Dossier Nina

3 Connecties
0 Bijdragen

Veel vragen over de beslaglegging op de bezittingen van Nina-biograaf en FTM-oprichter Eric Smit. In dit Follow the Money-dossier zijn alle artikelen over deze zaak op een rij gezet.

Chronologie van juridisch machtsmisbruik
 
 
5 maart 2010
Het boek Nina. De onweerstaanbare opkomst van een Powerlady komt toch nog onverwacht uit. Uitgever Prometheus besloot het boek discreet te distribueren. 
 
Waar de recensies lovend zijn, is Nina Storms-Vleeschdrager laaiend. Zij spant een kort geding aan omdat zij de publicatie onrechtmatig acht. 'Het boek is van A tot Z gelogen', lastert Nina.
 
 
7 maart 2010
Intussen gaat de site van Follow the Money live. In een van de eerste columns spreekt FTM-columnist Henk Keilman zijn respect uit voor het ondernemerschap van zakenvrouw Nina. Follow the Money staat voor transparantie en schuwt, in tegenstelling tot Brink, discussie en debat niet.
 
 
12 maart 2010
Op 12 maart heeft het kort geding plaats. Nina parkeert haar Phaeton wederrechtelijk brutaal op de stoep, pal voor de Amsterdamse rechtbank. Bij toeval wordt zij gefilmd door een tv-ploeg. 
 
Twee weken later wordt haar eis dat het boek uit de handel moet worden genomen afgewezen. De rechter oordeelt dat publicatie van het boek niet onrechtmatig is. 's Avonds verschijnt Nina's echtgenoot Pieter Storms in Pauw en Witteman. Hij wordt door de andere gasten bespot
 
1 april 2010
Het is 1 april. Op redacties van kranten en persbureaus belandt een persbericht van de Raad voor de Advocatuur. ‘De Raad voor de Advocatuur heeft gisteren, 31 maart 2010, een uitspraak gedaan in zaak RVA-010-231 die was aangespannen tegen advocaat Reinoud Imhof’, zo begon het persbericht dat een vertegenwoordiger van de zogenoemde ‘Raad voor de Advocatuur’ had rondgestuurd. ‘De Raad is unaniem tot de conclusie gekomen dat mr R. Imhof heeft gehandeld in strijd met de regels van de RvA’.
Het bericht refereert aan Imhofs optreden voor enkele gedupeerden van het Friends & Family programma van het internetbedrijf World Online. 
 
Bijna iedereen trapt erin. Het wordt op talloze sites geplaatst, maar het blijkt een grap te zijn van voormalig VEB-voorman Peter Paul de Vries. In die functie spande hij namens bij de beursgang van WorldOnline gedupeerde beleggers diverse procedures aan tegen Brink cs. Er bestaat - helaas - helemaal geen Raad voor de Advocatuur. 
 
16 april 2010
Storms-Vleeschdrager laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. Dat mag nauwelijks een verrassing heten. Smit: "Wie Nina, de onweerstaanbare opkomst van een powerlady leest, komt erachter dat de hoofdpersoon een onbedwingbare aandrang heeft om mensen kapot te procederen. Ze laat zich daarbij door niets of niemand afstoppen. Geld speelt voor haar in dit opzicht al decennia geen rol meer."
 
 
27 mei 2010
Sarah Ferguson, v/h prinses, is weer eens in het nieuws. Ze blijkt aan een journalist geld te hebben gevraagd om een interview met haar ex-man prins Andrew te regelen. De prinses is dol op geld. Als 'vriendin' van Nina Brink werd ze ingehuurd om de beursgang van World Online luister bij te zetten. Voor de som van 350.000 dollar ('plus VAT') leende ze haar naam aan het internetbedrijf van Brink.
 
 
1 juni 2010
Nina is weer boos. Nu op FTM.nl en uiteraard Smit. De suggestie dat de vriendschap tussen haar en de gravin van York een financiële dimensie had, zoals uit de documenten blijkt, acht ze 'lasterlijk'. Van een 'gekochte vriendschap' was volgens Nina geen sprake. Ze eist dat het artikel van FTM.nl wordt verwijderd.
 
