Destructieve vakbonden

6 Connecties

Relaties

Wim Kok Disruptie

Organisaties

FNV VDL Groep

Werkvelden

Economie Ondernemerschap
87 Bijdragen

Columnist Jan Dwarshuis volgt met stijgende verbazing het escalerende conflict tussen de vakbonden FNV Metaal en CNV met de Limburgse autofabriek VDL Nedcar. En vreest voor de gevolgen van de destructieve opstelling van de vakbonden.

Afgelopen week heb ik u gewezen op de versnelling van de grote ontwrichting waarbij allerlei technologische ontwikkelingen een cruciale rol spelen. De vakbonden doen er goed aan zich deze materie versneld eigen te maken. Naar mijn idee zijn de dagen dat voormalig vakbondsleider, premier en Minister van Staat Wim Kok schreeuwend op een bierkist stond verleden tijd. Ook de almaar tanende vakbonden zullen zich moeten herpositioneren voor de toekomst.

Waterhoofd

Al langer is het een bekend gegeven dat de organisatie van de grootste Nederlandse vakbond FNV een kind met een waterhoofd is.
een gemiste kans dat de FNV deze lessen nog steeds niet in praktijk brengt ten behoeve van haar leden
Uiteindelijk zal ook de FNV zich moeten neerleggen bij de harde economische wetten. Het is een gemiste kans dat de FNV deze lessen nog steeds niet in praktijk brengt ten behoeve van haar leden. Met stijgende verbazing volg ik het escalerende conflict tussen de vakbonden FNV Metaal en CNV met de Limburgse autofabriek VDL Nedcar.

Onrust

De geschiedenis van Nedcar te Born is onstuimig te noemen, om over heel Limburg maar te zwijgen. De sociale onrust na de sluiting van de Nederlandse staatsmijnen in de jaren zestig van de vorige eeuw staat velen nog helder voor de geest. Limburg was voor Den Haag opeens een hoofdpijndossier geworden. Het was Dr. Hub van Doorne die in 1967 voor DAF een nieuwe personenautofabriek opende en daarbij de hoop uitsprak dat de werkgelegenheid gered zou worden. Achtereenvolgens rolden er Volvo’s, Mitsubishi's en Smarts van de band. Een grappig feit is dat ook het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, in 1968 neerstreek in Limburg om de werkgelegenheid te stimuleren, dit terzijde.

Mini

Hoe dan ook, begin 2012 hing de vlag er heel anders bij in Born. Circa 1.500 werknemers vreesden voor hun baan omdat Mitsubishi haar productie staakte.
Uiteindelijk wist de VDL Groep uit Eindhoven een briljante deal met BMW in elkaar te timmeren
Uiteindelijk wist de VDL Groep uit Eindhoven een briljante deal met BMW in elkaar te timmeren, waardoor maar liefst 200 miljoen euro in de productielijn werd geïnvesteerd. De 1.500 werknemers werden voor de periode van de ombouw van de fabriek ontslagen, maar zij kregen wel een baan- en terugkeergarantie bij de productiestart van de Mini, onderdeel van BMW. De fabriek produceert als enige ter wereld de Mini cabrio. Inmiddels biedt de fabriek in Born ruim 50 procent meer werkgelegenheid dan voor de sluiting in 2012.

Destructief

‘Een kleine groep FNV-vakbondsleden brengt VDL Nedcar moedwillig schade toe’, aldus directeur Jan Mooren van VDL Nedcar. Het is een oude truc van de vakbonden om op deze manier de onderneming als het ware te gijzelen. Kennelijk heeft de FNV niet in de gaten hoe destructief hun opstelling is. BMW is één van de succesvolste automobielbedrijven ter wereld; ook voor hen geldt dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Daarnaast geeft de FNV geen enkele blijk van begrip van wat er speelt in het huidige economische tijdsgewricht. Een lidmaatschap op de FNV kan de desbetreffende werknemer wel eens duur komen te staan dit jaar. Rest mij u een goed weekend te wensen. Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.