De stoelendans in het Rabobank-bestuur

Het rommelt in de top van Rabobank. De ene na de andere Rabobank-bestuurder wordt ontslagen, krijgt demotie, gaat met pensioen of zit ziek thuis. Welke bankiers zijn er weg? Waarom? En wie is de volgende?

Piet Moerland (met pensioen)

Bestuursvoorzitter Piet Moerland maakte vorige week tijdens de Algemene Ledenvergadering bekend dat hij in 2014 de bank verlaat: ‘Volgend jaar hoop ik 65 jaar te worden en dan heb ik mij meer dan 30 jaar met veel plezier ingezet voor de Rabobank.’ Moerland was sinds 2003 lid van de Raad van Bestuur en volgde in 2009 Bert Heemskerk op als voorzitter.
De Raad van Commissarissen zoekt nu naar een geschikte opvolger onder leiding van de kersverse president-commissaris Wout Dekker, die pas sinds een maand de taken van Lense Koopmans heeft overgenomen. Geen makkelijk begin voor Dekker in deze roerige tijden van de Rabobank. Naast de Libor-affaire, wordt de vastgoedtak gekenmerkt door problemen en dreigende afschrijvingen, zijn de ledencertificaten in opspraak geraakt en is het onduidelijk of de raad van bestuur de interne conflicten definitief achter zich heeft kunnen laten.
Foto: Piet Moerland (met pensioen)

Gerlinde Silvis (ontslagen)

Gerlinde Silvis, sinds 2009 lid van de Raad van Bestuur en eerste vrouw in de Rabo-top,  vormde het startschot voor de bestuursruzie. Piet Moerland zette eind januari Silvis uit haar functie als bestuurslid. Silvis struikelde over de naleving van de toezichtregels op het gebied van klantintegriteit, iets dat bij de lokale Rabobanken onvoldoende op orde bleek. Toen DNB aandrong op een betere naleving van deze regels, nam de spanning tussen de centrale en de lokale kantoren toe. Silver was onder meer verantwoordelijk voor de relaties met lokale besturen en moest het veld ruimen. CFO Bert Bruggink was daar naar verluidt zo woedend over dat hij niet langer verscheen op bestuursvergaderingen. Vooralsnog is er geen opvolger bekend.
Foto: Gerlinde Silvis (ontslagen)

Hans van der Linden (ziekteverlof)

Hans van der Linden was voorheen de voorzitter van de Rabo Vastgoedgroep maar volgde eind vorig jaar bestuurslid Piet van Schijndel op in de raad van bestuur en nam zijn portefeuille (particulieren, private banking en ICT) over. Kersvers bestuurslid van der Linden is nog geen half jaar na zijn aantreden in december 2012 al tijdelijk uitgeschakeld. Initieel leek het slechts om griep te gaan. Van der Linden bleef echter ziek, waarop de diagnose oververmoeidheid is gesteld. Het 61-jarige bestuurslid is sinds mei voor onbepaalde tijd met ziekteverlof en zijn stoel blijft vooralsnog leeg. Of de oververmoeidheid veroorzaakt is door de problemen van de Rabobank is onbekend.
 Foto: Hans van der Linden (ziekteverlof)

Rik op den Brouw (promotie ingetrokken)

Met de benoeming van Van der Linden tot bestuurslid ontstond er een vacature voor het voorzitterschap van de Rabo Vastgoedgroep. Rik op den Brouw was de beoogde opvolger, maar in april besloot de Raad van Commissarissen van zijn benoeming af te zien. De reden: Op den Brouw was als directeur Particulieren verantwoordelijk voor de naleving van integriteitsregels, het dossier waar ook Silvis op sneuvelde. Op den Brouw ging na de annulering van zijn promotie per direct met sabbatical. Vicevoorzitter en FGH-topman Peter Keur nam tijdelijk zijn taken over. Inmiddels is er een opvolger gevonden in de persoon van Jos van Lange, vanaf 2006 als Chief Financial & Risk Officer betrokken bij de Vastgoedgroep.
Foto: Rik op den Brouw (promotie ingetrokken)

Isaac Kalisvaart (opgestapt)

