‘DNB’ers logen in hoorzitting over SNS’

1 Connectie

Organisaties

SNS
4 Bijdragen

Volgens Het Financieele Dagblad hebben ex-beleidsmakers van de Nederlandsche Bank onjuiste verklaringen afgelegd.

Twee van de vier gehoorde (ex-) DNB’ers beweren dat de toezichthouder bij het goedkeuren van de overname van Property Finance door SNS Reaal geen integriteitskwesties kende rond het vastgoedbedrijf. ‘Dit is in strijd met de waarheid’, schrijft Vasco van der Boon, een journalist die voor Het Financieele Dagblad over fraudezaken schrijft.

Arnold Schilder, de voormalige directeur van DNB, verklaarde op 8 maart tijdens een parlementaire hoorzitting dat ‘Bouwfonds, SNS Reaal en ABN Amro in 2006 van onbesproken gedrag waren’. Rudi Kleijwegt, die tijdens de overname divisiedirecteur was, zei: ‘Er waren geen signalen dat er iets mis was.’ Het FD meent dat DNB wel degelijk vermoedens had over mogelijke fraude bij Bouwfonds.

Volgens de zakenkrant was de zorg zelfs zo groot dat een tiental overheidsinstellingen uitgerekend onder leiding van de centrale bank een intensief onderzoek startte naar de stenenbranche. De media berichtten anderhalf jaar voor de Property Finance-overname bovendien over een groot strafonderzoek naar fraude en omkoping waarbij een directeur van Property Finance verdachte was.

Inmiddels is de financiële politie FIOD een onderzoek gestart naar SNS Reaal. De bankverzekeraar werd op 1 februari 2013 genationaliseerd - onder andere vanwege de problemen in de vastgoedtak. Begin dit jaar werd ook bekend dat Buck Groenhof was gearresteerd. Groenhof was het hoofd van de puinruimingsdienst bij Property Finance en hij zou smeergelden hebben aangenomen.