FTM verdiept zich sinds 2013 de wijze waarop grote banken in Nederland vele duizenden ondernemers in het MKB met rentederivaten opzadelde. Complexe financiële producten waarvan MKB’ers niet begrepen wat voor schadelijke uitwerking ze konden hebben. Dat had voor vele ondernemers desastreuze gevolgen. FTM drong door tot de kleinste details van deze grote misstand in de financiële sector. De serie artikelen vormt ook het langst lopende dossier op FTM. Lees meer

FTM zat meer dan 3 jaar de banken op de hielen en er ligt nu een oplossing.

Banken verkochten derivaten niet alleen aan woningcorporaties als Vestia, maar ook op grote schaal aan kleine ondernemers waarvan iedereen wist dat zij een verwaarloosbare kennis hadden van complexe financiële producten. Wilden die ondernemers uit het MKB opeens zo graag derivaten als renteswaps afnemen? Nee, ze werden daar in vele gevallen toe gedwongen. Geen renteswap, geen lening, zo luidde een voornaam verkoopargument van de bankiers. Langzaam beginnen de nadelige gevolgen van deze verkooppraktijken duidelijk te worden. De rentederivaten blijken voor duizenden ondernemers het equivalent van wat de woekerpolis ooit voor consumenten waren. De grote vraag is: wat nu? Worden de banken tot de verantwoording geroepen of wordt het probleem vooruit geschoven en moeten benadeelde MKB'ers - net als woekerpolis-slachtoffers - eindeloos wachten op een halfbakken oplossing of zal de rechtspraak een vroegtijdig vonnis vellen? FTM volgt sinds 2013 deze kwestie op de voet en dringt door tot de voornaamste details. Het dossier en de lezers en experts die er in de afgelopen jaren hun bijdrage aan leverden, vormt een rijke bron aan kennis.

76 artikelen

Dijsselbloem: geen collectieve oplossing voor renteswaps MKB

Minister Dijsselbloem ziet niets in een collectieve oplossing voor de problemen met rentederivaten in het MKB. In het Verenigd Koninkrijk dwong de financiële toezichthouder de banken wel om miljarden ponden opzij te zetten voor een collectieve regeling.

Dijsselbloem laat in de aanloop naar een vergadering van de Tweede Kamer volgende week woensdag over dit onderwerp weten dat de Nederlandse situatie wat hem betreft niet te vergelijken is met de Engelse. Zo zijn in Nederland nauwelijks rentederivaten verkocht bij leningen kleiner dan 250.000 euro, terwijl dat in het Verenigd Koninkrijk wel vaak gebeurde. Daardoor zijn veel meer kleine Engelse ondernemers gedupeerd en is op aandringen van de Engelse toezichthouder een vast stramien opgesteld waarin de swapdossiers worden doorgespit.  Als wordt geconstateerd dat ondernemers schade hebben ondervonden, dan wordt via een vaste formule een vergoeding uitgekeerd.

'Kosten accountants te hoog'

Ook zijn de kosten van een gezamenlijke regeling volgens minister Dijsselbloem te hoog. In Engeland hebben banken al 797,6 miljoen pond (980 miljoen euro) uitgekeerd aan ondernemers die onder de collectieve regeling vielen. In totaal schat de financiële toezichthouder dat de totale kosten van het doornemen van alle dossiers drie miljard pond gaat bedragen. De helft van dat bedrag zou besteed worden aan onafhankelijke accountants. Er zijn maar liefst 2800 mensen aangenomen om alle Engelse probleemdossiers door te nemen. In Nederland zijn geen cijfers over hoeveel geld banken via rechtszaken of schikkingen kwijt zijn geweest om swapschade (deels) te herstellen. De AFM meldde woensdag de de renteswaps voor in totaal 2,7 miljard euro 'onder water' staan. Het ziet er dus naar uit dat Nederlandse MKB'ers die zich gedupeerd voelen door swaps, hun heil moeten blijven zoeken bij de rechter. Want hoewel de AFM deze week de toon richting banken verhardde, wees Dijsselbloem de Tweede Kamer er fijntjes op dat de AFM in individuele gevallen banken niet kon dwingen tot een vergoeding, maar slechts een 'moreel appèl' kon doen op de banken.
De AFM kan in individuele gevallen slechts een 'moreel appèl'  doen op banken om een vergoeding te  betalen
De AFM gaf vorig jaar al aan dat de informatie die banken aan ondernemers verstrekken 'voor verbetering vatbaar' is. Maar die boodschap is kennelijk niet bij iedereen goed binnengekomen. Minister Dijsselbloem laat aan de Tweede Kamer weten dat de 'mate waarin verbeteringen worden doorgevoerd en de voortvarendheid waarmee dit wordt gedaan verschillen per bank.'