Delta Lloyd beschuldigt Boekhoorn van aanzetten tot meineed

In het slotpleidooi haalde Delta Lloyd dinsdag keihard uit naar de getuigen van investeerder Marcel Boekhoorn. Op basis van ‘geruchten’ en ‘speculaties’.

Delta Lloyd haalde afgelopen dinsdag vol uit richting investeerder Marcel Boekhoorn. In de rechtszaak die de Nijmeegse tegen de investeringsmaatschappij van de verzekeraar aanspande mochten beide partijen pleiten. Bij gebrek aan hard bewijs ging Delta Lloyd tekeer tegen de getuigen van Boekhoorn. Volgens Delta Lloyd kunnen alle verklaringen van de getuigen van de Nijmeegse investeerder rechtstreeks de prullenbank in. Getuigen als voormalig topbankier Wilco Jiskoot hadden volgens Delta Lloyd niet de waarheid verteld. Meineed dus. Delta Lloyd onderbouwde die stelling op basis van ‘geruchten’ en ‘speculaties’ en een heimelijk opgenomen telefoongesprek met Jiskoot. Boekhoorns advocaat noemde de strijdwijze van Delta Lloyd ‘beneden alle peil’.

 

Botman niet aanwezig
Investeerder Marcel Boekhoorn was om vijf uur ’s ochtends uit het Oostenrijkse skidorp Ischgl weggereden om per privé-jet naar Amsterdam te vliegen. Hij onderbrak zijn wintersportvakantie om half tien in Amsterdam aanwezig te kunnen zijn voor de rechtszitting tegen investeringsmaatschappij Cyrte. Hij werd vergezeld van zijn advocaten van Nauta Dutllh en zijn persoonlijke adviseurs. Delta Lloyd – de eigenaar van Cyrte - was ook op volle oorlogsterkte naar de Parnassus weg getogen om daar de zaak te bepleiten. Boekhoorn eist nakoming van een putoptie die hem door Cyrtebaas Frank Botman mondeling zou zijn toegezegd. De putoptie hield volgens Boekhoorn in dat hij altijd zijn inleg terug zou krijgen voor zijn investering in de Telegraaf Media Groep (TMG). Wint Boekhoorn, dan moet Cyrte – dat een groot deel van het vermogen van mediamogul John de Mol beheert - ruim 60 miljoen euro uitgeven om het 5 procent belang van Boekhoorn in de TMG over te nemen. Het gezamenlijke belang van Cyrte en Delta Lloyd in het mediaconcern nadert op dit moment de dertig procent. Met het belang van Boekhoorn erbij, verplichten de beursregels Delta Lloyd tot een openbaar bod op TMG. De belangen zijn dus groot. Opvallend was daarom dat de hoofdpersoon in de kwestie, Cyrtebaas Frank Botman niet aanwezig was. Botman stelt dat hij met Boekhoorn nooit de afspraak heeft gemaakt voor een putoptie. Boekhoorns advocaat Paul Olden bracht bij de aanvang van zijn pleidooi de kern van het geding simpel onder woorden: ‘het is het woord van Boekhoorn tegenover dat van Botman’.

 

Vijfde getuige

Inhoudelijk bevatte het slotpleidooi van Boekhoorn weinig verrassingen. Nieuw was een vijfde getuige waar hij ter zitting mee aan kwam zetten. De Amsterdamse broker/dealer Peter Paul Westerterp had in november een verklaring onder ede afgegeven waarin hij stelde dat Frank Botman hem had gevraagd om vermogende investeerders te vinden om een belang te nemen in TMG. Daarbij zou Botman hebben gegarandeerd dat de investeerders hun belang altijd konden verkopen. Dat voorstel vertoont grote gelijkenissen met wat Botman Boekhoorn zou hebben beloofd. Naast Westerterp en hadden eerder voormalig ABN Amro bankier Wilco Jiskoot, Spykerbaas Victor Muller, Boekhoorns medewerker Philip van Wijngaarden en Boekhoorn zelf getuigd. Zij beweerden allen dat er van een putoptie sprake was.


Olden besteedde ook ruim aandacht aan de ‘Dasym documenten’ waar Boekhoorn vorig jaar zijn hand op wist te leggen. Daaruit bleek duidelijk dat Botmans verklaringen over een geplande overname van TMG niet te kloppen. De voorgenomen overname van TMG – de geplande coup – speelt een essentieel onderdeel in deze zaak. Botman had bij herhaling verklaard dat die plannen er niet waren, dat er uitsluitend over was ‘gefilosofeerd’. Uit de Dasymdocumenten bleek het tegendeel. Daarmee stond volgens Olden de ‘onbetrouwbaarheid’ van Botmans verklaringen vast.

 

In de aanval
Daarna was het de beurt aan advocaat Stibbe-Egbert Vroom, die Botman had eerder had geholpen met zijn verklaringen. Volgens de advocaat van Cyrte – Egbert Vroom – ging het Marcel Boekhoorn al lang niet meer om zijn afspraak met Cyrte’s topman Frank Botman te doen. Boekhoorn zou alleen nog maar om één iets geïnteresseerd zijn; Frank Botman ‘beschadigen’. Boekhoorn zou jaloers zijn op Botman en zich afgewezen voelen. Vroom refereerde aan de ‘sappige quotes’ die in de voorbije zittingen uit de mond van Boekhoorn opgetekend konden worden.

