Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de schimmige handel en wandel van Peter Paul de Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden.
Sinds 3 mei is er commotie ontstaan rondom het beursfonds Value8. Vanaf dat moment besteedt de onafhankelijke analist Roel Gooskens voor Follow the Money aandacht aan alle beursgenoteerde belangen van Value8. Wat hij aantreft oogt niet best.
Een beursdrama in wording.

32 artikelen

Drukke donkere dagen voor Peter Paul de Vries

2 Connecties

Personen

Peter Paul de Vries

Organisaties

Value8
10 Bijdragen

Value8-ceo Peter Paul de Vries moest tijdens de kerstdagen vol aan de bak om zijn ketelhuis op temperatuur te houden. Onafhankelijk analist Roel Gooskens zet zijn opmerkelijke acties op een rij en stelt de hamvraag voor 2017: is Peter Paul een overoptimistische slechte belegger, is hij een flessentrekker met een ketelhuis of is hij iets daar tussenin? En stort Value8 komend jaar als een kaartenhuis in elkaar?

Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) was onlangs uitgebreid aan het woord op BNR. Uiteraard kwam ook Value8 ter sprake, de investeringsmaatschappij waar Kosters voorganger Peter Paul de Vries de scepter zwaait. Het gesprek werd wat ongemakkelijk, en ging al snel over de overmaat aan aandacht voor dit toch kleine beursfonds. Koster gaf aan geen koffie met Peter Paul te willen drinken en zei verder dat de discussie over het gebrek aan transparantie vooral publiekelijk op aandeelhoudersvergaderingen moet plaatsvinden. De laatste BAVA, in december, leidde tot een artikel op de VEB-website met als kop ‘Value8 tart begrip aandeelhouders’.

Ondanks deze kritische geluiden had ik het goed gevonden als Koster in het BNR-interview sterker afstand had genomen van de persoon Peter Paul de Vries. Wellicht wat ongemakkelijk omdat het een van zijn voorgangers is, maar daarom des te noodzakelijker. Uiteindelijk draait het om de wijze waarop De Vries zijn reputatie gebruikt om fans te krijgen en te behouden. Juist de VEB zou, om haar kernwaarden te citeren, onafhankelijk, kritisch en strijdvaardig moeten optreden tegen niet alleen het bedrijf Value8, maar vooral tegen de persoon Peter Paul de Vries.

Uiteindelijk draait het om de wijze waarop De Vries zijn reputatie gebruikt om fans te krijgen en te behouden

Morele ommekeer

Op de informatiebijeenkomst voor beleggers die Value8 op 18 mei organiseerde, stelde Peter Paul de Vries mij de vraag of ik dacht dat ik na Begemann weer een grote fraude op het spoor was. Ik antwoordde hierop: ‘Nee hoor, want Value8 is maar een heel kleine onderneming. Groot kan de fraude dus nooit worden.’ Dat er daarna veel aandacht is besteed aan het reilen en zeilen van Value8 via een groot aantal artikelen op FTM, werd veroorzaakt door het steeds ontluisterender optreden van De Vries. Als voorman van de VEB had hij vele ceo’s de maat genomen en had hij zich altijd een groot voorvechter getoond van behoorlijk bestuur. Nu hij echter ceo en grootaandeelhouder is bij Value8, lapt hij de beginselen van goede corporate governance aan zijn laars. Het jaarverslag van zijn investeringsmaatschappij heeft veel weg van een handboek financial engineering voor gevorderden.

Daarbij gaat het inmiddels niet meer zozeer om Value8, als wel om de wonderbaarlijke en fascinerende morele ommekeer bij Peter Paul de Vries — en het falend toezicht daarop. Zijn handelen lijkt nu ook navolging te krijgen, gezien de recente pogingen van voormalig DSB-baas Dirk Scheringa om via Lavide alsnog naar de beurs te komen. Alleen de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) van Pieter Lakeman heeft bezwaar aangetekend bij de AFM tegen de komst van Scheringa naar Euronext.

