De toenemende kopfschmerzen van Volkswagen

De aangekondigde wereldwijde softwareherstelactie van Volkswagen belooft een helse klus te worden. Programmeurs zullen ergens moeten ingrijpen in de 100 miljoen regels aan code waar moderne auto's van zijn voorzien. Ondertussen draaien advocatenkantoren overuren vanwege alle gedupeerden. Nieuwste in de rij: de stad Houston, die 100 miljoen dollar claimt vanwege 6000 Volkswagens in de stad.

De kopfschmerzen van Volkswagen nemen bijna chronische vormen aan. In de Wall Street Journal komen analisten inmiddels al uit op een bedrag van 10 miljard euro, maar de vraag is in hoeverre alle claims terecht zijn. De nieuwste eiser die zich heeft gemeld is Houston, de Amerikaanse stad met meer dan 2 miljoen inwoners. Zij claimen een bedrag van 100 miljoen dollar. Dit vanwege de zwaardere vervuiling van de 6000 Volkswagen-diesels die de afgelopen 5 jaar in de stad zijn verkocht. Het juridische wespennest waar Volkswagen in verzeild is geraakt, is wijdverbreid. Zo zal er gestreden moeten worden met de Amerikaanse milieutoezichthouder EPA met betrekking tot de mogelijke (maximale) boete van 18 miljard dollar voor overtreding van de milieunormen. Er zal een team strafrechtadvocaten ingehuurd moeten worden, omdat er in meerdere landen strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart naar het bedrijf Volkswagen en naar medewerkers. Civiele rechtszaken liggen ook in verschiet. Volkswagen zal de strijd moeten aangaan met verschillende advocatenkantoren die massaclaims van gedupeerde VW-rijders aanvoeren. In Nederland zal Volkswagen ook om tafel moeten met de Vereniging van Effectenbezitters die een aansprakelijkheidsprocedure is gestart vanwege de beursverliezen van Nederlandse beleggers.
moderne auto’s in het hogere segment zijn rijdende softwarepakketten opgebouwd uit circa 100 miljoen regels aan code
Daarnaast is er nog secundaire schade: het hoog aangeschreven merk Volkswagen – eerste associaties: betrouwbaarheid, kwaliteit, gedegenheid - heeft een flinke deuk opgelopen. Het gevaar dreigt dat de reputatieschade zal leiden tot lagere inruilwaardes. Een door Follow The Money geraadpleegde lease-expert gaf aan dat dat gepaard gaat met hogere maandelijkse leasetermijnen, wat weer de hoge populariteit van Volkswagen’ diesels zal ondermijnen in het bedrijfsleven.

Herstelactie

Het Volkswagen concern gaat bovendien een mondiale terugroepactie opzetten voor softwareherstel. Volkswagen gaf begin deze week aan dat er wereldwijd 11 miljoen voertuigen zijn uitgerust met codes in de software waarmee een testcyclus wordt herkend, waarna de uitlaatgassen beter worden gereinigd. De dieselmotor stoot dan tíjdens de test weinig schadelijke stikstofoxiden (NOx) uit en blijft keurig onder de Amerikaanse of Europese NOx-norm. Maar dat is enkel schijn. Zodra de test is afgelopen wordt er minder gereinigd en stoot de motor meer schadelijke stoffen uit. In de praktijk soms 38 keer meer schadelijke stikstofoxides uit te stoten dan in de laboratoriumtest naar voren kwam. De precieze beweegredenen van de Volkswagen-fraudeurs is nog niet bekend, maar experts wijzen erop dat de reiniging die nodig is voor een lage NOx-uitstoot gepaard gaat met een trade-off: hoger dieselverbruik en mogelijk ook een verlies aan trekkracht.

Opschonen in 100 miljoen regels code

Na de aangekondigde herstelactie zal blijken in hoeverre het verbruik en de prestaties daadwerkelijk zijn afgenomen. Voor het verwijderen van de ‘sjoemelsoftware’, feitelijk de regels code in de software die de motor specifiek afstemt op testomstandigheden, zal er een team programmeurs hard aan het werk gezet moeten worden. Hun taak: de sjoemelcodes verwijderen uit de software, het hertesten van de software en motorprestaties. Het zal geen makkelijke opgave worden, want moderne auto’s in het hogere segment zijn rijdende softwarepakketten opgebouwd uit circa 100 miljoen regels aan code. Dat is bijna twee keer zoveel regels code als Facebook (60 miljoen regels) en staat bijna gelijk aan het aantal basenparen in het DNA van een muis. Zie hier de fraaie visualisaties ervan. Het verwijderen van de malafide regels code, die op een slimme manier testomstandigheden wisten te identificeren en daarop in wisten te spelen, zal nog een hele klus worden. Zodra de softwarefix gereed is dan zullen Nederlanders ook naar de dealer moeten. Volkswagen-importeur Pon maakte dinsdag bekend dat er in Nederland 160 duizend voertuigen terug naar de dealer moeten voor softwareherstel via een update.