Wat wil miljardair Soros nu precies met zijn plannen voor een nieuwe wereldorde? De nieuwe FTM-columnist Ad Broere denkt in elk geval niet dat de vrijheid van meningsuiting er bij gebaat is.

Op de conservatieve Amerikaanse nieuwswebsite WorldNetDaily verscheen op 2 juni 2011 een artikel van auteur Aaron Klein over de greep, die de Amerikaanse overheid zou proberen te krijgen op het internet via de, zoals hij dat noemt  ‘Marxistisch georiënteerde organisatie’ Free Press.

Klein schrijft:’ Het Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) werkt samen met een door George Soros gefinancierde Marxistisch georiënteerde organisatie aan een stevige lobby om het Internet te reguleren onder de vlag van het ‘Net Neutrality’ programma van de Amerikaanse overheid. Dit blijkt uit onlangs gepubliceerde documenten.’ Het schokkende materiaal werd vrijgegeven in reactie op een vrijheid van informatie verzoek van Judicial Watch een openbare belangengroep, gericht op onderzoek naar en aan de kaak stellen van corruptie bij de overheid. De vrijgegeven documenten omvatten interne correspondentie en emails die erop wijzen dat er contacten zijn tussen FCC managers en leiders van de Free Press, een nonprofit instelling. Free Press   heeft een beroep gedaan op de overheid om meer controle uit te oefenen op Internet en nieuwe media.

 


Soros in actie als orerend filantroop


Nieuwe wereldorde
Het artikel van Klein is doortrokken van een weerzin tegen links en socialisme. Bemoeizucht en socialisme zijn voor hem hetzelfde. Ik zou geneigd zijn om deze opstelling als typisch liberaal Amerikaans te zien, als niet de naam George Soros in verband gebracht wordt met Free Press. En dan gaan bij mij bellen rinkelen. Soros heeft zijn rijkdom bij elkaar gegraaid met financiële speculaties. Zijn belangrijkste daad was de speculatie tegen het Britse pond, waarmee hij erin slaagde het financiële systeem te doen wankelen en waaraan Soros een vermogen verwierf. Een transcript van een gedeelte van een interview, dat Steve Kroft met George Soros voerde geeft enige duidelijkheid over de omstandigheden waaronder hij opgroeide in Hongarije en  hoe Soros terugkijkt op die periode van zijn leven. Soros is een van degenen, die een nieuwe wereldorde voorstaan.


Het feit, dat George Soros financier is van Free Press, plaatst deze organisatie voor mij in een ander licht. Free Press presenteert zichzelf als voorvechter van onafhankelijke journalistiek, het breken van het mediakartel en het objectief informeren van mensen. Veel mensen hebben hun buik vol van de desinformatie door de media en zouden niets liever willen dan dat de doelstellingen van Free Press gerealiseerd zouden worden. Het zou echter niet de eerste keer in de geschiedenis zijn, dat een organisatie met idealistische doelstellingen zou worden gekaapt door hen die een verborgen agenda hebben.

 

Of is Soros de nieuwe Citizen Kane?

Informatie firewall
Als de Amerikaanse overheid greep zou krijgen op internet via het ‘Net Neutrality’ programma, dan zou het een ernstige aantasting tot gevolg kunnen hebben voor de vrijheid van meningsuiting via internet. Het zou Obama goed uitkomen om ‘al die dwazen’ te neutraliseren, die  met hun samenzweringstheorieën, zoals die in verband met de ‘executie’ van Bin Laden, de V.S. een slecht imago bezorgen. Het is juist, dat er veel pulp op internet wordt gezet, maar als de overheid gaat controleren wat wel en wat niet mag worden gepubliceerd, dan wordt de klok teruggezet. Laat ons in vredesnaam zelf uitmaken wat we wel of niet willen lezen! China is al voorgegaan met het plaatsen van een informatie firewall.

 Als de V.S. zou volgen, dan ligt het in de rede dat ook de Europese Unie (1) gaat besluiten dat internet gecontroleerd moet worden.
George Soros is voorstander van een fundamentele hervorming van het financiële stelsel: "Internationale samenwerking op het gebied van regulatieve hervormingen kan vrijwel onmogelijk stukje bij beetje worden gerealiseerd. Het kan echter misschien wel worden gerealiseerd in de vorm van één groot pakket, waarbij het gehele financiële stelsel wordt hervormd". Hij ziet hierin een rol weggelegd voor het IMF, de Wereldbank en de Verenigde Naties.

In mijn boek Ending the Global Casino? maak ik duidelijk dat het IMF en de Wereldbank slechts voorzetramen zijn van de Bank for International Settlements (BIS) en dat in dit instituut de werkelijke financiële macht is geconcentreerd. Soros verklaarde voorstander te zijn van een wereldregering onder V.N. leiding en dat er een wereldmunt zou komen. Als dit zijn eigen visie is, dan deelt hij deze met de door Daniel Estulin toegeschreven visie van de Bilderberg groep. Soros is deelnemer aan de Bilderberg conferenties en tevens vice-voorzitter. Voor het doorvoeren van een fundamentele hervorming als die waarover Soros spreekt is beperking van individuele vrijheid, controle en een sterk centraal gezag nodig. De controle van het internet past hierin.1) Europees commissaris Karel De Gucht  (Handel) heeft woensdag geprobeerd de zorgen van het Europarlement weg te nemen over een internationaal akkoord dat de EU wil sluiten over de bescherming van intellectueel eigendom. Het akkoord mag er niet toe leiden dat de burgerlijke vrijheden worden ingeperkt, zei de Belg in een debat. Maar veel fracties in het Europarlement zijn gerustgesteld.

De EU voert met onder meer de Verenigde Staten en Japan de zogeheten ACTA-besprekingen. Die moeten ertoe leiden dat intellectueel eigendom beter wordt beschermd en dat namaak wordt aangepakt. Maar het Europarlement is bang dat er maatregelen uit de bus komen die de vrijheid van internetgebruikers aantasten. Zij zouden bijvoorbeeld van het web geweerd kunnen worden als ze een aantal malen betrapt zijn op illegaal downloaden.

Het Europarlement stoort zich er vooral aan dat de onderhandelingen in het diepste geheim worden gevoerd. Het eist meer transparantie. GroenLinks-Europarlementariër
Judith Sargentini noemt het "een aanfluiting voor de democratie'' dat zij en haar collega's afhankelijk zijn van gelekte documenten om te weten te komen wat er speelt.

Ook Emine Bozkurt van de PvdA "eist inzicht in wat ons te wachten staat". Zij krijgt veel mailtjes van burgers die zich zorgen maken over de gevolgen van de ACTA-besprekingen. Het is de bedoeling dat die dit jaar worden afgerond. 9 september 2010