De verwerpelijke troonopvolging van Lex

2 Connecties

Relaties

Oranje Koningshuis
12 Bijdragen

Meritocraat Jacob Gelt Dekker vindt de erfopvolging maar niks en keek met gekromde tenen naar het recente Oranje-interview.

De erfelijkheid van de positie als Staatshoofd van Nederland kwam in het televisiegesprek met Willem Alexander en Maxima op 17 April 2013 niet aan de orde. Ruim vier millioen kijkers vergaapten zich aan het hartelijke echtpaar, dat spoedig Koning en Koningin van Nederland zal worden. De enige doorslaggevende prestatie die prins Willem Alexander heeft verricht om koning te worden, is dat hij als eerste uit de baarmoeder van Beatrix is gekropen.

Bloedlijn en progenituur besluiten wie in Nederland het hoogste ambt mag en moet bekleden. Hun oudste dochter Amalia kijkt nu al halsreikend uit wanneer ze papa kan opvolgen, liet Alex weten.

De erfopvolging wordt steeds met kreupele argumenten verdedigd. 'Het staat in de grondwet, God wil het of je bent een zuurpruim als je daar over praat' zijn de meest voorkomende argumenten toen ik de stelling op mijn facebook pagina testte.

Er waren ook veel lieden die meenden dat er door het volk democratisch voor gekozen was. En dan komt er altijd weer het sprookje van 'het is zo goed voor onze export' om de hoek kijken.

Kamer van Koophandel
Allemaal drogredenen. Als de Oranjes zo goed zijn voor de export kunnen ze beter voorzitter van de Kamer van Koophandel worden, zoals de Hertog van Braganza, het voormalige koningshuis van Portugal, deed. Als ceremonieel lintjesknippend staatshoofd is een functie bij Endemol of een ander evenementenbureau beter op zijn plek.

Nederland is een meritocratie waarbinnen alle burgers gelijk zijn, gelijk behandeld worden, gelijke rechten en kansen hebben. Zonder uitzonderingen. Een reeks van schandalige zaken met rokkenjager en brokkenpiloot Bernhard, godsdienstwaanzinnige Juliana, en een lange sleep van calamiteiten tijdens Beatrix' heerschappij heeft de glorie van de Oranjes nogal gedempt, maar dat blijven bijzaken.

Koning Obama
Stel je voor dat Obama morgen afkondigt dat hij, buiten de Senaat en het Congres om, zichzelf uitroept tot President voor het Leven, en zijn oudste nageslacht die positie tot in der eeuwigheid zal erven. Ik hoor Nederland al schreeuwen en tekeer gaan. Zoiets is in rede niet te verdedigen en ook in Nederland bestaat geen enkele reden waarom dat met veel gekronkel en draaikonterij wel rechtgepraat kan worden.

Het was dan ook zeer teleurstellend dat Willem Alexander dat onderwerp netjes niet aan de orde liet komen. Of was het de RVD of minister-president Rutte? Erfelijkheid en middels een bloedlijn een positie toekennen, alsof het een speciaal superieur gefokt mensenras zou betreffen, is zeer bedenkelijk, en verwerpelijk maar ligt nu eenmaal vast in de Grondwet en dus accepteert men dat in ons land.

DNA-testje
Deugdelijkheid en zorgvuldigheid waar Nederland zo van overloopt, is in deze plotseling helemaal verdwenen. Er leeft onder velen zeer veel twijfel over de bloedlijn van de Oranje van dit moment. Men hoeft maar naar het internet te gaan om alle verdachtmakingen te vernemen. Niets is zo makkelijk als met een DNA- testje de erfelijke bloedlijn onomstotelijk vast te stellen.

Waarom gebeurt dat niet? Is het wellicht de angst dat het wel eens negatief zou kunnen aflopen, die Den Haag daarvan weerhoudt?

En dan als klap op de vuurpijl: het recht van de eerstgeborene, een bijna bijbelse zaak waar iets minder zwaar aan wordt getild. In het verleden is er vaak afgeweken van deze regel en zijn andere telgen uit het geslacht aangewezen. Kortom, Willem Alexander vindt alles goed , als het maar tot stand komt via de wet en de grondwet. Daarmee doet de toekomstige koning toch nog een klein beetje hoop op laaien dat er ooit weer eens een president als staatshoofd van de Republiek der Verenigde Nederlanden zal komen.