De tranen van Rabobank

3 Connecties

Relaties

Financiële sector

Organisaties

Rabobank

Werkvelden

Vastgoed
8 Bijdragen

Ruziënde topmannen, het Libor-schandaal, kredietbeoordelaars die negatief zijn en veel onverwerkt vastgoedverdriet maakt dat de 'ethische' Rabobank het huilen nader staat dan het lachen.

En toen was het hommeles in de Raad van Bestuur van Rabobank. De cfo van de meest kredietwaardige bank van Nederland - de heer Bert Bruggink - zou zijn baas Piet Moerland niet meer kunnen luchten of zien, zo onthulde het Financieele Dagblad afgelopen vrijdag. Bruggink zou om die reden al zes keer een vergadering hebben gemeden. Reden: Moerland had op eigen initiatief en zonder daarbij zijn collega's in de Raad van Bestuur te raadplegen, directielid Gerlinde Silvis ontslagen. Veelzeggend was dat Moerland wel president commissaris Lense Koopmans raadpleegde. Van Koopmans wordt wel beweerd dat hij achter de schermen veel invloed uitoefent op het bestuur, meer dan van een president commissaris mag worden verwacht.

Op de pijnbank 

De bestuurlijke strijd ontbrandt op een - op zijn zachtst gezegd - nogal precair moment. De Rabobank ligt op de pijnbank en wordt van alle kanten onder handen genomen. Om te beginnen maakte kredietbeoordelaar Fitch vorige week donderdag bekend dat het zijn uitkijk op de toekomst van Rabobank op de lange termijn ietwat somberder inziet. De coöperatieven behielden de AA-status, maar op basis van de geconsolideerde cijfers kwamen de Fitch-analisten toch tot de conclusie dat de bank zijn winstgevendheid op moet pompen tot het niveau van andere AA-banken, wil Rabobank er geen ratingpunt bij inschieten. Maarrr....de winstgevendheid van Rabo is voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. Daarover bracht de bank enkele weken geleden zelf nog een weinig opbeurend rapport naar buiten.
Er is nog iets waar Fitch zich zorgen om maakt:
'…a further decrease in asset quality indicators would make Rabobank compare less favourably with 'AA'-category peers, putting its relatively high rating under pressure for a possible one-notch downgrade'.
De kredietbeoordelaar wijst daarbij specifiek op de toestand van het commerciële vastgoed die duidelijk is verslechterd. Hoe erg die is verslechterd blijkt echter niet precies uit de jaarcijfers die Rabobank op 28 februari presenteerde. Althans, de totale afboeking van Rabobank van 754 miljoen euro op een totale kredietportefeuille van 26,3 miljard mag gezien de niet al te florissante ontwikkelingen in de vaderlandse vastgoedsector op zijn minst als bescheiden worden omschreven.
[Lees het artikel 'De wonderlijk standvastige FGH Bank van Rabo']
En toen voorspelde maandag de kredietbeoordelaar Standard & Poor's ook nog eens dat de Nederlandse banken nog wel even te lijden zullen hebben van de ellende op de Nederlandse vastgoedmarkt. En ja, Rabobank is de belangrijkste want grootste vastgoedbank van Nederland. Niet alleen op commercieel gebied, de bank heeft ook verreweg de grootste hypotheekportefeuille in huis.
De steeds triester wordende aanblik die Rabobank biedt, staat in schril contrast met de zelfverzekerde geluiden die Moerland en Koopmans eerder voortbrachten. Eind 2011 zei Koopmans in een interview in het Financieele Dagblad dat banken eigenlijk niet op de beurs zouden moeten staan. Hij zei dat het bij ING en ABN Amro 'scheef was gegaan' door 'aandeelhoudersdrijverij'. De coöperatieve vorm was volgens Koopmans dan ook superieur wat volgens hem tot gevolg had dat er bij Rabobank 'ethischer' zou worden gebankierd. Die stellingname leidde toen al tot de nodige kritiek.

'Regels rond integriteit'

Was het niet Rabobank dat jarenlang onder het mom "Even veilig als sparen, hoger rendement" Amerikaanse CDO's aan particulieren had verkocht? Het verhaal over de ethische Rabobank kwam nog veel meer onder druk toen vorig jaar de 'Libor-affaire' losbarstte. Toen bleek de brave Rabo mogelijk een rol heeft gespeeld bij het manipuleren van dat o zo elementaire rentetarief. Dat infame spelletje kan de bank nu mogelijk een boete van honderden miljoenen euro opleveren.
Bezien in het licht van de door Rabo zo hoog gehouden ethiek is het ook interessant om vast te stellen dat Silvis zou zijn gestruikeld over de 'spanningen tussen de Utrechtse centrale en de lokale vestigingen over naleving van regels rond integriteit', aldus het FD. Volgens bronnen van de zakenkrant zou DNB de Rabo een 'aanwijzing' hebben gegeven om de regels van klantintegriteit beter na te leven. Ook dat nog; een aanwijzing van DNB. En dan heb ik het nog niet over publicitaire impact van de dope snoepende Rabo wielrenploeg gehad. Een stevige ruzie tussen Moerland en Bruggink kan er dan ook nog wel bij.