Derivaten Vestia nagenoeg nutteloos

6 Connecties

Relaties

Omkoping Smeergeld Derivaten Woningbouwcorporatie

Organisaties

Vestia

Werkvelden

Banken
0 Bijdragen

Tachtig procent van de derivatenportefeuille van Vestia is nutteloos. Als er geen extra actie wordt ondernomen, dreigt de grootste woningbouwcorporatie van Nederland alsnog failliet te gaan.

Dat melden interne bronnen vandaag aan Het Financiele Dagblad. Het aandeel onnodige beleggingsproducten van Vestia blijkt beduidend omvangrijker te zijn dan in eerste instantie werd verondersteld.

 

Hooguit twintig procent van de derivatenportefeuille van de grootste woningbouwcorporatie van Nederland heeft als het oogmerk afdekking van het renterisico van leningen. De rest is dus overbodig en puur speculatief. Deze derivaten moeten hoog nodig worden afgebouwd. Als dit met onmiddellijke ingang zou gebeuren, kost Vestia dat 1,6 miljard euro.

 

Behoorlijke risico's

Daarmee staat het derivatenmandje van Vestia ter waarde van 22 miljard euro op knappen. Het is namelijk nog steeds volkomen onzeker hoe de toekomst er uitziet van de beleggingen van de Rotterdamse woningbouwcorporatie, zo constateert het FD.

Eerst moet duidelijk worden of het juridisch mogelijk is om de contracten van Vestia open te breken als gevolg van het ongekende omkoop- en smeergeldschandaal, waarvan de inmiddels opgepakte Vestia-schatbewaarder Marcel de V. de spil zou zijn.

 

Gaat het niet lukken met juridische herziening van deze contracten, dan kunnen twee scenario’s zich voltrekken bij Vestia. Of de overheid blijft Vestia steunen en onderhandelt vervolgens met de banken om tot een bevredigende afwikkeling te komen. Of Vestia blijft voortmodderen en bouwt gestaag de complexe beleggingsportefeuille af.

 

Zo’n langzame afslanking heeft behoorlijke risico's: als de rente verder daalt, wordt voortsudderen gevaarlijk. De waarde de derivaten komt dan steeds dieper in het rood te staan, waardoor Vestia meer onderpand moet storten bij banken. Met als gevolg dat de begin dit jaar bijna omgevallen semi-publieke instelling alsnog bankroet dreigt te gaan.

 


Geen commentaar
Zowel betrokken banken als de overheid hebben er dringend belang bij dat er een duidelijk onderhandelingsakkoord komt over het afbouwen van de grotendeels overbodige beleggingen van Vestia. De dertien _  voornamelijk buitenlandse_ betrokken banken lopen immers ook het risico dat hun derivatenporteuille uit balans raken. Al is het alleen maar omdat tegenover ieder Vestia-derivaat, die bij de bank positief in de boeken staat, een derivaat prijkt met een negatieve waarde bij de bank. Zoals bijvoorbeeld in het geval van een pensioenfonds.

 

De directie van Vestia zwijgt als het graf over het overwegend overbodige derivaten-avontuur van de woningbouwcorporatie. Een woordvoerder van Vestia laat de zakenkrant weten geen commentaar te geven over de derivatenportefeuille zolang het feitelijke en forensische onderzoek nog in volle gang is.