De (wan)prestaties van graaiend corporatiebestuurder Peter Ruigrok

3 Connecties
25 Bijdragen

Interimmer Peter Ruigrok streek in 9 maanden tijd ruim een half miljoen euro op bij een kleine Brabantse woningbouwcorporatie. Columnist Ruud de Wit heeft geen goed woord over voor deze 'omhoog gevallen bestuurder'.

Peter Ruigrok, vastgoedman en klusjesbestuurder bij woningcorporaties heeft in 2011 een maandsalaris van 60.000 euro ontvangen om de problemen van de in financiële nood verkerende woningcorporatie WSG uit West-Brabant op te lossen. Dat bericht van vanochtend is het zoveelste bewijs dat veel (ex)bestuurders van corporaties en vastgoedbedrijven nog altijd niet weten wat maatschappelijk verantwoord is. Alle gedragscodes, ethische afspraken en governance-blah blah ten spijt. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een ad interim-bestuurder van een corporatie met 4000 woningen gedurende negen maanden ruim een half miljoen euro kreeg uitbetaald? En wie hebben dat mogelijk gemaakt? Dit bedrag is trouwens maar een fractie. Want het bericht in Het Financieele Dagblad en de Telegraaf van vanochtend gaat over het jaar 2011, terwijl Ruigrok tot oktober 2012 bij WSG als directeur a.i. heeft gewerkt en hij ook nu nog, blijkens zijn LinkedIn-profiel, als adviseur voor de woningcorporatie werkt. Jammer dat de collega-journalisten dat bedrag over 2012 niet naar boven hebben gehaald, maar ik neem aan dat hij ook over 2012 hetzelfde bedrag heeft ontvangen. En waarvoor eigenlijk, vraag je je af als het uiteindelijke resultaat van zijn bemoeienissen met WSG ertoe heeft geleid dat het faillissement van WSG onlangs slechts kon worden afgewenteld met een bedrag van 118 miljoen euro, afkomstig van het Centraal Fonds Volkshuisvesting?  

Geen succesverhaal

Ik heb de loopbaan van Peter Ruigrok er nog eens op nagekeken. Iemand die in negen maanden een half miljoen mag opstrijken om een failliete mini-corporatie te redden, moet wel over bijzondere eigenschappen, capaciteiten en prestaties beschikken. Inderdaad, zijn CV lijkt indrukwekkend. Alleen al de afgelopen tien jaar hopte hij door de vastgoedsector van de ene baan na de andere: lid van de Raad van Bestuur bij het beursgenoteerde AM, directeur a.i. Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf Rijk, directeur/mede-aandeelhouder Giesbers Groep, directeur Lips Development, directeur a.i. WSG, en nu is hij al weer vanaf oktober vorig jaar directeur a.i. van een andere woningcorporatie, Mozaiek Wonen.  Allemaal goudgerande functies, zonder enige twijfel. Eigenlijk geeft zo’n CV toch te denken. Was hij niet bij AM aan de kant gezet, omdat hij probeerde de voorzitter van de Raad van Bestuur, Peter Noordanus te wippen? En waarom verdween hij eigenlijk, nog wel met een aandelenpakket blijkens zijn CV, zo snel bij de Giesbers Groep? Ik heb altijd gehoord, omdat het met hem daar niet zo geweldig ging. En wat bezielde Ruigrok om directeur bij Lips Capital te worden? Een bedrijf dat toen al dreigde ten onder te gaan aan onwerkelijke vastgoedambities. Was hij niet mede-verantwoordelijk voor het totaal mislukken van het winkelcentrum The Wall en het belachelijke project Belle van Zuijlen? Nee, Peter Ruigrok kan misschien wel veel fraaie namen zetten op zijn CV, een succesverhaal is het zeker niet wat zijn loopbaan laat zien. En wat te denken over zijn voorzitterschap van de Neprom van 2003 tot en met 2005? Moet iemand, die zo’n belangrijke institutionele belangenorganisatie als voorzitter heeft vertegenwoordigd, juist in deze tijden niet zelf een stap terugzetten en zich realiseren dat inkomens van een half miljoen voor negen maanden werken bij een woningcorporatie, niet meer van deze tijd zijn?  

Schaamte

Wat dat betreft, heb ik aanzienlijk meer respect voor Arjan Schakenbos en Willy de Mooij, de nieuwe bestuurders van de eveneens zeer geplaagde woningcorporatie Vestia. Beiden worden betaald binnen de kaders van de Wet normering topinkomens en de Regeling bezoldigingsmaximum topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting die per 1 januari 2013 is ingegaan. Dat betekent concreet voor Schakenbos: een salaris iets onder de twee ton, terwijl hij bij zijn vorige functie als directievoorzitter van het institutionele woningfonds Vesteda ongetwijfeld aanzienlijk meer verdiende. Schakenbos is de echte moderne woningcorporatiebestuurder, die weet dat hij niet belachelijk bedragen moet verdienen als hij leiding geeft aan een onderneming, gericht op de woningen van de minder draagkrachtigen in onze samenleving. Ben wel benieuwd wat Ruigrok verdient bij Mozaiek Wonen, waar hij sinds oktober vorig jaar ook ad interim directeur is? Mozaiek Wonen heeft 8000 woningen in portefeuille, dus dat zal dan vast op minimaal 100.000 euro per maand uitkomen, zeg ik met heel veel ironie. Het enorme gebrek aan transparantie in de woningcorporatiesector laat ook niet toe, dat dit soort wezenlijke en maatschappelijk noodzakelijke informatie gewoon op de website terug te vinden is. De omhoog gevallen bestuurder Peter Ruigrok moet zich diep schamen.