Een ander voorbeeld van het morele verval is de afgelopen week met veel bombarie aangekondigde beursintroductie van de zelfbenoemde beursgoeroe Geert Schaaij via VNC (de Verenigde Nederlandse Compagnie). Schaaij werd in 2010 nog voor drie jaar geschorst door de brancheorganisatie DSI voor oneerlijke aandelentransacties. Alleen een kritische financiële pers kan helpen een verdere vervuiling van de effectenbeurs te voorkomen, want van de AFM en Euronext valt kennelijk niet al te veel hulp te verwachten. De AFM is te bureaucratisch en de Euronext wil zijn commissaris Peter Paul de Vries niet afvallen. Spijt zal Euronext wel hebben van het commissariaat van De Vries, maar vooralsnog mag hij zijn termijn tot 1 juli 2018 gewoon uitdienen — al zal hij er inmiddels zelf een stuk ongemakkelijker aan tafel zitten. Eerder pleitte ik er al voor om de wet- en regelgeving zodanig aan te passen dat reversed listings worden verboden of moeten voldoen aan veel strengere eisen.

Alleen een kritische financiële pers kan helpen een verdere vervuiling van de effectenbeurs te voorkomen

Geen kerstreces

Voor Peter Paul de Vries verliepen de laatste dagen van het vorig jaar beduidend minder rustig dan voor de gemiddelde ceo van een beursfonds. De meeste ceo’s doen het in de laatste weken van het jaar rustig aan, en wordt er volop geskied in mondaine wintersportoorden. De tot bijna 300 meter verlengde helling bij Snowworld in Zoetermeer, een bedrijf waarin Value8 een belang van 15 procent heeft, is voor de gemiddelde ceo geen uitdaging.

Voor Peter Paul de Vries zat zulk vertier er niet in. Hij gebruikte het kerstreces om het ketelhuis Value8 goed op temperatuur te houden. Vanaf de keukentafel in mijn vakantieverblijf kon ik online alles goed volgen. Het was weer erg leerzaam.

 • In de laatste twee dagen van het beursjaar heeft De Vries de koers van Value8-deelneming Novisource omhooggekeken met ruim 20 cent, zodat het verlies op deze aandelenpositie over 2016 met een 500.000 euro terugliep. Hierdoor kwam het totale verlies op de beursgenoteerde minderheidsbelangen over de tweede jaarhelft uit op 2 miljoen euro ten opzichte van de door mij eerder berekende 2,5 miljoen euro.
 • Op 22 december was Peter Paul de Vries als commissaris aanwezig bij de BAVA van Value8-deelneming Source Group. Op deze vergadering wilde De Vries zonder enige financiële onderbouwing goedkeuring vragen voor de overname van HeadFirst. Na bezwaren van de VEB tegen het gebrek aan transparantie werd dit agendapunt ingetrokken. Tot mijn verbazing maakte HeadFirst op 26 december vervolgens bekend definitief te worden overgenomen door Source Group. De desbetreffende aandelenruil is inmiddels al in de AFM-registers gemeld en de deal is done. Hoe de transactie van mogelijk ruim 30 miljoen euro is gefinancierd valt niet tot in detail te achterhalen. Dat er heel weinig cash is betaald, staat buiten kijf. Source stond er ultimo 2015 namelijk zo slecht voor dat het bedrijf geen continuïteitsverklaring kreeg van de toch steeds sterk positief meedenkende huisaccountant Mazars. Blijkbaar komt er nu nog een BAVA om deze transactie achteraf goed te keuren. De minderheidsaandeelhouders van Source, maar ook de aandeelhouders van Value8, worden zo bruut geschoffeerd door Peter Paul de Vries. Het feit dat Source een Antilliaanse vennootschap is die geen toestemming nodig heeft om aandelen uit te geven doet hier niets aan af.
 • Eind december is ook de tweede helft van Proud Holding door Value8 overgedragen aan het verlieslatende Source in ruil voor 750.000 aandelen Source. In totaal heeft Value8 1,5 miljoen aandelen Source ontvangen, met een theoretische beurswaarde van 3 miljoen euro, in ruil voor Proud. Let op, dit is 100% meer dan Value8 in 2015 als transactieprijs meldde voor de aankoop van deze toch echt verliesgevende arbeidsbemiddelaar. De minderheidsaandeelhouders in Source worden hiermee duidelijk en aantoonbaar te kort gedaan. Of deze vestzak-broekzaktransactie ook leidt tot een boekwinst van 1,5 miljoen euro, hangt af van de meegaandheid van de nieuwe accountant, Onno Opzitter.
 • Op 30 december was Peter Paul de Vries als commissaris aanwezig bij IEX om een nieuw bestuurslid te benoemen. Met zijn komst lopen de kosten van dit bestuur op tot ruim 360.000 euro, en de commissarissen kosten samen ook nog eens 65.000 euro per jaar. Dat is bij elkaar 425.000 euro, heel veel geld voor een verliesgevend bedrijfje met een omzet van slechts 2,5 miljoen euro. Ongekend.
 • Op 30 december was Peter Paul de Vries ook nog eens aanwezig op de BAVA van Nedsense, een nu nog lege beursgenoteerde vennootschap. Op deze vergadering werd gesproken over de toekomst van de vennootschap. Na deze vergadering bracht De Vries heel snel een persbericht uit waarin werd gemeld dat de VEB zijn plannen voor een reversed listing volledig ondersteunde. Navraag bij de VEB wees uit dat deze steun echt niet was gegeven. De Vries is duidelijk op zoek naar steun voor zijn verdere handelen. Wordt vast nog vervolgd….

