De U.S. Chamber of Commerce is "radicaal partijdig".

Aegon wordt door Amerikaanse vakbond gemaand om geen geld meer aan lobbyorgaan te doneren. Aegon: "Gebeurt al 5 jaar niet meer"

De Amerikaanse vakbond Teamsters roept Aegon op om afstand te nemen van het "radicaal partijdige" US Chamber of Commerce. In een brief gericht aan Alex Wynaendts, bestuursvoorzitter van Aegon, riep Rome Aloise van de Amerikaanse vakbond Teamsters het bedrijf op om niet langer de US Chamber of Commerce financieel te steunen.

Eind vorig jaar berichtte de New York Times dat Aegon via de aan de verzekeraar gelieerde Transamerica Foundation mogelijk tientallen miljoenen dollars aan de U.S. Chamber of Commerce doneerde. Met dat geld zou de campagne tegen presidentskandidaat Obama mede zijn gefinancierd. Aegon liet daarop weten dat de Transamerica Foundation tot 2006 - ruimschoots voor de uitverkiezing van Obama, niet meer dan 3 miljoen dollar aan de U.S. Chamber had geschonken en nadien geen donaties meer had gedaan. Wel was voormalig bestuursvoorzitter van Aegon, Don Shepard, enige tijd voorzitter van de U.S. Chamber.

"Politieke activiteiten"

Aloise, een oud medewerker van de legendarische Amerikaanse vakbondsman Jimmy Hoffa, heeft nog steeds de indruk dat er gelden van Aegon aan de U.S. Chamber worden worden overgemaakt. In de brief die hij begin juni stuurde, gaat het vooral over het conflict over de havenpensioenen. Aloise laat Wynaendts niettemin in duidelijke taal weten dat hij de steun die de de Nederlandse verzekeraar aan het lobbyorgaan doneert, niet gepast vindt. De vertegenwoordiger van Teamsters meent dat Aegon de "politieke activiteiten " de verzekeraar in de Verenigde Staten de belangen van investeerders en klanten van Aegon ondermijnen. Aegon steunt het lobbyorgaan de U.S. Chamber of Commerce die volgens hem een track record heeft van "radicale partijdigheid, vijandigheid jegens aandeelhoudersbelangen" en oppositie tegen regeringsinitiatieven die klimaatproblemen aan willen pakken.

"It's hard to trust Aegon's declared commitment to adressing the significant risks posed by climate change when the firm is financing the U.S. Chamber's campaign to decredit the science op global warming", schrijft Aloise.

Ook zou de U.S. Chamber zich schuldig maken aan mogelijk illegale spionage-activiteiten jegens zijn critici, waaronder de vakbond Teamsters. Aloise meent dat Aegon de standpunten van de Amerikaanse Kamer van Koophandel zou moeten verwerpen en haar financiële steun voor het lobbyorgaan zou moeten intrekken.

"De feiten zijn anders, donaties aan de U.S. Chamber of Commerce zijn helemaal niet meer aan de orde", laat Aegon woordvoerder Jan Driessen weten. 'De Transamerica Foundation, die overigens volledig onafhankelijk van Aegon opereert, heeft na 2006 geen donaties meer gedaan. Als Aegon betalen we uitsluitend nog de lidmaatschapsgelden aan de U.S. Chamber of Commerce".