8 juli 2010
Het bestuur van het Persvrijheidsfonds besluit unaniem en op eigen initiatief om journalist Eric Smit financieel te ondersteunen in de rechtszaken die Nina Brink sinds enkele jaren tegen hem voert. Het fonds stelt 5.000 euro ter beschikking. Reden: "Onderzoeksjournalist/schrijver Eric Smit wordt al jaren juridisch belaagd door mevr. N. Storms-Vleeschdrager. Een kort geding dat zij dit voorjaar tegen hem aanspande om de uitgave van het boek 'Nina' te verhinderen won hij glansrijk. Zij heeft hoger beroep laten aantekenen. Of dat in het najaar zal dienen is niet zeker. Er loopt ook een bodemprocedure die zij tegen zijn boek heeft uitgebracht. Daarnaast lopen er nog twee bodemprocedures van mevr. Storms tegen Eric Smit. Het heeft er alle schijn van dat zij hem kapot wil procédéren." 
 
Pikant detail: een van de bestuursleden is Maria Henneman, ex-hoofdredacteur Avro Netwerk. Zij is gehuwd met Paul Russell, een van de advocaten van Nina. Hij zal de dag erna beslag laten leggen.
 
9 juli 2010
Een dag nadat het Persvrijheidsfonds zijn steun heeft toegezegd, laat Nina door haar advocaat Paul Russell beslag leggen op al de bezittingen van Smit, waaronder diens vorderingen op Follow the Money. Smit: "Het is de zoveelste daad van agressie van Nina jegens mijn persoon. Het gaat haar al lang niet meer om de inhoud, ze is er vooral opuit mij zoveel mogelijk pijn te doen."
 
12 juli 2010
Smit en Follow the Money worden bedolven onder vragen en steunbetuigingen. "Hoe kan dit toch? Brink heeft toch verloren?", klinkt het veelvuldig. Weinigen begrijpen het nog. Met recht heeft het beslag weinig te maken: het heeft meer het karakter van pure pesterij en juridische intimidatie. Follow the Money is van mening dat Brink en haar advocaat Paul Russell zich schuldig maken aan misbruik van ons juridisch systeem. Met het halen van recht heeft de actie immers niets te maken. Het gaat hen er louter om Smit zoveel mogelijk op kosten jagen en hem als journalist de mond te snoeren.
 
Nina's echtgenoot Pieter Storms heeft dat overigens in verschillende interviews, onder meer in het al eerder genoemde interview met Pauw & Witteman, bevestigd. "Ik wil hem het leven als journalist onmogelijk maken." In een interview met dagblad De Pers zei hij zelfs: "Ik ga hem aan de hoogste boom ophangen." 
 
Kennelijk zijn er advocaten die zich daarvoor lenen en beperking van de persvrijheid toejuichen. Paul Russell, echtgenoot van Persvrijheidsfonds-bestuurslid Maria Henneman, is daar een van. Russell was CDA-senator, maar trad af nadat was gebleken dat hij zich schuldig had gemaakt aan kunstsmokkel. 
 
 
14 juli 2010
Link naar uitzending, waarin helder wordt uiteengezet wat de gevolgen zijn. Nederland is een van de schaarse landen waar op eenvoudige wijze beslag kan worden gelegd. Er is veel kritiek op. Voor Smit zijn de gevolgen ingrijpend: hij kan zelfs zijn pinpas niet gebruiken. 
 
 
Steun Eric Smit in zijn rechtszaken tegen Nina Brink.
Dat kan door een bedrag over te maken naar Stichting Muckraker. Het rekeningnummer van stichting Muckraker is 78.49.32.972 (Triodos Zeist).
De Stichting Muckraker wordt gefinancierd door donaties van particulieren die zich zorgen maken over de persvrijheid in Nederland. Zij helpt journalisten die slachtoffer zijn van juridisch machtsmisbruik en ondersteunt Smit.
 
 
Het boek Nina. De onweerstaanbare opkomst van een power lady is hier te koop.