Dijsselbloem laat gedogende oppositie met lege handen achter

Jeroen Dijsselbloem heeft de gedogende oppositiepartijen zeer handig uitgespeeld, meent columnist Ewald Engelen. Defacto veranderde er vrijwel niets aan het regeringsbeleid.

Bij P&W waren ze nog de haantjes, onze oppositionele drie van Den Haag. Met wangen rood van opwinding, ogen die straalden van adrenaline, borstkassen die barstten van trots presenteerden zij zich voor het oog des volks als redders des vaderlands, die het geteisterde land wel even banen, groei en vertrouwen zouden komen brengen.
Het was een mistpartikeltje op de gloeiende plaat van een geraamd banenverlies van 70.000
Vorige week zondag bracht Dijsselbloem in Buitenhof de eerste kras aan op dit zelfgenoegzame zelfbeeld. Hij had de vloer even gegund aan de drie meelopers. Nee, die belofte van 50.000 banen waar Pechtold mooie sier mee maakte, was boterzacht. Het ging om een periode van tien tot vijftien jaar. Dus iets van twee- tot drieduizend banen per jaar. En ja, gaf Dijsselbloem toe, dat was een mistpartikeltje op de gloeiende plaat van een geraamd banenverlies van 70.000 in 2014. Een dag later bleek er geen dekking te zijn voor de door D66 zo vurig gewenste 650 miljoen voor onderwijs. Dat werd door Pechtold en consorten prompt weggepalaverd met verwijzingen naar mogelijke 'meevallers' uit de lopende begroting die daarvoor waren gereserveerd. Woensdag bleek uit de budgettaire doorrekening van het CPB dat het begrotingstekort er in vergelijking met de miljoenennota in 2014 met pakweg 0,1 procent op achteruitgaat. Dat is vrijwel exact het onderwijsbedrag, 650 om 700 miljoen. Geen dekking en dus het eerste slachtoffer als Rehn er straks met de stofkam doorheen gaat.
En dan blijft Dijsselbloems oordeel staan: de effecten zijn verwaarloosbaar.
Vorige week donderdag volgden de doorrekeningen voor groei, koopkracht en werkgelegenheid. Extra groei? Het CPB: 'De macro-economische effecten van het pakket zijn zeer beperkt. De groei van het bbp blijft in alle jaren dan ook vrijwel onveranderd.' Extra koopkracht dan? Volgens het CPB een klein plusje in 2014, van een kwart (!) procent. En meer voor de hogere inkomens. Terwijl - in de dorknoperige taal van het CPB - 'het mediane inkomenseffect voor alle huishoudens voor de periode 2015-2017 nihil is'.Oftewel, u wordt er niets wijzer van. Meer werkgelegenheid dan? Het CPB: de maatregelen compenseren het werkgelegenheidsverlies van het sociaal akkoord en hebben per saldo een positief effect. Maar geen berekeningen, geen cijfers en dus geen garanties. En dan blijft Dijsselbloems oordeel staan: de effecten zijn verwaarloosbaar. Dit gepiel in de marge steekt schril af bij het triomfalisme van onze Haagse drie. Diezelfde donderdag tekende deze krant uit de mond van Slob op: 'Wij hebben grote delen van het kabinetsbeleid ten grave gedragen.' Van der Staaij: 'Wij regeren driftig mee.' Niets is minder waar. Dijsselbloem heeft zijn zes miljard, de gedogende oppositie staat met lege handen. Knap gespeeld, door Dijsselbloem en consorten. Deze column werd eerder gepubliceerd in het Parool.  

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Ewald Engelen

Gevolgd door 2201 leden

FTM-columnist van het eerste uur, financieel geograaf aan de UvA en actief voor de Partij voor de Dieren.