Vanaf vandaag is het FTM zorgpanel geopend. Je hulp daarbij is hard nodig, want alleen samen kunnen we het verschil maken. De informatie uit het panel moet ons helpen bij het diepgravend onderzoek naar verschijnselen die de zorg teisteren. Graag willen wij meer weten over onderwerpen als bureaucratie, verspilling en toegankelijkheid. Ook zullen we met enige regelmaat de stemming peilen en discussies entameren over actuele onderwerpen.

‘Wat maakt onze zorg zo duur?’ Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan de oprichting van het FTM zorgpanel. Jaarlijks groeien de uitgaven aan zorg: in 2015 gaven we ongeveer 95 miljard euro uit en de kans is groot dat we in 2016 de magische grens van 100 miljard overschrijden. De zorgkosten, maar ook de wijze waarop ons zorgstelsel is ingericht, vormen dankbare onderwerpen voor debat. Met de Tweede Kamerverkiezingen op komst zal die discussie in de komende maanden weer in volle hevigheid oplaaien. Dat is begrijpelijk, want de zorg raakt ons allemaal. Als we zelf niet een keer in de spreekkamer belanden, dan komen we er vaak wel via familie of vrienden mee in aanraking. Dat maakt de gezondheidszorg ook een geschikt onderwerp voor het benutten van de wijsheid van onze lezers.

Nieuwe artikelen

Het maakt niet uit of je zelf zorgbehoevend bent, werkzaam in de zorg of betrokken bent als vrijwilliger of mantelzorger: ieders kennis is van harte welkom. Geregeld zullen we vragenlijsten plaatsen en open vragen stellen waarmee we inzicht willen verkrijgen in de factoren die leiden tot onzinnige zorg of hoge kosten. Met die input gaan we, samen met jou, onderzoek doen om zo met de bevindingen nieuwe artikelen te publiceren. Het merendeel van die artikelen zal in het teken staan van onze centrale onderzoeksvraag. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar nutteloze administratieve lasten, zorginstellingen die met onzinnige activiteiten de kosten flink opvoeren of hoe de farmacie torenhoge winsten opstrijkt met dure medicijnen.

Wij hopen de leden van ons panel uit te dagen om regelmatig mee te werken aan onze onderzoeksjournalistiek

Door het leveren van een bijdrage aan ons panel kun je als deelnemer een bepaalde status verwerven. Deelnemers die waardevolle kennis delen, verdienen na verloop van tijd rechten zoals het starten van een discussie of het plaatsen van een onderwerp op de redactieagenda. Daarbij worden waardevolle bijdragen beloond met ‘badges’ die de status van een panellid symboliseren. Zo is tijdens discussies goed zichtbaar welke positie een deelnemer inneemt, bijvoorbeeld die van expert of beginnend lid. Op die manier hopen we de leden van ons panel uit te dagen om regelmatig mee te werken aan onze onderzoeksjournalistiek. Vanzelfsprekend zullen we vertrouwelijk omgaan met de informatie die je met ons deelt. Wij maken niets openbaar zonder uw uitdrukkelijke toestemming en we delen gegevens niet met derden.

Wisdom of the crowd

Eind 2015 is Follow the Money gestart met het ontwikkelen van dit platform. Ons doel is het vergroten van de lezersbetrokkenheid en het benutten van de wisdom of the crowd. Er zijn meer media die zo nu en dan de lezer of kijker inschakelen voor hulp. Wij hopen een stap verder te gaan door de input van een grote groep lezers vast onderdeel te maken van de manier waarop wij journalistiek bedrijven. Door de introductie van game-elementen — zoals het toekennen van badges en het belonen van goede bijdragen — denken we de lezer langere tijd meer te kunnen betrekken bij onze waarheidsvinding. In eerste instantie doen we dat alleen voor de zorgartikelen, maar in de toekomst willen we deze methode ook op andere dossiers toepassen. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek was zeer enthousiast over deze gamification van de onderzoeksjournalistiek en kende ons een subsidie toe.

De deur staat wagenwijd open. Schrijf je kosteloos in als lid van het panel en treed binnen. We starten deze eerste week met een kennismakingsronde.

Heb je nog vragen, klik dan hier.

Meld je aan!

Zorgpanel

Samen met onze lezers willen we in het zorgpanel van Follow the Money onderzoek doen met als centrale vraag: Wat maakt onze zorg zo duur? In dit panel komen thema's als bureaucratie, verspilling, maar ook toegankelijkheid aan bod. Regelmatig zullen we je als panellid attenderen op vragenlijsten of open vragen. Iedereen kan en mag meedoen. Daarbij maakt het niet uit of je betrokken bent als professional, patient of als vrijwilliger of mantelzorger. De zorg raakt ons tenslotte allemaal. We betalen er ook allemaal voor. Je input willen we aanwenden voor het maken van diepgravende onderzoeksjournalistiek.

Doe daarom mee aan ons zorgpanel: beantwoord vragen, stuur ons tips en doe mee aan discussies over actuele thema’s.

Meer info
Jeffrey Stevens
Jeffrey Stevens
Jaagt op mensen en systemen die de Nederlandse zorg schade toebrengen.
Gevolgd door 744 leden