Deutsche Bank toont genade aan Brabantse slibverwerker

Slibverwerkingsbedrijf Noord-Brabant (SNB) is tot een akkoord gekomen met Deutsche Bank. Deutsche toont zich genadig: SNB blijft bestaan en er hoeft niet bijgestort te worden.

De acute dreiging van een faillissement van Slibverwerkingsbedrijf Noord-Brabant (SNB) is van tafel, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van SNB. Deutsche Bank haalt de trekker niet over. De derivatentransactie, die SNB in 2007 aanging, kan gewoon doorlopen tot september 2017, zonder tussentijdse bijbetalingen door de aandeelhouders of SNB. Met de bank is wel afgesproken dat SNB de vooralsnog ontvangen premies (9,98 miljoen euro) en de in de toekomst te ontvangen premies terugstort. Deze dienen dan als zekerheid voor de transactie. Pas aan het eind van de looptijd in 2017 worden deze terugstortingen weer verrekend met SNB.  Achtergrond van de overeenkomst is de zogenaamde ‘switch transactie’ die SNB met Deutsche Bank afsloot. SNB had in 2006 ruim 270 miljoen euro op drie bankrekeningen staan. Het kocht een verzekering in bij Deutsche Bank; als één van de banken zou omvallen zou Deutsche Bank het bedrag garanderen. SNB stond op haar beurt garant voor een verzameling van 117 bedrijfsobligaties ter waarde van 270 miljoen euro. Mooi meegenomen: SNB kon netto 1,8 miljoen euro per jaar verdienen op de transactie, ze ontving meer premie van Deutsche dan ze betaalde. Met andere woorden, SNB was eigenlijk kredietverzekeraar aan het spelen. SNB hanteert echter nog altijd, ook in het persbericht, de curieuze lezing dat ze aan 'risicoreductie' deed (en daarvoor dus ook nog eens 1,8 miljoen per jaar kon opstrijken).

Gesloten beurzen

Door de kredietcrisis ging een aantal van deze bedrijven failliet. De waarde van de transactie ontwikkelde zich dan ook sterk negatief. Tot nog toe had die negatieve waarde echter geen gevolgen: de transactie werd niet in de boeken opgenomen. Een wijziging in de boekhoudregels verplichtte SNB echter om in de jaarrekening van 2012 wel de volledige –negatieve- waarde op te nemen. Hierdoor heeft SNB in de laatste jaarrekening een negatief eigen vermogen van 17,8 miljoen euro. Op zich is dat nog niet zo’n probleem, ware het niet dat in het contract met Deutsche staat beschreven dat als het eigen vermogen onder een bepaald niveau duikt, de bank het recht krijgt het contract op te zeggen. En dat zou betekenen dat SNB per december 2012 ruim 149 miljoen euro kan afrekenen. Een bedrag dat SNB – jaaromzet: 28 miljoen euro – nooit kan opbrengen. Een jaar lang onderhandelde SNB met Deutsche Bank. In juni werden zelfs de aandeelhouders, een vijftal Brabantse en Gelderse waterschappen, verzocht om bij het overleg aan te schuiven. Vandaag is de uitkomst van dat overleg duidelijk geworden. ‘SNB en Deutsche Bank hebben afgesproken dat zij op basis van de uitgangspunten van de ‘oude’ verslagleggingsregels het contract van de Switch Transaction voortzetten.’ Kortom, Deutsche zegt de transactie niet op en SNB hoeft geen extra bijstortingen te doen. Wel moeten de reeds ontvangen en de toekomst te ontvangen premies bij Deutsche in zekerheid worden gegeven. Marcel Lefferts, de directeur van SNB, zegt er alle vertrouwen in te hebben dat de Switch Transaction zich voorspoedig blijft ontwikkelen, zodat SNB en Deutsche Bank de ruiltransactie in september 2017 ‘met gesloten beurzen’ kunnen afronden. Uit de vandaag gepubliceerde jaarrekening blijkt wel opnieuw het hoge risico dat SNB liep op de transactie. Volgens de eigen risicomanager was de kans op een uitkering van meer dan 50 miljoen euro – en daarmee hoogstwaarschijnlijk het faillissement van SNB -- in 2009 zo’n 40 procent. Inmiddels is dit risico afgenomen tot zo’n 4 procent. Een klein risico, maar een risico dat enorme gevolgen kan hebben.

risicobeoordelingSNB