De wereld over honderd jaar

  Een professor aan de MIT heeft een paper geschreven over hoe de wereld er over honderd jaar uitziet. Hier zijn de tien belangrijkste ontwikkelingen.

  Niemand kan in de toekomst kijken. Maar als er iemand is die op onderbouwde wijze de globale trends kan voorspellen is het Daron Acemoglu. De professor heeft een grote staat van dienst en is momenteel professor in de economie aan een van de hoogst aangeschreven technische universiteiten op deze planeet: Het Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

  Zijn essay kost vijf dollar maar is voor journalisten en Amerikaanse ambtenaren gratis aan te vragen. Follow the Money heeft ‘m in het bezit en zet de tien trends van de komende honderd jaar uit het onderzoek op een rijtje. Bijna alle voorspellingen zijn ontwikkelingen die momenteel al gaande zijn.  

  Hogere levensverwachting en betere gezondheid
  Nieuwe technologie en verbeterde medicijnen gaan ervoor zorgen dat onze (klein)kinderen een hogere leeftijd bereiken dan wij. Ziektes nemen af, zeker op mondiaal niveau. Achtergestelde landen als Azië en Afrika worden welvarender. Dus komt er daar meer geld vrij voor gezondheidszorg. De Nederlandse trendwatcher Adjiedj Bakas denkt ook dat de gezondheidszorg grote stappen gaat maken en heeft er een boek over geschreven. 

  Minder oorlog

  In de moderne geschiedenis (60 jaar terug) is het aantal internationale conflicten en burgeroorlogen afgenomen. Deze ontwikkeling zet zich voort en heeft vooral te maken met steeds machtiger wordende internationale organisaties waarvan de Verenigde Naties natuurlijk de belangrijkste is. Sinds landen via dit soort instellingen met elkaar verbonden zijn, grijpen regeringen eerder naar dialoog in plaats van wapens. Het wordt een vreedzame eeuw.

  Amerika gaat weer produceren
  Een vooruitzicht dat sommigen zal verbazen. Globalisatie wordt minder omdat (nu nog) goedkope arbeiders in China hogere lonen gaan vragen. Daardoor wordt het voor bedrijven minder aantrekkelijk om werkplekken in het buitenland te plaatsen. Met andere woorden: Amerikaanse bedrijven, die nog altijd het best vertegenwoordigd zijn in de Fortune 500, gaan weer mensen aannemen in hun thuisland.

  Robots vervangen de werknemer
  Nieuwe technologische ontwikkelingen gaan arbeiders vervangen door robots. Acemoglu zegt dat dit twee dingen kan beteken: miljarden werknemers zullen arm en werkloos worden of werknemers worden door het gebruik van computers juist productiever en daarom welvarender. In het eerste geval spreekt men tegenwoordig ook wel van technologische werkloosheid.

  Meer wereldwijde vervuiling
  Niet alles is rooskleurig in de toekomst. De groeiende industrialisatie van China zorgt voor meer uitstoot van CO2-gassen. De meest voor de hand liggende oplossing is natuurlijk een overgang naar schone energie. Tot nu toe ontbreekt het echter nog altijd een mondiale samenwerking op dit gebied.

  De middenklasse verdwijnt
  Veel politici en economen benadrukken het belang van de middenklasse. Voor deze mensen is er slecht nieuws. Betere technologie helpt de rijken (werkgevers) meer winst maken. En terwijl Chinese arbeiders hogere lonen vragen, zal de vraag naar goedkope werknemers omhoog gaan. Dat betekent dat economische groei behoorlijk slecht verdeeld wordt. Het gat tussen arm en rijk groeit.

  Islamitische regimes vallen
  Geert Wilders mag dan bang zijn voor Islamisering in Nederland; volgens Acemoglu is er de komende eeuw geen sprake van meer Islam op mondiaal niveau. Jonge mensen in Islamitische landen hebben een andere mindsetting dan hun ouders. Ze accepteren onderdrukking niet meer. Bovendien zijn ze minder religieus en conservatief. De Arabische lente is blijkbaar nog maar het begin.

  De wereldeconomie groeit
  Over deze aanname zal geen weldenkend mens, op de doemdenker na, het oneens zijn: de wereld wordt welvarender. Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse gebieden ontwikkelen zich. Dit ‘kan’ gaan zorgen voor een betere levensstandaard. Maar echt vaststellen durft Acemoglu dat niet. Amerika en Europa zullen hun huidige economische problemen moeten oplossen om duurzame groei veilig te stellen.

  Automatische auto's
  Er wordt al mee geëxperimenteerd maar het is nog in een prille fase. Over honderd jaar zullen automatische auto’s echter de standaard zijn want er zijn weinig signalen dat de technologische vooruitgang de komende tijd zal stagneren.

  Minder democratie
  De mensheid heeft lang voor democratie gevochten en in veel landen doet de bevolking dat nog steeds. In Amerika en Europa ligt de democratie echter onder vuur. De politieke besluitvorming, zoals nu in Nederland maar ook in Amerika, lost steeds vaker niet het probleem op maar is juist zelf het probleem. Burgers gaan steeds meer voelen voor het Chinese autoritaire model. In het essay staat dat de revolutie voor individuele rechten zal omkeren of in ieder geval stoppen.


  Honderd jaar duurt nog wel even. Bekijk hier welke concrete, mooie dingen er al zijn tegen 2021. 

  Over de auteur

  Ruben Munsterman

  Ruben Munsterman heeft als fanatiek aanhanger van de zesjescultuur tijdens zijn studie journalistiek meer The Wall Street Jou...

  Lees meer

  Volg deze auteur

  Dit artikel krijg je cadeau van Follow the Money.

  Diepgravende onderzoeksjournalistiek kost tijd en geld. Steun ons en

  word lid