Dr. Doom denkt dat de eurozone uit elkaar valt

Voor zwartkijker Nouriel Roubini is het evident dat het project Europa aan het afbrokkelen is

Twee dagen vóórdat de Europese ministers van Financiën gisteren bijeenkwamen om te bespreken wat er met de Griekse schulden moet gebeuren, had Nouriel Roubini, bijgenaamd 'Dr. Doom,' zijn oordeel al geveld. In een artikel in de Financial Times schetst hij een somber scenario, waarin geen enkele oplossing echt werkt, zodat Griekenland uiteindelijk de euro vaarwel zal moeten zeggen, met alle gevolgen vandien.
Volgens Roubini zijn alle problemen waarmee de eurolanden nu worden geconfronteerd het gevolg van een weeffout bij de invoering van de gemeenschappelijke munt. Destijds werd er door de autoriteiten zonder meer van uit gegaan dat landen met een twijfelachtig begrotingsbeleid vanzelf tot de orde zouden worden geroepen door de rente in de hele eurozone op één lijn te brengen. Maar feitelijk gebeurde precies het omgekeerde: de lage rentevoet leidde in landen als Griekenland en Portugal tot losbandige overheidsuitgaven, en in landen als Ierland en Spanje tot vastgoedzeepbellen. Structurele hervormingen werden gemeden, en de lonen groeiden harder dan de productiviteit, waardoor de concurrentiekracht van de Europese periferie werd aangetast.

 

Nouriel Roubini


Politiek onverkoopbaar
Roubini zegt dat er naast een monetaire unie ook een politieke en vooral een fiscale unie had moeten komen. Maar dat had betekend dat de belastingbetalers van de rijke Europese landen als Duitsland en Nederland ook de verantwoording hadden moeten nemen voor de schulden van de zwakkere broeders, en dat zou politiek onverkoopbaar zijn geweest.
Het paradoxale is natuurlijk dat deze 'oplossing' nu toch van stal gehaald moet worden om te redden wat er nog te redden valt. Om de bittere pil nog een beetje te vergullen wordt uit alle macht geprobeerd om banken en beleggers zo ver te krijgen dat ze ook een deel van de kosten voor hun rekening zullen nemen. Maar daar verzet de Europese Centrale Bank zich tot nu toe hevig tegen, uit angst dat er dan paniek ontstaat op de financiële markten.

Uit de euro
De discussie gaat nu dan ook vooral over een ordelijke of wanordelijke sanering van de Griekse schulden. Roubini stelt echter dat ook deze discussie inmiddels achterhaald is, want zelfs een ordelijke herstructurering zal de groei en de concurrentiekracht van de Griekse economie niet kunnen herstellen. En als dat niet kan, zal Griekenland uiteindelijk geen andere keus resten dan uit de euro te stappen.

(De commentaren onder het stuk van Roubini zijn de moeite van het lezen waard)

 

Bijdrage van Menno Grootveld