Sinds het einde van Koude Oorlog heeft Nederland fors gesneden in Defensie. De opeenvolgende kabinetten gebruikten de kaasschaaf om te beknibbelen op budgetten. Tegelijkertijd moest de gemankeerde krijgsmacht wel alles kunnen. Met de grote jongens meedoen, naar Afghanistan. De kaasschaafmethode raakte het bot van de krijgsmacht en Nederland maakt nog steeds geen echte keuzes op basis van visie.

Wat willen we met de krijgsmacht in de toekomst? De regering komt eerst met een budget en daarna volgt ‘visie’, in de praktijk een boekhoudkundige invuloefening. De kaalslag bij de Nederlandse krijgsmacht is inmiddels van vooroorlogse proporties.

33 artikelen

Defensiebudget: Hennis geeft 'doekje voor het bloeden'

2 Connecties

Relaties

Bezuinigingen

Organisaties

Ministerie van Defensie
0 Bijdragen

Minister van defensie 'verlicht' de bezuinigingen op defensie, maar volgens vakbondsleider Jean Debie hebben we 'inmiddels een armzalige krijgsmacht.'

Het mes erin. Al vanaf het einde van de Koude Oorlog snijden de opeenvolgende regeringen in de Nederlandse krijgsmacht. De huidige minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert is hierop geen uitzondering. Hennis is nog niet klaar met de uitvoering van de bezuinigingen op defensie van één miljard van haar voorganger Hans Hillen, of zij bezuinigt 382 miljoen extra. Bezuiniging op bezuiniging hebben er inmiddels toe geleid heeft dat Defensie een historisch laag defensiebudget heeft. Minister Hennis had vorige maand naar eigen zeggen wel goed nieuws voor Defensie. In het begrotingsakkoord dat het kabinet sloot met D66, ChristenUnie en de SGP staan ook afspraken over Defensie. ‘Voor het eerst sinds lange tijd komen er extra middelen beschikbaar, in totaal € 115 miljoen structureel vanaf 2015. Ik ben daar dankbaar voor. De extra middelen uit de begrotingsafspraken beperken de financiële problematiek die Defensie moet oplossen en stellen mij in staat een aantal pijnlijke maatregelen te verzachten of terug te draaien,’ aldus minister Hennis in haar brief aan de Tweede Kamer. ‘Maar wij zijn absoluut niet blij met de plannen van de minister van Defensie.’ Follow The Money spreekt met Jean Debie, voorzitter bij de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM), met 25 duizend leden de grootste defensievakbond. ‘Inmiddels kun je wel spreken van een armzalige krijgsmacht.’

Hennis heeft goed nieuws, toch wat extra geld?

‘Nou, ook daar worden we niet vrolijk van. Defensie krijgt er vanaf 2015 115 miljoen euro per jaar bij. Maar daar gaat dan wel weer 49 miljoen van af omdat Defensie net als andere ministeries geen prijscompensatie krijgt.’ ‘En er moeten nog altijd collega's weg die daar eigenlijk niet voor voelen. Wel minder dan de minister in september dacht. Ze weet ook nog niet hoe veel het er uiteindelijk zullen zijn, maar al met al zullen er zeker nog zo'n 2000 collega's met gedwongen ontslag moeten door de bezuinigingsmaatregelen sinds 2011. Deze verlichting is een doekje voor het bloeden.’

In de nieuwe plannen van Hennis blijft het 45e Pantserinfanteriebataljon alsnog behouden, is dat dan geen goed nieuws?

'Het behoud van het 45e Pantserinfanteriebataljon gaat ten koste van een groot deel van de slagkracht van de landmacht, omdat die veel van de CV-90's moet afstoten. Deze worden vervangen door onder andere de Bushmaster en Boxer. Dit zijn verplaatsingsvoertuigen die met een .50 kaliber minder vuurkracht leveren dan de CV-90, een infanteriegevechtsvoertuig. Hierdoor gaat ontegenzeggelijk de slagkracht omlaag. Geen snelvuurkanon, lichtere bewapening en minder kwaliteit.'

CV90Bushmaster 

De stevig bewapende CV-90 (links) wordt onder andere vervangen door de Bushmaster (rechts), een verplaatsingsvoertuig

Hennis is dus onterecht ‘dankbaar’?

'Nu mag de minister de kleine christelijke partijen dan wel 'dankbaar' zijn voor het extra geld en heeft zij naar eigen zeggen 'goed nieuws', maar al met al blijft het bij minimale stappen in het ongedaan maken van de sterfhuisconstructie. Sterfhuisconstructie? ‘Bezuinigingen onder het mom van efficiency kan niet meer. De krijgsmacht is zodanig gedecimeerd dat alle volgende bezuinigingen ten koste gaan van operationele inzetbaarheid, de gevechtscapaciteit gaat omlaag. De luchtmacht behoudt weliswaar Leeuwarden als Main Operating Base, maar de krijgsmacht wacht al sinds 2006 op de onbemande MALE-UAV's die de veel te vroeg afgestoten Orion-patrouillevliegtuigen moeten vervangen. Ook het toch in de vaart nemen van het Joint Support Ship (JSS) ontkracht het beeld van de sterfhuisconstructie niet. De JSS zal in eerste instantie als bevoorrader gaan varen ter vervanging van Zr. Ms. Amsterdam. Dat vormt geen reële bijdrage aan de slagkracht van wat je intussen toch wel een armzalige krijgsmacht kunt noemen.’

Hennis zegt in haar brief aan de Kamer dat defensie ‘kwalitatief hoogwaardige bijdragen moet kunnen leveren in uiteenlopende situaties.’ Blijft de krijgsmacht nog wel veelzijdig inzetbaar?

‘Veelzijdig? Ja, we hebben nog een luchtmacht, marine en landmacht, maar we moeten inboeten op voortzettingsvermogen.

Voortzettingsvermogen?

‘Neem de Patriots die defensie gestationeerd heeft in Turkije. Nederland is naast Duitsland en de Verenigde Staten het enige NAVO-lid dat deze luchtverdedigingscapaciteit heeft om Turkije te beschermen tegen eventuele dreiging uit Syrië. We kunnen de Patriots wel inzetten, maar niet voor lang. Daarvoor is te weinig personeel.’

Maar er zit nu toch defensiepersoneel bij de Patriots in Turkije?

‘Na iedere periode op missie krijgt het personeel twee periodes rust. Na een missie voldoende tijd thuis zijn, is echt noodzakelijk om militairen hun balans te laten hervinden. Het voorkomt ook te hoge uitzenddruk, waardoor personeel kan opstappen. In het geval van de Patriots zou de inzet van vier tot zes maanden gevolgd moeten worden met rust van acht tot twaalf maanden, maar dat schema gaat dit jaar al niet meer op.’

Het zit er dik in dat Nederland op korte termijn de vraag krijgt om de Patriot-missie met een jaar te verlengen. Personeel dat afgelopen jaar in Turkije zat, kan eigenlijk niet nog een jaar uitgezonden worden. Hoe gaat dat dan?

‘Hier over zijn we als vakbonden in gesprek met Defensie. De politiek gaat mogelijk besluiten om de missie te verlengen, terwijl diezelfde politiek in het verleden de Patriot-eenheid kleiner heeft gemaakt. Daarom zijn er dit jaar al niet genoeg militairen om de afspraken over de inzet- en rustperioden na te komen. De militairen zelf willen graag laten zien waartoe ze in staat zijn, maar samen met hun thuisfront vragen ze ook om balans tussen inzet en verblijf in Nederland.’