Benadelen van Nederlandse pensioenfondsen in nieuwe fase

2 Connecties

Onderwerpen

Pensioenfondsen

Personen

Pieter Lakeman
3 Bijdragen

Columnist Pieter Lakeman hekelt de opstelling van De Nederlandse Bank om pensioenfondsen te verplichten om obligaties in euro’s aan te houden. DNB benadeelt daarmee de pensioenfondsen.

Nederlandse pensioenfondsen moeten de ontvangen premies solide beleggen. DNB noemt dat ‘prudent beleggen’. Wat prudent beleggen is, kan men niet op de website van DNB vinden. Wanneer DNB van mening is dat een pensioenfonds niet prudent belegt, schrijft ze voor in welke zin het beleggingsbeleid gewijzigd moet worden. Enige tijd geleden schreef DNB een pensioenfonds aan met de mededeling dat het fonds minstens 60 procent van de obligaties in euro’s moet aanhouden. Als argument hoort men dan dat de maandelijkse pensioenbetalingen ook in euro’s luiden en dat er dan geen tekort in euro's mag optreden. Dat argument is vergezocht, want het lijkt uitgesloten dat grote hoeveelheden Britse, Canadese of Noorse staatsobligaties zo moeilijk verhandelbaar zijn dat een pensioenfonds niet in staat is elke maand pensioenuitkeringen in euro’s te kunnen doen. En al helemaal omdat het pensioenfonds ook premies in euro’s ontvangt.

Inperking beleggingsvrijheid
Wat er ook zij van dit standpunt van DNB, duidelijk is dat de beleggingsvrijheid van pensioenfondsen sterk wordt ingeperkt. Dat is meer dan een theoretisch bezwaar sinds DNB in Frankfurt bij de ECB actief meewerkt aan renteverlagingen binnen het Eurogebied. Door zich in te spannen voor lage rentes in het eurogebied en tegelijkertijd pensioenfondsen te verplichten grote bedragen in euro’s aan te houden, benadeelt DNB de onder haar toezicht staande pensioenfondsen. Dat de lage rente in het eurogebied wel gunstig is voor de banken, die ook onder toezicht van DNB staan, maakt de zaak alleen maar erger.
Deze ongewenste belangenverstrengeling bestaat sinds DNB omstreeks 2003 het toezicht op pensioenfondsen overnam. Tot dat jaar werd het toezicht op pensioenfondsen door de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) uitgeoefend. Sinds de pensioensector en de bankensector door één en dezelfde toezichthouder worden geregeerd, zijn pensioenfondsen in toenemende mate de onderliggende partij geworden. De reputatie van DNB is ermee geholpen dat de onder haar toezicht staande banken niet het loodje leggen. Dat maakt dat DNB ook een zelfstandig belang heeft om mee te werken aan het zo laag mogelijk houden van het renteniveau in het eurogebied.

Benadelen van pensioenfondsen
Op dinsdagavond 15 januari 2013 is de ongelukkige belangenverstrengeling bij DNB in een nieuwe fase gekomen waardoor de schade voor de Nederlandse pensioenfondsen nog groter zal worden. Op dat moment maakte de voorzitter van de Eurogroep, Jean-Claude Juncker, aan een club Luxemburgse ondernemers bekend dat de koers van de euro ten opzichte van de dollar, de yen en andere valuta “gevaarlijk hoog” was. Met andere woorden: dat de koers omlaag zou moeten. Juncker zal daarbij niet gedacht hebben aan de Nederlandse pensioenfondsen. Door de koers van de euro te verlagen, treedt echter wel een nieuwe fase op in het benadelen van Nederlandse pensioenfondsen. Die lijden straks als gevolg van de beleggingswensen van DNB dubbele schade. Zij zijn niet alleen verplicht euro-obligaties tegen (ook door DNB) verlaagde rente te kopen, maar worden straks ook geconfronteerd met bewuste pogingen om de waarde van die obligaties te verlagen ten opzichte van andere valuta. Daarmee is een nieuwe fase aangebroken in het benadelen van de Nederlandse pensioenfondsen ten gunste van de Nederlandse banken en ten gunste van de DNB zelf.

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Pieter Lakeman
Pieter Lakeman
Introductie behoeft hij nauwelijks. Lakeman (1942) studeerde natuurkunde en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Na...