Dondergoden boven PIIGS

Een vorige week door Hobart Capital Markets gepubliceerd rapport over de situatie in Europa, voorspelt grote problemen voor de PIIGS. Met name voor Griekenland.

De problemen in Europa worden onderschat, dat is de belangrijkste uitkomst van een researchrapport van onderzoeksafdeling van de Britse broker Hobart Captital Markets dat zich specialiseert op Europese markten. Volgens het rapport van de Nederlandse researchers Alexander Sassen van Elsloo en Robert van der Meij is de kans groot dat de PIIGS binnen afzienbare tijd in betalingsproblemen komen. Volgens het rapport zijn de steunmaatregelen van de Europese Unie niet meer dan een uitstel van executie. 

 
Duitsland, Nederland en met name Frankrijk zijn in relatief hoge mate blootgesteld aan de risico’s van het verzaken van de PIIGS, stelt Hobart. De omvang van de mogelijke afschrijvingen en de geringe kapitalisatie in de financiële sector maken hernieuwd overheidsingrijpen een zekerheid. Hobart meent dat het vrijwel zeker is dat Griekenland binnen afzienbare tijd niet meer aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Ook andere landen, met name Spanje en Portugal, zullen het Griekse voorbeeld volgen. Meer Europese banken zullen als gevolg worden genationaliseerd. In het donkere scenario dat Hobart schetst zal bij een haircut van 65 procent van de schulden van de PIIGS de Nederlandse staatsschuld uitgroeien naar 104 procent van het bruto binnenlands product.
Zwitserland staat er, ondanks zijn relatief grote financiële sector, het beste voor om de gevolgen van het omvallen van de PIIGS te weerstaan. Landen als Denemarken, Zweden en Oostenrijk doen het ook goed. 
 
De dreigende situatie in Hongarije, waar zich al betalingsproblemen voordoen, is een voorbode van wat er elders in Europa kan gaan voordoen. Hobart waarschuwt voor de mogelijk gevolgen die verdere problemen in Oost Europa kunnen hebben op de landen die deel uitmaken van de EU. Andersom kan de verslechterende situatie in de PIIGS er ook voor zorgen dat verschillende Oost Europese landen versnelt in de problemen geraken. 
 
Volgens de president van de Europese Unie, Herman van Rompuy, stond Europa begin mei aan de rand van de afgrond. In een interview in de Financial Times wees Van Rompuy op de slaaptoestand waarin Europa jarenlang verkeerde.
‘Wat verkeerd is gegaan, is niet afgelopen jaar gebeurd. Wat verkeerd ging, ging in de eerste 11 jaar van de geschiedenis van de Euro mis’, zei Van Rompuy. ‘De euro werd een sterke munteenheid met zeer geringe interest-spreads (op staatsobligaties). Het was een soort slaappil, een soort van drug. We waren niet ons niet bewust van de onderliggende gevaren’.
Volgens van Rompuy werden de zwaktes in Europa in het verleden niet hard genoeg door de kapitaalmarkten zijn aangepakt. 
In tegenstelling tot de analyse van Hobart is Van Rompuy er van overtuigd dat de maatregelen van de Europese Unie voldoende zullen zijn om de het omvallen van de PIIGS-dominostenen te voorkomen.