De VVD is uit op uw spaargeld

Minister Blok leunt mee met het makkelijke verhaal dat starters op de woningmarkt baat hebben bij een hoge hypotheek. En negeert dus het advies van DNB. Uiteindelijk zijn niet alleen starters de dupe van dit sprookje, maar ook spaarders.

Minister Blok van Wonen negeert het advies van Klaas Knot c.s. om de hoogte van de hypotheek verder te beperken tot 90 procent van de waarde van het huis. Het verbaast niet dat de VVD hem hierin steunt; opvallend is wel dat ook sociaaldemocraat minister Dijsselbloem van Financiën en een meerderheid van de partijen willen dat Nederland internationaal een uitzondering blijft als land waar je geen eigen geld hoeft in te brengen bij de aankoop van een huis. Opvallend, omdat het die eerdere keer dat waarschuwingen van een DNB-president over risico’s met hypotheken genegeerd werden niet zo heel goed (kuch) afliep. Zie hieronder.

Nout & Gerrit

Uit alle hoeken en gaten krijgt hij al jaren de wind van voren omdat hij niet eventjes De Grote Financiële Crisis had zien aankomen: Nout Wellink, de aimabele voorganger van Klaas Knot als DNB president. Ik heb hier altijd een beetje moeite mee.  Omdat a) die critici zelf vaak ook niets hadden zien aankomen (Hoewel: ere wie ere toekomt, Willem Middelkoop was een van de weinigen die in zijn krachtige Wellink-kritiek géén boter op het hoofd had) en b) Wellink wel degelijk zijn best deed de punch weg te halen terwijl het feest in volle gang was.
Wellink deed wel degelijk zijn best de punch weg te halen terwijl het feest in volle gang was
Onder meer was hij als voorzitter van het Basels Comité dat daarover ging doende de kapitaalseisen voor banken adequater vorm te geven; én hij stelde in eigen land al in 1999 voor om de tophypotheek aan banden te leggen. Hoon was daarop zijn deel, ‘mensen kunnen zelf wel beslissen hoe ze hun huis financieren’, meende toenmalig minister van Financiën Zalm tijdgeestig. De roes van het dereguleringsfeest was immers net lekker aan het intreden, het welkomstdrankje van het meetellen van het partnerinkomen voor de hypotheek steeg net bruisend naar het hoofd. Of het nou kwam door gebrek aan inzicht of gewoon lafheid, doortastend de schijnweelde van dit bacchanaal doorprikken door op tijd de tap af te koppelen was feestmeester Zalm niet gegeven. Het leed dat Zalm met dat lekkere meeleunen in de huizenbubbel heeft veroorzaakt in de vorm van slapeloze nachten over restschuld tot zelfs uithuiszettingen en persoonlijke faillissementen aan toe,  is niet te kwantificeren maar moet afschuwelijke proporties kennen. Nog is de kater niet verwerkt. Wellink valt hoogstens te verwijten dat hij zijn rol als hoeder van financiële stabiliteit niet actiever in de hand heeft genomen; is DNB niet bevoegd daartoe eigener beweging regels op te leggen aan banken? Ik heb nooit begrepen waarom DNB daarvoor op de politiek ging zitten wachten.

Knot & Blok

Bij DNB en op Financiën zitten andere poppetjes, maar hun geluiden echoën hun voorgangers. Klaas Knot wil anno 2015 verder in de afbouw van hypotheekwaarde LTV, Blok wil er niet aan.
Bij DNB en op Financiën zitten andere poppetjes, maar hun geluiden echoën hun voorgangers
En de VVD is nog altijd de VVD, hardleers na de redding van vrijwel het gehele vaderlandse bankwezen, populistisch in de misleidende handreiking aan starters om lekker veel te kunnen blijven lenen. Want het kan niet vaak genoeg worden benadrukt: de enige die wint bij hoge hypotheken is de verkoper van het huis. Door tegen elkaar op te bieden met hogere bedragen krijgt uiteindelijk de woningkoper hetzelfde huis, alleen dan met meer schuld. Huizenprijzen stijgen gewoon méé met leencapaciteit. Dertig hypotheekjaren lang met beide partners overmatig hard tegen een dreigende restschuld aanwerken is, kortom, wat de VVD het woningkopend gezin toewenst.

Spaarillusie

Niet alleen wordt de huizenkoper door de VVD voor de gek gehouden met de illusie van koopkracht; ook het spaargeld dat daarmee ontstaat is een luchtspiegeling als de bedragen zo hoog zijn dat terugbetaling lastig wordt, wat in een financiële crisis het geval is. Linksom of rechtsom zal dan de spaarder moeten bloeden, of het nou in de vorm is van wanbetaling (bank- en spaargeld foetsie), inflatie die geld aanvreet, of een fikse vermogensbelasting. Helaas vertelt de VVD dat er nooit bij, druk als ze is uit de vorige bubbel een nieuwe te blazen. Go Klaas go!