Dit deden we in 2020 met het geld van onze leden

Dankzij het vertrouwen en de steun van onze betalende leden kunnen wij werken aan onze journalistieke missie: waarheidsvinding in dienst van de samenleving. In dit financiële jaarverslag leggen we uit hoe we ons geld verdienden en waaraan we het hebben besteed.

Eerder publiceerden we een journalistieke terugblik op de eerste en de tweede helft van 2020. Wil je meer weten over het ontstaan van Follow the Money, onze missie, of over de eigenaren? Kijk dan op onze pagina Over FTM.  

Onze omzet bedroeg in 2020 1.865.249 euro. Het netto resultaat was 14 procent en dat investeren we in 2021 volledig in onze journalistiek. Daarnaast willen we een buffer opbouwen om de continuïteit van Follow the Money te garanderen. We zijn zuinig en behoedzaam: mochten er economisch mindere tijden komen, dan kunnen we eventuele tegenvallers opvangen.

ONZE INKOMSTEN IN 2020

Leden

Op 1 januari 2020 hadden we ruim 15.000 leden en aan het eind van het jaar stond de teller op iets meer dan 24.000. Driekwart van onze leden betaalt per jaar of per twee jaar, de overigen per maand. 

Betalende leden zijn met afstand onze grootste bron van inkomsten. Zij zijn het die de langlopende en diepgravende onderzoeksjournalistiek van Follow the Money mogelijk maken. Dat we radicaal onafhankelijk ons werk kunnen doen: vrij van de grillen van adverteerders en zonder dat we ons nagelbijtend druk hoeven te maken over aantallen pageviews

In 2021 streven we ernaar door te groeien naar 30.000 leden; bij de publicatie van dit financiële verslag is de stand 26.180. 

Publieke subsidies

Naast de bijdragen van onze leden bestaat een deel van onze inkomsten uit donaties van stichtingen en subsidies. 

De grootste in 2020 was een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, voor ons project ‘Blauwdruk’. We ontwikkelden een digitale structuur voor complexe en omvangrijke onderzoeksprojecten, die samenwerking met regionale journalisten faciliteert. Follow the Money neemt daarbij ‘het zware werk’ op zich en maakt de onderzoeksresultaten toegankelijk voor regionale partners. Een voorbeeld is ons landelijk onderzoek naar de jeugdzorg. Dankzij die samenwerking kunnen de deelnemende mediapartners de impact van hun journalistieke producties vergroten.

Donaties van lezers

Geregeld ontvangen we ook donaties die rechtstreeks naar ons zijn overgemaakt. Soms van leden die meer willen bijdragen dan de kosten van hun lidmaatschap; soms van mensen die geen lid willen of kunnen worden, maar wel onze journalistieke missie willen steunen. In 2020 ontvingen we bijna 1.300 donaties van gemiddeld 44,5 euro. 

Follow the Money accepteert geen donaties waaraan voorwaarden zijn gesteld.

Private subsidies

Via Stichting Muckraker ontvingen we 4 procent van onze totale inkomsten. Donateurs van Muckraker – een anbi-stichting, opgericht ter ondersteuning van de journalistiek in de breedste zin des woords – vermelden soms expliciet dat hun donatie bestemd is voor Follow the Money. 

Subsidieverstrekkers en donateurs kunnen op geen enkele manier invloed uitoefenen op de koers en de inhoud van de journalistiek van Follow the Money. 

WAARAAN GAVEN WE ONS GELD UIT?

Redactie

Een oud gezegde in de journalistiek luidt: opinion is cheap, facts are expensive. En inderdaad, waarheidsvinding kost tijd en is dus niet goedkoop. Het overgrote deel van onze uitgaven gaat dan ook naar onze journalistiek (totaal 70 procent). Naar de salarissen van de journalisten die bij ons in dienst zijn en de vergoedingen aan onze freelance-auteurs en -eindredacteuren.

Daarnaast vallen ook de vergoedingen aan onze beeldmakers (2,3 procent) en audioproducenten (1 procent) onder de redactionele kosten. Uitgaven aan abonnementen op (vak)literatuur en databases met bedrijfsinformatie, en toegang tot publicaties van derden, scharen we eveneens onder deze post (2,7 procent). 

Uitgeverij en Marketing

Onze afdeling ledenwerving verzorgt de e-mails bij elk artikel, onze posts op sociale media, en alle andere uitingen die de publicaties van Follow the Money bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen.

Onder de post Uitgeverij & Marketing vallen de kosten aan honoraria voor deze afdeling en de overige uitgaven aan promotie van ons platform, evenals de vergoeding aan onze uitgever-directeur.

Platform (investeringen en afschrijvingen)

We zijn bij Follow the Money continu bezig met het verbeteren van onze website en app. Door onze groei was groot onderhoud nodig. Met ons development-team ontwikkelen we steeds nieuwe functies en verrijken we onze journalistiek.

Verder hebben we te maken met afschrijvingen op ons onlineplatform (3,0 procent).

Bedrijfsvoering en overige

Hoewel ons kantoor in 2020 vanwege de pandemie goeddeels leeg bleef, betaalden we wel huur (1,6 procent van de kosten) en voor onze telefoon- en internetaansluitingen. Wanneer mensen op de redactie werkten, waren er uiteraard ook uitgaven aan kantoorbenodigdheden en koffie en thee. 

Onder Bedrijfsvoering vallen verder onder meer de bank- en transactiekosten (1,2 procent), accountancy- en boekhoudkosten, en juridische kosten (3,2 procent). Voor de laatste categorie hebben we een reservering getroffen.

Dank voor je financiële steun in 2020. We hopen dat je onze onderzoeksjournalistiek ook in 2021 blijft waarderen. 

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit financiële jaarverslag nog vragen? Stel ze hieronder. We zullen proberen zo goed mogelijk antwoord te geven. Houd er wel rekening mee dat sommige zaken privacygevoelig kunnen zijn.