Hoe Draghi c.s. de brave spaarder naar de slachtbank leiden

2 Connecties

Organisaties

Deutsche Bundesbank

Werkvelden

Beleggen
55 Bijdragen

Draghi's experiment is volledig uit de hand gelopen, constateert Jan Dwarshuis. 'Geld is immers niet gratis.' Wat te doen? Megaverzekeraar Munich RE stopt uit wanhoop honderden miljoenen aan cash in de kluis. Maar de brave burger met zijn spaarrekening is de pineut.

Nu monetaire politiek wereldwijd volledig is doorgeschoten zijn marktpartijen op zoek naar oplossingen om deze het hoofd te bieden. Verzekeringsgigant Munich RE heeft besloten om contant geld op te slaan. In de kluizen van de verzekeraar uit München ligt inmiddels een tweevoudig bedrag aan miljoenen euro’s opgeslagen. 'Wir testen das jetzt mal,' aldus CEO Nikolaus von Bomhard van Munich RE.

Broos
Dat de samenleving zich in een broos tijdsgewricht bevindt, bewezen de gebeurtenissen van afgelopen week. In hoeverre de aanslagen in Brussel een eventuele Brexit, het Europese consumentenvertrouwen of zelfs de Amerikaanse verkiezingen kunnen beïnvloeden, zal blijken. In ieder geval lijkt het op veel fronten een onrustig 2016 te worden. Politieke verharding ligt op de loer, hetgeen het uiterst fragiele financiële klimaat geen goed zal doen. Sommige marktvorsers voorzien het komende kwartaal een dramatische winstval voor de bedrijven die zijn opgenomen in de S&P 500.

Jan Dwarshuis

Sommige marktvorsers voorzien het komende kwartaal een dramatische winstval voor de bedrijven die zijn opgenomen in de S&P 500

Krankzinnig
Het uit de hand gelopen monetaire experiment van Draghi cs. heeft de financiële normen en waarden min of meer omgedraaid. De brave spaarder met een zorgvuldig opgebouwde pensioenpot wordt naar de financiële slachtbank geleid. Degene die de afgelopen decennia op de pof geleefd heeft is de lachende derde, al weet hij niet waarom. Het lijkt mij lastig om dit krankzinnige monetaire beleid uit te leggen aan jonge generaties. Geld is immers niet gratis.

Al eerder heb ik u gewezen op het feit dat de 75-jarige schuldcyclus op zijn laatste benen loopt

China
Al eerder heb ik u gewezen op het feit dat de 75-jarige schuldcyclus op zijn laatste benen loopt. Volgens fund manager Kyle Bass van Hayman Capital kunnen Chinese banken bij een nieuwe kredietcrisis circa vijf keer meer verliezen dan de Amerikaanse banken in 2008 verloren hebben. 'What happens in China will not stay in China,' aldus Bass. Bass voorspelde eerder hetzelfde met betrekking tot Japan; hetgeen overigens nooit is uitgekomen. Het is echter niet ondenkbaar dat het deze zomer in China voorzichtig begint te kraken, wanneer het banksysteem daadwerkelijk getest wordt. De volatiliteit op de mondiale beurzen dit jaar past in het beeld waarbij verschillende beleggers in verloop van tijd volledig gedesoriënteerd raken, een vergelijkbaar beeld met 2007, 2008 en 2011.

Ondertussen windt Nikolaus von Bomhard van Munich RE zich terecht op over het negatieve rentebeleid en de slappe knieën van de Deutsche Bundesbank. Het financieel knevelen van de Europese burger gaat verder, waarbij de mogelijk volgende stap het volledig uitroeien van contant geld is. Of het hier in Zwitserland zo ver komt vraag ik mij af.

Rest mij u een goed paasweekend te wensen.

over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.

Lees verder Inklappen