Beursgang Dirk Scheringa verloopt nog niet volgens planning

4 Connecties

Relaties

Lavide

Personen

Dirk Scheringa

Organisaties

DSB Bank CS Factoring
4 Bijdragen

Dirk Scheringa wil met de factoringmaatschappij CS Factoring dolgraag naar de beurs, maar dat verloopt nog niet volgens planning. Hij zoekt nu zijn heil in obligaties. De oud-DSB voorman reageert korzelig tegen Follow The Money. 'U hoeft niets te zien, want dan komt er weer verkeerde beeldvorming.'

Dirk Scheringa is met de factoringmaatschappij CS Factoring bezig om 2,4 miljoen euro aan te trekken via de uitgifte van obligaties in zijn factoringmaatschappij. Dat nieuws, uitgelekt via Quotenet, is opmerkelijk aangezien Scheringa drie maanden geleden nog tegen Follow The Money aangaf dat er géén noodzaak was tot het aantrekken van nieuw kapitaal. De oud-DSB voorman sprak bovendien de verwachting uit dat hij omstreeks augustus in het bezit zou zijn van een beursgenoteerde onderneming. Dit via een zogeheten reverse listing - het inbrengen van een niet-beursgenoteerde onderneming (CS Factoring) in de ‘lege’ beursgenoteerde vennootschap Lavide. ‘De achterliggende gedachte is dat we via de beurs méér en goedkopere funding kunnen aantrekken. We hebben nu voldoende geld van onze aandeelhouders, het aantrekken van nieuwe funding zal pas volgend jaar aan de orde komen,’ beweerde Scheringa nadat hij drie maanden geleden een principe-overeenkomst had getekend met advocaat/ondernemer Adriaan de Gier, de grootste belanghebber in de beursgenoteerde vennootschap Lavide. Scheringa bevestigt de obligatieronde ten bedrage van 2,4 miljoen euro.

(Scheringa): ‘We zijn bezig om geld aan te trekken. Dat kan op verschillende manieren, waaronder een obligatielening.’

(FTM): Wat is de aanleiding voor de kapitaalronde?

‘Het is een doorlopend proces.’

In het vorige interview zei u dat er al voldoende kapitaal was van aandeelhouders en dat het aantrekken van nieuwe middelen pas volgend jaar aan de orde zou komen.

‘Ja, maar zoiets is een doorlopend proces.’

Wat is er veranderd?

‘Er is niets veranderd.’

In het jaarverslag 2013 van Credit Sales BV staat een negatief eigen vermogen van 433,7 duizend euro en de aantekening dat de financiële situatie is verslechterd vanwege afschrijvingen op aangekochte leningen. In hoeverre speelt dat een rol?

‘Dat hoort ook bij het gebruikelijke proces als je voor miljoenen vorderingen aankoopt. En aandeelhouders hebben in april nog een kapitaalstorting gedaan waardoor het eigen vermogen weer behoorlijk positief is.’

U verwachtte eerder dat de beursgang deze maand zou plaatsvinden, hoe staat dat ervoor?

‘Het beursfonds Lavide staat bij meerdere partijen in de belangstelling en ze hebben ons ook benaderd voor gesprekken. De status quo is dat er gesprekken gevoerd worden.’

Drie maanden geleden leek de reverse listing nagenoeg rond te zijn.

‘Dat is de beeldvorming. Ik kan alleen zeggen dat er nu gesprekken gevoerd worden.’

Moet ik de obligatielening dan ook in het licht van de vertraging zien?

‘Nee, u hoeft niets te zien, want dan komt er weer verkeerde beeldvorming.’

Heeft u er vertrouwen in dat de beursgang doorgang vindt?

‘Dat moet u vragen aan het bestuur van Lavide. Ik ga u geen andere tekst geven.’

Arco Krijgsman, commissaris annex gedelegeerd bestuurder van de beursgenoteerde vennootschap Lavide, is spraakzamer. De principe-overeenkomst tussen Adriaan de Gier en Dirk Scheringa is volgens hem niet heilig. ‘Lavide is niet gebonden aan wat aandeelhouders of optiehouders met andere partijen hebben afgesproken. Het was een introductie die Lavide, vanwege de aanbrenger en zijn potentiële belang, zeer serieus neemt,’ zegt Krijgsman, die wel benadrukt dat hij nog met meerdere partijen in gesprek is. ‘Een beursvehikel als Lavide trekt allerhande ondernemers: van gelukszoekers tot solide ondernemers met businessplannen. Maar er is nog geen sprake van exclusiviteit of iets wat daar op duidt. Wat andere mensen onderling afspreken, is voor hun rekening.’

Advocaat-grootaandeelhouder Adriaan de Gier

De principe-afspraak komt op conto van advocaat Adriaan de Gier. Hij nam een uit 2005 stammende miljoenenclaim op Lavide over en - na meerdere juridische gevechten - kwam het in mei van dit jaar tot een schikking. De Gier kreeg daarin opties toebedeeld voor het verwerven van 66,7 procent van de aandelen in de lege beurshuls Lavide. Kortom, als hij zijn meerderheidsbelang daadwerkelijk verwerft dan kan hij - bij meerderheid van stemmen - zijn principe-overeenkomst met Scheringa doorgang laten vinden en eindelijk cashen. De Gier heeft er vertrouwen in. ‘Wat ik weet, is dat de plannen niet zijn veranderd. Er vindt overleg plaats met CS Factoring, maar het neemt meer tijd in beslag dan gepland. Meer kan ik er niet over zeggen,’ aldus De Gier.

'Er is nog geen sprake van exclusiviteit of iets wat daar op duidt'

Uiterlijk volgend jaar zal volgens Krijgsman bekend worden wie Lavide's beursnotering aan de Euronext Amsterdam overneemt. ‘In de publicaties van Lavide is te zien dat het spaarpotje beperkt is. Daar komt bij dat de optie die is toegekend aan de heer De Gier eind mei afloopt. Dat is de horizon van Lavide.’