Bewoners van serviceflats dachten er comfortabel en in alle rust hun oude dag door te kunnen brengen. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat dit niet altijd mogelijk is. Verregaande belangenverstrengeling tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), bestuurders en verschillende vastgoedinvesteerders gaat ten koste van de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats.

In een unieke productie leverde Follow the Money zowel het televisieprogramma Altijd Wat (tegenwoordig Monitor geheten) als het dagblad Trouw het verhaal over deze misstand. Bij Follow the Money vindt u het complete dossier.

13 artikelen

Drie manieren waarop SDS bewoners serviceflats uitknijpt

De Stichting Dienstverlening Serviceflats heeft haar eigen goudmijntje, de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats.

De beloftes liegen er niet om. ‘De Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) biedt dé professionele ondersteuning, die serviceflats nodig hebben.’ SDS is dé partij, die op het gebied van serviceflats alle benodigde kennis en ervaring in huis heeft. Ook om de senioren bewoners financieel uit te knijpen. ‘SDS doet zich voor als onze belangenbehartiger, maar hun grootste belang is om ten koste van de bewoners geld te verdienen’. Dat doet SDS als volgt.

1. Door SDS beloofde ‘goedkopere’ gasinkoop pakt duur uit

SDS belooft aangesloten serviceflats een korting op de inkoop van gas, maar in werkelijkheid rekent de dienstverlener een opslag op de gasprijs. Uit een vergelijking tussen de originele rekeningen van NUON en de rekeningen die serviceflat Eper Veste uit Epe van SDS kreeg, blijkt dat SDS vier cent meer berekent dan NUON. ‘Toen we dit voorlegden aan SDS kregen we dit teruggestort. Het was een foutje, zo vertelde SDS ons,’ aldus Bert-Jan Haverkamp, bewoner van serviceflat Eper Veste. Ook een bewoner van serviceflat Sparrenhof te Ede kreeg de originele rekening in handen. Daaruit bleek eveneens de opslag van vier cent. Oud-medewerkers van SDS verklaren dat SDS deze marge rekent bij alle serviceflats waarvoor het gas inkoopt. SDS meldt in haar jaarverslagen dat het gas levert aan gemiddeld 75 serviceflats. ‘Deze gasinkoop staat gewoon op naam van de serviceflat zelf, maar de rekeningen komen binnen bij SDS in Neerijnen. Zo kan SDS de opslag buiten het zicht houden,’ vertellen oud-medewerkers van SDS. Naar schatting verdient SDS hier jaarlijks 650 duizend euro mee. Clemens Bosman laat desgevraagd weten dat er ‘niet gesjoemeld’ wordt met gasrekeningen.

2. Geen profijt van hogere waarde van woningen

De woningen in serviceflats zijn vaak moeilijk verkoopbaar. Allereerst, omdat de bewoners niet beschikken over een appartementsrecht dat eenvoudig verhandelbaar is, maar over een woonrecht dat onder de deken van de vereniging van de serviceflat valt. Het vastgoed is dus eigendom van de vereniging, waardoor het niet mogelijk is voor potentiële kopers om bij een bank een hypotheek te krijgen. Een tweede probleem is dat hoge servicekosten de woningen moeilijk verkoopbaar maken. SDS helpt bij het oplossen van beide problemen. De dienstverlener zorgt ervoor dat de ledenvergadering instemt met het omzetten van woonrechten in appartementsrechten en verlaagt de servicekosten door te snijden in de dienstverlening. Vervolgens haalt SDS de veelal hoogbejaarde bewoners over om hun woning te verkopen aan een investeerder en deze vervolgens terug te huren. Desgevraagd bevestigt investeerder Andries de Boer dat hij pas woningen koopt ná omzetting naar appartementsrechten en verlaging van servicekosten. Uit het prospectus van Seniorenfonds IV blijkt dat dit een hoogst winstgevende exercitie is. De opgekochte woningen in Pieter de Hooghflat te Bilthoven en Beeckestein in Deventer blijken na omzetting in appartementsrechten zeven miljoen euro waard te zijn, terwijl de aankoopprijs slechts 4,3 miljoen euro bedroeg. Ook in Cronestein te Leiden werden woningen onder de marktwaarde van bewoners gekocht. Niet alle bewoners gingen in op de lage biedingen van investeerder Andries de Boer. Een appartement, waarvoor De Boer 110 duizend euro bood, wist de eigenaar zelf voor 185 duizend euro van de hand te doen, zelfs nog voor de omzetting in appartementsrechten. De bewoners krijgen van hun belangenbehartiger SDS niet te horen dat zij de waardestijging mislopen. Integendeel, zo blijkt uit een brief van een SDS-gelieerde bestuurder aan de bewoners van Cronestein: ‘Als bestuur en daarbij geadviseerd door de SDS benadrukken we nogmaals dat de geboden prijzen realistisch zijn ten opzichte van de markt.’

3. Hoge servicekosten, ondanks SDS-bezuinigingen

De maandelijkse servicekosten zijn hoog, ze bedragen soms wel duizend euro per woning. Volgens vrijwel alle betrokkenen zijn de hoge kosten een probleem. De meeste betrokkenen stemmen er daarom mee in dat de serviceflat op advies of onder leiding van SDS snijdt in de maandelijkse kosten. Volgens oud-medewerkers van SDS en meerdere bewoners van serviceflats resulteert deze ‘bezuinigingsoperatie’ echter slechts in ‘een dure vereniging van eigenaren’. De bewoners betalen nog steeds hoge servicekosten, maar krijgen amper of geen service meer. Uit een vergelijkende offerte voor serviceflat Sparrenhof te Ede blijkt dat de vereniging ongeveer 20 procent goedkoper uit kan zijn. Terwijl Sparrenhof een serviceflat is waar de servicekosten al relatief laag zijn, zo bevestigt belegger Andries de Boer. In serviceflat Eper Veste te Epe, waar SDS is weggestuurd, daalden de servicebijdragen na het vertrek van SDS van 634 naar 519 duizend euro. Volgens bewoner Bert-Jan Haverkamp ging daarmee slechts een zeer minieme verlaging van het serviceniveau gepaard. De SDS-gelieerde bestuurders geven ook geen inzicht in de achterliggende facturen. Soms weten bewoners hier toch de hand op te leggen en dan blijken deze opmerkelijke specificaties  te bevatten. Zo bleek bijvoorbeeld dat in de serviceflats Eper Veste en Pieter de Hoogh in Bilthoven het bestuur een gage voor ‘bestuurlijke ondersteuning’ aan SDS betaalde, terwijl deze vakbestuurders uit de SDS-hoek ook al betaald werden door de vereniging. Oud-medewerkers vertellen dat SDS standaard op deze wijze ‘dubbel factureert.’ *** Dit artikel verscheen eerder in Dagblad Trouw. Tips? Krijn[at]FTM.nl