De strijd om de Thaise villa van Bob Ultee, escaleert

1 Connectie

Relaties

Ultee
0 Bijdragen

Meer deelnemers en conflicten, een annexatie van de Thaise villa en de adviseur van de ex-vrouw van Ultee zou er ook nog eens met het geld vandoor zijn.

'Je overlaadt je partner met liefde, zorgzaamheid en attenties en niet met molenstenen van onbetaalbare schulden.' Aldus schreef advocaat Jerry Hoff, raadsman van Eveline van Baardwijk, de ex-vrouw van de gevallen zeepondernemer Bob Ultee. Bob en Eveline zijn sinds augustus 2012 geen geliefden meer.
Bob vindt dat hij door zijn schoonfamilie is 'verkocht'. Pater familias John van Baardwijk meent dat zijn ex-schoonzoon 'op hol is geslagen' en dat de 'waanwereld' van Ultee steeds groter wordt. Hoff vindt dat Ultee zijn ex-echtgenote 'beschamend' heeft behandeld.
De constante factor in de verhalen van de strijdende partijen is - natuurlijk - geld. Ultee beweerde dat hij na zijn faillissement nog over goud, juwelen, schilderijen en een Thaise villa kon beschikken. Beide kanten zeggen er recht op te hebben, maar intussen lijkt een derde partij - de adviseur van Eveline van Baardwijk - er deels mee aan de haal te zijn gegaan.
Terug naar advocaat Jerry Hoff. Zijn cliënte liep op 11 juni tegen een nogal ongunstige uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant aan. De ex van Ultee had de rechtbank in Breda om een schuldsanering verzocht. Dankzij de ondernemende capriolen van haar ex-man resteerden er miljoenenschulden - onder meer bij ING en ABN Amro - waar zij ooit voor had meegetekend. Van de inhoud van die contracten had ze geen kennis gehad, stelde ze voor de rechtbank. 'Ultee heeft haar telkenmale onder druk gezet om overeenkomsten te tekenen', meldt het vonnis. Eveline was bezig met de opvoeding van hun kind, deed 'marketing en creatieve zaken' voor het zeepbedrijf van haar man, wiens 'mismanagement' er uiteindelijk toe leidde dat zij buiten haar schuld om aan de pan bleef plakken. Volgens advocaat Hoff zijn het ontstaan en later onbetaald laten van de schulden juist zaken waarin Bob Ultee 'van begin tot eind laakbaar de hand heeft gehad'.
De ex van Ultee kreeg niettemin de deksel op haar neus. Het verzoek om de schuldsanering werd niet alleen afgewezen, Eveline van Baardwijk heeft volgens de rechtbank bij het ontstaan en onbetaald laten van de miljoenenschulden bij ING niet aannemelijk kunnen maken dat ze 'te goeder trouw' heeft gehandeld. Ook stelt de rechtbank vast dat Van Baardwijk 'heeft getracht haar schuldeisers te benadelen'.

