Dijsselbloem ziet de salarisstrookjes van het ING-bestuur 't liefst nog wat gematigder

2 Connecties

Relaties

Beloning

Organisaties

ING

De minister van Financiën vindt dat de beloning van de ING-top nog wel wat lager kan, zo laat hij aan de Tweede Kamer weten.

Onhoudbaar is de situatie op de lange termijn, zo stelde ING Bank in zijn recente jaarverslag. De beloningen bij de staatsgesteunde bank zijn namelijk ‘significant beneden het marktgemiddelde’ waardoor bekwame bestuurders wegblijven of zelfs het financiële concern verlaten. De naamloze vennootschap uit Amsterdam pleitte er daarom voor dat de beloningen bij de bank, die door de staat zijn gelimiteerd, weer omhoog moeten.

Schatkistbewaarder Jeroen Dijsselbloem heeft vandaag in een antwoord op Kamervragen van VVD’er Aukje de Vries laten weten dat hij een verhoging van de beloningen bij ING niet ziet zitten.

Uitdagingen
Sterker nog; Dijsselbloem zegt dat de remuneratie zelfs nog wel wat lager kan. ‘In het concrete geval van ING constateer ik dat de beloningen van de top inderdaad onder de door ING zelf vastgestelde Europese peer group liggen. Desondanks ben ik van mening dat ook bij ING de beloningen omlaag kunnen gelet op de uitdagingen in de financiële sector.’

Bestuursleden van ING moeten sinds 2011 rondkomen van een vast salaris. Bestuursvoorzitter Jan Hommen verdient 1,35 miljoen. De bestuurders, Patrick Flynn en Wilfried Nagel, ontvingen respectievelijk 750.000 euro en 469.000 euro.

Staatssteun
De bank heeft zijn lonen moeten matigen vanwege de tien miljard euro staatssteun die het kreeg in 2008. Dat beloningen van ING nog verder worden versoberd vindt Dijsselbloem ‘ook redelijk gezien het forse aandeel aan steun dat de Nederlandse Staat aan de financiële sector heeft verleend.’