De wereld op zijn kop

De aandelen- en obligatiemarkten werken normaal gesproken spiegelbeeldig aan elkaar, maar de laatste jaren heeft de zoektocht naar rendement beide beleggingscategorieën tot grote hoogte opgestuwd. Beleggers nemen veel risico, schrijft Jan Dwarshuis, in een financiële omgeving die juist vraagt om grote terughoudendheid.

De signalen die de financiële markt afgeeft, zijn tegenstrijdig. Terwijl beleggers vluchten in peperdure obligaties, stuwen zij tegelijkertijd met name de Amerikaanse aandelenmarkt op naar nieuwe all time highs. Sinds 2007 ontvouwt zich een scenario dat nooit eerder is vertoond en dat uiteindelijk geen stand zal houden. De hamvraag is wie heeft gelijk heeft: de obligatiebelegger of de aandelenbelegger?

Experimenteren

Aandelenbeleggers vertrouwen de huidige situatie toch niet helemaal

Monetair experimenteren heeft tot een krankzinnige situatie op de financiële markten geleid. Obligatiebeleggers durven geen risico te nemen en betalen daar een hoge prijs voor. Vooral pensioenfondsen en verzekeraars zitten met de handen in het haar. In de jacht naar rendement — gevoed door spotgoedkoop geld — worden er tegelijkertijd (te) dure aandelen gekocht. Daarbij moet worden opgemerkt dat de aandelenbelegger zijn geld voornamelijk steekt in minder volatiele aandelen; kennelijk vertrouwt deze categorie beleggers de huidige situatie toch niet helemaal. Ook zij realiseren zich dat het consequent opjagen van papier bezit tot grote ongelukken kan leiden. Te goedkoop geld maakt u immers niet rijk. In het algemeen verhoogt goedkoop geld bij velen de schuldenquote, zonder dat men zich bewust is van de bijbehorende risico’s. Ouderwets sparen wordt door het huidige beleid van de Europese Centrale Bank vakkundig de nek omgedraaid: het is de wereld op zijn kop.

Zijwaarts

Sinds 18 maanden laten aandelen een zijwaarts patroon zien. Volgens verschillende marktvorsers bevindt met name Europa zich in een langdurige bearmarkt, een markt die gepaard gaat met forse tussentijdse koersstijgingen. De Verenigde Staten (VS) trekken zich vooralsnog nergens wat van aan. Een onverwacht hoog banencijfer gaf de Amerikaanse markt de afgelopen week vleugels. Dit cijfer was echter slechts een correctie op het cijfer van de maand ervoor. De stijging is daarom opvallend, straalt weinig kracht uit en wordt niet breed gedragen.

Deflatie

Volgens legendarisch belegger George Soros staan we in het gunstigste geval aan de vooravond van een lange periode van deflatie. In het slechtste geval stort het wereldwijde financiële systeem in elkaar. Groeiende vermogens- en inkomensongelijkheid zou aanleiding kunnen zijn voor een lange periode van grote onrust, zoals we dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw hebben gezien. Ook de VS zouden niet ontkomen aan deze zorgwekkende ontwikkeling. Verstorende demografische verschuivingen tekenen zich nu al af in dat land.

Verstorende demografische verschuivingen tekenen zich nu al af in de VS

Of Soros het gelijk aan zijn zijde heeft, valt te bezien. Feit is echter wel dat de meest recente ontwikkelingen op de financiële markten eerder red flags opleveren dan dat ze veel vertrouwen geven voor de nabije toekomst. Aandelenbeleggers willen kennelijk het momentum niet verliezen, maar zien ook in dat het sprookje zomaar voorbij kan zijn. Veel (Chinese) economische data bevestigen een stagnerend beeld, waarbij onverwachte valutaverschuivingen voor de hand liggen.

De financiële wereld staat dus op zijn kop. Burgers nemen veel risico’s in een financiële omgeving die juist vraagt om grote terughoudendheid. Deze noodzaak tot terughoudendheid zou wel eens langer kunnen gaan duren dan menigeen nu voor mogelijk houdt.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

 

Over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens die de komende 72 uur in te nemen.

Lees verder Inklappen