Eigenzinnig opererende adviseur

Voor dat laatste had Van Baardwijk nu juist een adviseur in de arm genomen: Patric Roctus. 'Ik ben betrokken bij de afwikkeling van de boedel', zei 'troubleshooter' Roctus eerder tegenover Follow the Money, 'En naar mijn stellige overtuiging is dit in de belang van de schuldeisers'.
De rechtbank in Breda oordeelde anders. De vordering die bij de verkoop van de Thaise villa ontstond, cedeerde Van Baardwijk vorig jaar voor 50 duizend euro aan Roctus. Met dat geld werden alleen geen schuldeisers afbetaald, maar onder andere de honoraria van advocaten gefinancierd. De opbrengst van de villa zou - na aftrek van kosten van Roctus - op een buitenlandse trust op naam van haar zoon worden geparkeerd. Dit om een eventueel beslag van Ultee voor te zijn. Het blijken acties die de rechtbank bepaald niet in het belang van de schuldeisers acht.
De door Roctus opgezette trustconstructie bevatte bovendien nog een zwak punt. 'Volgens verzoekster (Eveline van Baardwijk ES) heeft Roctus uiteindelijk het voor zoon bestemde bedrag in zijn eigen zak gestoken', zo meldt het vonnis.
Van Baardwijk heeft er dus een probleem bij: een eigenzinnig opererende adviseur. 'Roctus moet al het geld minus zijn kosten afdragen en dat is bestemd voor alle crediteuren van Eveline. Dat heeft hij nog niet gedaan, hoewel daar al wekenlang op wordt aangedrongen', laat Hoff desgevraagd per sms weten. 'Het ontbreekt Eveline aan middelen om (een) procedure tegen hem te financieren'. Op de vraag of Eveline van Baardwijk ook aangifte bij de politie heeft gedaan tegen Roctus, geeft de advocaat geen antwoord.
Roctus zelf heeft een andere kijk op de lopende kwesties. Hij bevestigt dat er 'onderhandelingen' lopen ten aanzien van de 'tussentijdse afrekening' en stelt dat de formulering in het vonnis 'apert onjuist' is en uiteindelijk in hoger beroep zal worden 'gerectificeerd'.
De rechter zat bij het schrijven van het vonnis op een iets andere golflengte. Zij merkte tot slot nog op dat 'op zowel de schriftelijk als mondelinge verklaringen van verzoekster over de totstandkoming en de omvang van de schulden alsmede de vermeende haar nog toekomende gelden zodanig ondoorzichtig achten, dat een gedegen onderzoek hiernaar geraden lijkt'.
Advocaat Hoff stelt dat het oordeel van de rechtbank in Breda om 'een eerlijke herkansing in appel' vraagt. 'Een jongedame met EUR 3.000 inkomen per maand die niet te goeder trouw miljoenenschulden zou aangaan bij AA, ING en andere professionele partijen? Waar blijft KYC (know your customer - ES) en zorgplicht van deze partijen in dit verhaal?'

Annexatie

Aan de andere kant van de wereld - in Hua Hin in Thailand - blijken de zaken er in de tussentijd ook niet eenvoudiger op te worden. Daar meldde zich afgelopen maand een nieuwe deelnemer in de strijd om de villa waar Bob en Eveline ooit het geluk meenden te kunnen vinden: projectontwikkelaar Blue Lotus. Deze ontwikkelaar is de grondlegger van het Banyan resort, de plek waar de villa zich bevindt. Bob en Eveline Ultee kochten de villa in maart 2012 van de Nederlander Ton Beekman. Ze deden een aanbetaling van 800 duizend euro maar wisten de nog openstaande rekening niet te voldoen. In september verklaarde Beekman de overeenkomst nietig en ontfermde hij zich weer over het domein. Dit gebeurde met instemming van Eveline van Baardwijk die daarvoor met bemiddeling van Patric Roctus een nog onbekend bedrag ontving. Dat geld is inmiddels de inzet van een geschil tussen Van Baardwijk en Roctus.
Beekman meende de villa zo weer in bezit te hebben, maar hoorde eind juni tot zijn ontsteltenis dat de projectontwikkelaar - waar een groep Nederlandse investeerders achter zit - de woning in beslag had genomen. Uit een schrijven van Beekman blijkt dat de projectontwikkelaar van Banyan zich volgens hem 'wederrechtelijk' toegang heeft verschaft tot de villa. Dit gebeurde met de inzet van 'zeven man' die behalve water en elektriciteit afsloten ook nog eens de 'maid' van het terrein verwijderde.
Dit noopte Beekman weer om in het vliegtuig te stappen en in Thailand aangifte te doen van een 'criminele daad'.
Om het feest compleet te maken: ook Ultee had tickets naar Thailand geboekt. Hij wilde er vanaf de tweede week van juli samen met zijn zoontje verblijven. Beekman liet Eveline van Baardwijk in een schrijven weten dat geen goed idee te vinden: 'Je zult begrijpen dat wij niet zullen toelaten dat hij met zijn zoontje in onze villa verblijft en dit met alle middelen bestrijden. Iedereen die onze villa wederrechtelijk betreedt en iedereen die hierbij is betrokken, zal door de politie worden opgepakt voor huisvredebreuk/inbraak. Leeftijd, geslacht of nationaliteit speelt daarbij geen rol'.
Wordt hoogst waarschijnlijk vervolgd