Dode bomen, florerende public relations

1 Connectie

Werkvelden

Journalistiek
6 Bijdragen

De werelden van de journalistiek en public relations (PR) beginnen steeds verder uitelkaar te lopen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Het gaat niet zo goed met de Amerikaanse journalistiek. Zoals New York Times mediaverslaggever David Carr onlangs in een column vaststelde: 'Print Is Down, and Now Out.'  Terwijl het journaille het zwaar te verduren heeft floreert echter de communicatiebranche, zo blijkt uit onderzoek van Pew Research Center. Voor elke Amerikaanse journalist waren er in 2013 4,6 PR-medewerkers. Een forse stijging ten opzichte van 2003 toen de ratio slechts 3,2 bedroeg. Niet alleen het aantal banen, ook het verschil in beloning neemt steeds verder toe. Een communicatiemedewerker verdiende in 2013 ongeveer 54.900 dollar, fors meer dan de 35.600 dollar die de gemiddelde journalist verdiende. De scheve verhoudingen gaan ten koste van de journalistieke kwaliteit. In een Pew rapport over de verslaggeving tijdens presidentiële verkiezingen van 2012 wordt beschreven hoe journalisten dikwijls fungeerden als doorgeefluik van de beide politieke partijen door informatie van de beide campagnes zonder context door te geven. De auteurs van het rapport weten dit gebrek aan onafhankelijke nieuwsgaring aan '[a] sharp rise in the influence of partisan voices, spin doctors and surrogates in shaping what the public is told about the biography and the character of the candidates,' iets wat in het rapport werd geweten aan de “diminishing reportorial resources in newsrooms.” Hoe zit dat in Nederland? De gegevens zijn hier lang niet zo nauwkeurig. In het boek Gevaarlijk Spel wordt becijferd dat er rond 1999 zo’n 55.000 communicatiemedewerkers en tussen de 12-14.000 journalisten werkzaam waren. Ruim tien jaar later becijferde de auteurs het aantal communicatiemedewerkers op 135.000, terwijl het aantal journalisten ruwweg gelijk was gebleven. Zoals de auteurs echter ook al opmerkten, dit zijn lang niet allemaal persvoorlichters. ‘Een deel van de minstens 135.000 getelde communicatiemedewerkers heeft nog nooit een journalist in het wild gezien.’ Niettemin is ook hier dezelfde trend merkbaar: meer communicatie, minder journalistiek.