Ook de vijfkoppige vastgoeddirectie van de Rabo Vastgoedgroep is momenteel niet compleet. Een maand geleden maakte de Rabobank bekend te stoppen met MAB Development, de ontwikkelaar van commercieel vastgoed. MAB wordt binnen 3 jaar afgebouwd, neemt geen nieuwe projecten meer aan en de helft van de Nederlandse werknemers vertrekt per 1 juli. Isaac Kalisvaart, topman en vertegenwoordiger van MAB, stapte direct op, omdat hij volgens eigen zeggen geen leidinggevende rol wil in de afbouw. Maar de resultaten van de ontwikkelaar liepen sterk terug de afgelopen jaren. Mogelijk wordt Kalisvaart verantwoordelijk gehouden voor de MAB-ellende en is van hogeraf bepaald de topman niet te betrekken in de ontmanteling van de commerciële vastgoedtak. Twee MAB-prominenten, Francois Dechesne en Jan Eijkemans hebben inmiddels deze rol op zich genomen.
Foto: Isaac Kalisvaart (opgestapt)

Lense Koopmans (met pensioen)

Per 1 juni is de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Lense Koopmans, met pensioen. Hij is opgevolgd door Wout Dekker. Dekker was twaalf jaar CEO van Nutreco en sinds 2010 lid van de raad van commissarissen van de Rabobank. De afgestudeerd zoöloog vertrok in 2012 bij het diervoedingbedrijf om zich een jaar lang voor te bereiden op zijn nieuwe functie als president-commissaris.
Foto: Lense Koopmans (met pensioen)

Bert Bruggink (twijfelgeval)

Door het ontslag van Silvis, het ziekteverlof van Van der Linden en vertrekkende voorzitter Moerland, heeft de Raad van Bestuur nog maar drie ‘definitieve’  leden: Bert Bruggink, Berry Marttin en Sipko Schat. Bruggink was echter de afgelopen periode ook bepaald geen vaste kracht in de Raad. De financiële man heeft dit jaar minstens zes vergaderingen overgeslagen, omdat hij niet langer door een deur kon met Moerland. Dit vanwege het ontslag van Silvis. Inmiddels zijn volgens Moerland de verhoudingen weer genormaliseerd en werkt het bestuur eensgezind aan de nieuwe strategische koers van de bank.
Foto: Bert Bruggink (twijfelgeval)

Berry Marttin (stille kracht)

Bestuursvoorzitter Moerland werd in praktijk vooral bijgestaan door Berry Marttin en Schat. De in Brazilië geboren Marttin is sinds 2009 lid van de raad van bestuur, houdt zich bezig met de ‘rural en retail banking’ divisie van de Rabobank en was de eerste buitenlander in de top. Marttin is momenteel het enige bestuurslid dat niets te verwijten valt.  De onbekende bankier heeft geen rol in de bestuursruzies, is nog onomstreden en blijft voornamelijk op de achtergrond. Marttin wordt volgens het FD als ‘vrij licht’ getypeerd, wat hem mogelijk geen ideale opvolger maakt van Moerland in deze onrustige tijden.
Foto: Berry Marttin (stille kracht)

Sipko Schat (op de wip)

Sipko Schat staat aan het hoofd van de internationale en grootzakelijke activiteiten. Zodoende is hij verantwoordelijk voor de afdelingen die zich bezighouden met financiële markten. Binnen deze tak vond de manipulatie van de interbancaire rente plaats. Schat heeft als leidinggevende de vier betrokken medewerkers ontslagen, maar de vraag is of Schat daarmee zelf wegkomt.
Bij Barclays, de bank die een actief aandeel had in de Libor-affaire, kwamen bestuurders niet weg met het ontslaan van medewerkers. Drie topmannen, waaronder de bestuursvoorzitter en de CEO, moesten opstappen. De ontknoping bij de Rabobank zal plaatsvinden zodra de definitieve hoogte van de boete bekend is. De bank zal minstens 440 miljoen dollar moeten betalen. Dit heeft vooralsnog geen consequenties gehad voor bestuurders of topbankiers van de coöperatieve bank. Nu zowel Koopmans als Moerland vanwege redenen die –officieel- niets te maken hebben met de rente fraude zijn vertrokken, is Schat de enige topbankier die nog kan sneuvelen vanwege de Libor-affaire.
 Foto: Sipko Schat (op de wip)