Delta Lloyd legt DNB het zwijgen op

Delta Lloyd meldde in een persbericht dat De Nederlandsche Bank haar een miljoenenboete oplegde en kondigde meteen aan daarover naar de rechter te stappen. Tot die zich heeft uitgesproken kan DNB de boete in elk geval niet publiceren.

Delta Lloyd bracht maandagochtend zelf naar buiten dat DNB een boete van 22,8 miljoen euro heeft opgelegd en het vertrek van financieel topman Emiel Roozen eist. De verzekeraar zegt naar de rechter te stappen om die boete en het negatieve oordeel over Roozen aan te vechten. Daarnaast wil de verzekeraar via de rechter proberen de publicatie van het boetebesluit te verhinderen. Tot er een uitspraak ligt, mag DNB zich niet inhoudelijk uitlaten over de boete. Met deze actie heeft Delta Lloyd in elk geval haar opponent DNB op achterstand gezet in het mediadebat dat inmiddels is losgebarsten. Wat het precieze verwijt van DNB is, kun je daarom alleen te weten komen door het persbericht van Delta Lloyd te lezen. Dat bericht wijst de beschuldigingen overigens van de hand. Die beschuldigingen komen hierop neer: Delta Lloyd erkent al eind juni 2012 te hebben geweten dat DNB een week later met een besluit zou komen over de zogenoemde rekenrente. DNB staat op het standpunt dat die informatie vertrouwelijk was en dus niet de basis had mogen zijn voor handelen op de financiële markten - met als doel het verminderen van het afdekken van het renterisico. Maar Delta Lloyd 'verschilt van inzicht met DNB over het vertrouwelijke karakter van de informatie' aldus het persbericht. En handelde dus, een week lang. Daarmee zou 20 miljoen euro winst zijn gemaakt. 'Wij kunnen de zienswijze van DNB niet rijmen met de feiten zoals wij die hebben geconstateerd,' stelt voorzitter van de Raad van Commissarisen Jean Frijns in het persbericht. Twee onderzoeken die de Raad van Commissarissen heeft laten doen naar de kwestie - een door een accountantskantoor en een door een advocatenkantoor - zouden de verzekeraar vrijpleiten.

DNB moet zwijgen

DNB zelf blijft stil over de kwestie, maar dat is niet geheel vrijwillig. De toezichthouder bevestigt alleen de hoofdlijnen van het persbericht van Delta Lloyd, maar wil verder niets zeggen over haar eigen boetebesluit. Een woordvoerder van Delta Lloyd bevestigt dat het verzekeringsconcern de publicatie van het boetebesluit via de rechter aanvecht. Tot die tijd mag DNB inhoudelijk niets zeggen over de zaak. Delta Lloyd verwacht dat de rechter in de tweede helft van januari uitspraak doet.
'Het boetebesluit is beschadigend voor ons'
'Het boetebesluit is beschadigend voor ons,' zegt woordvoerder Martijn Donders van Delta Lloyd. 'Er staat informatie in die beschadigend is voor mensen en voor Delta Lloyd. Wij zijn in een hoek gezet en wij moeten ons daar zo goed mogelijk tegen verweren.' De verzekeraar wil de rapporten van de Raad van Commissarissen niet naar buiten brengen, omdat ze die willen bewaren voor in de rechtszaal.

De cruciale week

De crux van het conflict tussen Delta Lloyd en de toezichthouder zit 'm in de week voor 2 juli 2012. Toen maakte DNB bekend de solvabiliteit van de verzekeraars te gaan berekenen met een zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR). Daardoor zou die solvabiliteit minder fluctueren en minder afhankelijk worden van de marktrente op dat moment. De UFR was ook hoger dan de marktrente waar de verzekeraars op dat moment mee rekenden: de financiële huishouding zag er daardoor beter uit en er hoefde minder rekening gehouden te worden met een verdere rentedaling. Delta Lloyd wist dat het besluit van DNB in de lucht hing. Volgens Delta Lloyd verwijt DNB de verzekeraar vooruitlopend op dat besluit alvast de indekking tegen een lagere rente te hebben afgebouwd. Daarmee zou in een week tijd dus ruim 20 miljoen euro zijn verdiend. Delta Lloyd erkent de informatie over de aanstaande UFR te hebben meegewogen in haar besluit, maar stelt dat het geen vertrouwelijke informatie was. 'Wij waren overbeschermd tegen een lage rente en de rente begon te stijgen. Daarom hebben wij de bescherming afgebouwd', zegt de woordvoerder van Delta Lloyd.