Sex & the City

Voor een belegger is demografisch onderzoek essentieel. Dat behelst veel meer dan het analyseren van geboorte- en sterftecijfers, legt columnist Jan Dwarshuis uit. 'Demografie is een uitdaging.'

Het merkwaardige geval Griekenland bewijst maar weer eens dat de media te veel aandacht schenken aan geopolitieke aangelegenheden. Deze ‘overkill’ aan media-exposure jaagt veel beleggers de stuipen op het lijf, zoals we de afgelopen weken hebben kunnen ervaren.

De impact van dergelijke risico’s blijft meestal beperkt. Demografische veranderingen daarentegen hebben zéér waarschijnlijk een veel grotere invloed op de financiële markten, maar staan vrijwel nooit in de schijnwerpers.

Walhalla

Tijdens de vorige eeuw is er sprake geweest van een demografisch walhalla. Het sterftecijfer daalde waardoor mensen langer konden werken. Daarnaast werden er per gezin in verloop van tijd minder baby’s geboren. Dit resulteerde in een min of meer perfecte demografische samenstelling omdat er relatief weinig ouderen waren. Dit alles heeft bijgedragen aan een ongekende groei van ondernemerschap, innovatie en vernieuwing. Toeval of niet, uitgerekend Griekenland staat een demografische ramp te wachten.

De vorige eeuw was een demografisch walhalla

Bij demografisch onderzoek denkt u waarschijnlijk in eerste instantie aan de leeftijdssamenstelling van een land of regio. Veel interessanter is echter welke gedragsaspecten een rol spelen bij de demografische verschuivingen.

In het verleden zijn veel projecties met betrekking tot vergrijzing slecht onderbouwd omdat er geen rekening gehouden is met de factor arbeid in relatie tot verschillende andere productiefactoren. Daarnaast is er voorbij gegaan aan gedragsveranderingen tijdens een verschuiving van de demografische samenstelling van een bevolkingsgroep. Voor pensioenfondsen bijvoorbeeld is dergelijke informatie goud waard.

Op de schop

Traditionele asset allocaties kunnen dan op basis van veranderde inzichten en feiten hoogstwaarschijnlijk op de schop. Onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en energie zijn de eerste allocaties die mij te binnen schieten, welke waarschijnlijk volstrekt anders benaderd moeten worden.

Het groeipotentieel van autobouwers zoals BMW, Mercedes of Porsche moet wellicht door beleggers volstrekt anders worden ingeschat

Daarnaast kunnen de technologische ontwikkelingen, zoals zéér snel internet of 3D printen, jonge generaties enorme mogelijkheden bieden. Maar ook de automobielindustrie zal sterk kunnen profiteren, omdat een verbetering van inkomen vaak leidt tot de aanschaf van een – duurdere – automobiel. Het mogelijke groeipotentieel van bijvoorbeeld high premium autobouwers zoals BMW, Mercedes of Porsche moet wellicht door beleggers volstrekt anders worden ingeschat en gealloceerd.

Onderzoek

Langetermijnbeleggers doen er verstandig aan diepgravend demografisch onderzoek te doen. Het in kaart brengen van leeftijden is daarbij niet voldoende, maar wel nuttig. De migratie van een bepaald land of een regio vraagt echter om een zorgvuldige analyse. Op basis van zo’n analyse kunnen er structureel betere beleggingsbeslissingen worden genomen.

Onnodig te vermelden dat bovenaan ons prioriteitenlijstje een onafhankelijk onderzoek naar de demografische uitdagingen staat. Rest mij u een goed weekend te wensen.


Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij een positie in BMW en geen positie in andere bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.