De rechtszaak was volgens Vroom niet meer dan ‘een soap’. Boekhoorn had eerder aangevoerd dat het hem maar om één ding ging: dat Cyrte zijn afspraak nakomt en zijn aandelen TMG voor de afgesproken prijs afneemt. Boekhoorn zou volgens eigen zeggen de laatste tijd meerdere pogingen ondernomen om met Cyrte tot een vergelijk te komen. Dat werd niet tegengesproken. Uit het pleidooi van Vroom bleek ook dat Boekhoorn zich herhaaldelijk tot Cyrte had gewend om tot een schikking te komen. Daar had de investeringsmaatschappij van Delta Lloyd resoluut nee tegen gezegd. ‘Cyrte en Delta Lloyd laten zich niet chanteren’, zei Vroom. Het moest maar eens worden gezegd.

 

Opname telefoongesprek met Jiskoot
De advocaat van Delta Lloyd richtte daarna zijn pijlen vooral op de getuigen van Boekhoorn. Die waren bepaald niet onafhankelijk. Vroom wees ook vorig jaar al op het eigenbelang van de getuigen van Boekhoorn. Vroom ging dit keer een paar stappen verder om de getuigen van Boekhoorn in een kwaad daglicht te stellen. Op de zitting liet hij een opname een gesprek horen van een niet al te precies articulerende Wilco Jiskoot met Cyrtebaas Frank Botman. Jiskoot wist niet dat het gesprek in november 2008 door Botman werd opgenomen (hier transcripie). Een praktijk die volgens Cyrte standaard is. Hoewel Botman eerder verklaarde uitsluitend in ‘filosoferende’ zin over een overname van TMG te hebben gesproken, werden in het gesprek de plannen voor een openbaar bod op TMG besproken. Jiskoot informeerde namens Boekhoorn bij Botman wanneer die plannen verwezenlijkt zouden worden. Daar waren volgens Jiskoot afspraken over gemaakt. Boekhoorn werd ongeduldig. Jiskoot had eerder verklaard dat hij eerder met Botman had gesproken en dat daarbij de putoptie van Boekhoorn aan de orde was geweest. Volgens Delta Lloyd was het duidelijk dat dit het eerste gesprek was dat over de kwestie werd gevoerd. Jiskoot had verklaard dat hij eerder in 2008 ook al met Botman hierover contact had gehad. In het gesprek werd ook niet naar de putoptie gerefereerd. Volgens Delta Lloyd het bewijs dat die ook niet bestond.

 

Wederdiensten
Daar hield Vroom het niet bij. Hij stelde in zijn pleidooi de vraag waarom Jiskoot in zijn verklaring voor de rechtbank onwaarheden had gedebiteerd. Jiskoot zou vanwege het feit dat Boekhoorn zijn zoons aan het werk houdt en een hockeytoernooi had gesponsord, schatplichtig zijn naar de Nijmeegse investeerder. Ook het feit dat Delta Lloyd bestuursvoorzitter Niek Hoek Jiskoot ooit een ‘kosteloze participatie’ in Cyrte had ontzegd, zou mee hebben gespeeld in de overweging om voor Boekhoorn onware verklaringen te doen.

Daar bleef de aanval van Delta Lloyd op de integriteit van de getuigen van Boekhoorn niet toe beperkt. Ook Spykerbaas Victor Muller en Boekhoorns teamlid Philip van Wijngaarden kwamen aan de beurt. Vroom suggereerde onder andere dat Boekhoorn een belang in autofabrikant Spyker/Saab had. De nieuwe getuige Peter-Paul Westerterp werd ook op de korrel genomen. Die zou ooit bij Kempen & Co. een functie hebben bekleed en door Cyrtecommissaris en Botmanvriend Joop Krant zijn ontslagen. Ook zou Westerterp een goede bekende zijn van een zakenrelatie van Boekhoorn. Ook de door Boekhoorn opgeroepen getuigen zouden zakelijke banden hebben met de investeerder.

 

Geruchten
'Voor wat hoort wat, dat is de manier waarop Boekhoorn zaken doet. Kennelijk krijgt hij daarmee veel gedaan', zei Vroom. Om deze stelling te onderbouwen hield de advocaat van Delta Lloyd een uitgebreid vertoog over de verlieslatende deal van uitgever Wegener (Mecom) met Dagblad De Pers. Voormalig Wegenertopman Joop Munsterman zou zich op een of andere manier hebben laten ‘verleiden’ om deze transactie aan te gaan. Hij haalde een ‘gerucht uit de markt’ aan en speculeerde over een mogelijk bod van Boekhoorn op Wegener om de zakelijke ‘quid pro quo’ met Munsterman te illustreren.

Vroom beaamde dat het voor het grootste deel slechts ‘insinuaties’ waren waar hij mee aan kwam zetten, maar hij meende niet anders te kunnen om het gedrag van de getuigen van Boekhoorn te kunnen verklaren.

Boekhoorns advocaat Paul Olden reageerde geschokt op het betoog van Vroom. Hij kwalificeerde de door Vroom geschetste ‘meineed op bestelling’ als ‘flauwekul’. Hij vatte het geheel samen als een ‘opeenstapeling van roddels en achterklap’. Een ‘beschamende vertoning’. Olden; ‘Daar zou een advocaat zich niet aan moeten bezondigen’.

Uitspraak 23 maart.

 

Bekijk hier het FTM-dossier over de BoBo-zaak.