De zaak Paul Quekel: twaalf jaar in hoger beroep

2 Connecties

Relaties

Paul Quekel

Organisaties

Delta lloyd
4 Bijdragen

Het hoger beroep van de gevallen automatiseringsmiljonair Paul Quekel pakt niet goed uit.

Op 26 mei 2009 brak een felle brand uit in de kapitale villa van Coby en Paul Quekel, een zakenman die het in de computerbranche tot miljonair had geschopt. De brandweer van Waalwijk trof bij aankomst beide echtelieden zwaar gewond (‘zwart geblakerd’, zo zeiden sommige getuigen) aan. Paul Quekel hoorde vandaag in hoger beroep voor de rechtbank van Den Bosch twaalf jaar gevangenisstraf tegen zich eisen naar aanleiding van de fatale gebeurtenis in 2009. Twee jaar meer dan hem in eerste instantie was opgelegd.

De strafmaat was een klap in het gezicht van de advocaten Geert-Jan Knoops en Steven Post die in een briljant pleidooi vanzelfsprekend hadden verwezen naar het voorafgaande aan wat een wanhoopsdaad mag worden genoemd. Psychiaters van het Pieter Baan Centrum waren bovendien teruggekomen op de eerste conclusie dat verdachte als ‘licht verminderd toerekeningsvatbaar’ moest worden beschouwd. Het oordeel was nu ‘verminderd toerekeningsvatbaar’. Een verschil dat tot verbijstering van de verdediging leidde tot een zwaardere straf in plaats van andersom.

Vervlogen miljoenen
Quekel werd het afgelopen decennium door velen een querulant genoemd die met zijn vele waarschuwingen in de vorm van brieven, faxen en e-mails, politici tot wanhoop dreef. ‘Balkende c.s., bekend van krachtdadig optreden, waken over jullie: huis-, tuin- en keukenburgers, stemvee dat eens in de vier jaar mag blaten en straks tot de ontdekking komt dat Nederland failliet is. Ik ageerde al vanaf 1995 tegen woekerpolissen.’

Voormalig premier Jan Peter Balkenende (van zijn ‘eigen’ CDA) verzocht hem in 2002 vriendelijk doch dringend de ‘zeer frequente faxberichten niet langer te zenden.’

Moeilijk kan worden bestreden dat de automatiseringsdeskundige die zich als eenvoudige Brabander met zijn Comdes Groep had opgewerkt en als mecenas door CDA op handen werd gedragen (toen wel) over enig profetisch inzicht beschikt over het economische en financiële klimaat dat Nederland te wachten stond. Dat gold overigens niet voor zijn besluit om zijn oude dag geheel toe te vertrouwen aan Delta Lloyd. De miljoenen vervlogen in rap tempo. Hoogleraar Van de Poel (Risk Management) legde schriftelijk haarfijn uit dat de bankverzekeraar de zorgplicht had verzaakt en alle risico’s op het bord legde van de klant.

 


Paul Quekel in betere tijden naast (toenmalig) premier Ruud Lubbers. Achter Quekel zit Hanja Mai Weggen.


Voor de rechtbank in Den Bosch zei Quekel zich weinig meer te kunnen herinneren van die lugubere dag in mei 2009. Was het met voorbedachte rade dat hij de brand stichtte, waarbij zijn vrouw en hijzelf zwaar gewond raakte? Bewindvoerder en fietsvriend Leo Dorrestijn heeft eerder verklaard dat hier sprake was van een vlaag van verstandsverbijstering, een verkapte en volledig uit de hand gelopen poging tot zelfmoord. Coby Quekel, murw gebeukt door de niet aflatende strijd van haar man met Delta Lloyd, (zie ook hier) had haar man duidelijk gemaakt te willen scheiden. Alle moeizaam en met veel werk verdiende miljoenen waren weg, en nu zakte ook zijn laatste houvast weg in het moeras van ellende.

Huilend afgevoerd
Hij was nog eens verhaal gaan halen bij Niek Hoek, de hoogste baas van Delta Lloyd, thuis in Wassenaar. ‘Alleraardigst onthaald en aangehoord. Hij beloofde me op mijn zaak terug te komen. Weet je waar dat laatste gebeurde? Op de rechtbank van Den Bosch, waar ik werd aangeklaagd wegens smaad!’ (en stalking, KK). Een ander directielid had hem al telefonisch uitgemaakt voor crimineel. ‘En we zullen u behandelen als crimineel.’ Wijlen Theo van Gogh had hem ooit nog (eveneens met enig profetisch inzicht) ‘het vleesgeworden voorbeeld van de zegeningen waartoe het kapitalisme leidt’ genoemd.

Goedpraten wat Paul Quekel op 26 mei 2009 heeft gedaan kan niet, wel of niet toerekeningsvatbaar. De voorzitter van het Hof in Den Bosch had geen of slechts in zeer geringe mate oog voor de trieste voorgeschiedenis en oordeelde dat verdachte moet hebben geweten waarmee hij bezig was de bewuste dag. Hij vond zelfs een straf van vijftien jaar opzijn plaats, maar wilde rekening houden met ‘verzachtende omstandigheden’ zoals o.a. leeftijd, en feiten dat verdachte zelf ook zwaar gewond raakte en spijt had betuigd. Daarom bekrachtigde hij na enig rekenwerk de eis van het Openbaar Ministerie: 12 jaar cel.  Paul Quekel werd voor het oog van zijn ex-vrouw en familieleden (van wie de meesten zich van de pater familias hebben afgekeerd) huilend afgevoerd naar de penitentiaire inrichting van Vught.

'Woekerkampioenen'
In een reactie op het vonnis zegt advocaat Post: ‘Wij hadden natuurlijk niet gerekend op vrijspraak. Maar we vinden dat je de bijzonder duidelijke uitspraak van de deskundigen van het Pieter Baan Centrum niet terugziet in de beslissing van het Hof. Daarin wordt gesproken van poging tot moord en planmatig handelen. Terwijl wij denken dat factoren, zoals de ‘zaak Delta Lloyd’ van bijzonder grote invloed is geweest voor het handelen van meneer Quekel.
Het is heel verdrietig om te zien, hoe grote financiële drama’s families volkomen kunnen ontwrichten. Maar het is voor rechters ook heel moeilijk om (bij calamiteiten als deze, KK) een goede ‘vertaling’ te maken naar een rechtvaardig vonnis.’ Het is nog niet zeker, of de uitspraak wordt aangevochten.

Paul Quekel liet telefonisch vanuit de gevangenis in Vught weten dat hij in elk geval de strijd met de ‘woekerkampioenen’ niet staakt.

 

Quekel heeft FTM inmiddels laten weten dat hij in cassatie gaat.