Directeuren corporaties boven de Balkenende-norm

1 Connectie

Onderwerpen

Woningcorporaties

Vandaag is er weer een bommetje gelegd bij woningbouwcorporaties. Uit journalistiek onderzoek blijkt dat bijna een derde van de bestuurders boven de Balkende-norm verdient.

Na een reeks in opspraak geraakte bestuurders van woningcorporaties – denk aan Erik Staal van Vestia, Walter Vermeulen van Laurentius en Hubert Möllenkamp van Rochdale  - blijkt uit gezamenlijk onderzoek (FD, Stentor en bureau roAg) dat er ook nog van alles mis is met de beloningen. De vandaag in het FD gepubliceerde onderzoeksresultaten tonen het falen aan van zelfregulering.

Van de 285 onderzochte bestuurders verdiende vorig jaar bijna een derde meer dan de Balkenendenorm a 193 duizend euro. Acht directeuren verdienen zelfs meer dan 300 duizend euro per jaar. Drie daarvan werken voor de Amsterdamse woningcorporatie Ymere. Uit het onderzoek blijkt verder dat de omvang van een woningcorporatie er weinig toe doet. Een kwart van de bestuurders die boven de norm uitkomt, bestiert een relatief kleine corporatie met minder dan 10 duizend woningen. Bestuurder Thom Aussems van Stichting Trudo te Eindhoven, beheert een bestand van slechts 6218 woningen en kreeg daar vorig jaar een beloning voor van € 368.857.

Intransparant

Een ander opmerkelijk onderzoeksresultaat is dat de informatie over salarissen allesbehalve transparant zijn. Bij 231 corporaties werd de beloning gepubliceerd of was af te leiden, maar bij 129 corporaties was er geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Ondanks dat de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) uit 2006 de publicatie van salarissen en pensioenkosten verplicht stelt.
Het vandaag gepubliceerde onderzoek veegt de vloer aan met een ander vrij recent onderzoek dat bureau Quintis eind 2011 uitvoerde in opdracht van de vereniging van commissarissen bij woningbouwcorporaties VTW. Daaruit bleek dat slechts 5 procent van de bestuurders boven de Balkenende-norm zit. Het vandaag gepubliceerde onderzoek meldt bijna 30 procent. De verklaring: VTW telde maar een deel van het werkgeversdeel van de pensioenpremie mee, terwijl de WOPT wel degelijk voorschrijft dat het gehele werkgeversdeel moet worden meegenomen in de berekening van het inkomen.

Zelfregulering?
De corporatiebranche heeft al verschillende salariscodes gehad. De meest recente code stamt uit juli 2010 en heeft voor het eerst een verplichtend karakter. De sector wil zelfregulering, maar de overheid ziet te weinig verbetering en voormalig minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken wilde dan ook vorig jaar dat de maatschappelijke rol van de corporaties “het strengste regime” rechtvaardigt met betrekking tot de beloning van directeuren. Momenteel wordt een dergelijke wet aan de Eerste Kamer voorgelegd.

Bron: FD