De Vries is duidelijk op zoek naar steun voor zijn verdere handelen

 • Op 30 december meldde Value8: Voorts doet Value8 mededeling van de inkoop van 64.482 preferente aandelen (aandelen C, basiswaarde 25 euro) tegen gelijktijdige uitgifte van 257.928 gewone aandelen A. Met wie deze transacties plaatsvinden en tegen welke prijs, werd niet bekendgemaakt. Dat Peter Paul de Vries over de tweede jaarhelft van 2016 ruim 740.000 aandelen (9 procent uitbreiding van het aandelenkapitaal) heeft uitgegeven tegen een koers van ruim 6 euro wekt al verbazing. In zijn dagen als VEB-frontman zou hij een emissie op deze lage prijs sterk hebben afgeraden, en hebben geadviseerd om juist aandelen in te kopen. Voor de ceo van een ketelhuis gelden duidelijk andere regels. Cash is king. En zoals al eerder vastgesteld, de ongeveer 4,4 miljoen euro die zo zijn binnenstroomd, zijn broodnodig.
 • Wat Peter Paul de Vries in de laatste weken van 2016 nog meer heeft uitgespookt bij niet-beursgenoteerde belangen wordt pas duidelijk in het jaarverslag. Het bovenstaande suggereert dat hij ook hier vast niet heeft stil gezeten. Het artikel in het FD begin januari over niet goed gekeurde jaarverslagen bij Value8-deelneming Kersten spreekt ook boekdelen.
 • De Vries speelde tijdens de informatiebijeenkomst in mei een harde integriteitskaart richting zijn fans. De Vries is een ‘familieman’ en hij werkt naar eigen zeggen met Value8 aan een duurzame toekomst voor zijn zes kinderen.  Die kinderen zullen hun vader tijdens de feestdagen echter niet veel gezien hebben.

De twee nieuwe commissarissen van Value8 hebben Peter Paul de Vries geen strobreed in de weg gelegd

Falend toezicht

De twee nieuwe commissarissen van Value8, Annemarie van Gaal en Abel Slippens, hebben Peter Paul de Vries in de laatste weken van het boekjaar 2016 geen strobreed in de weg gelegd om zijn spel van misleiding te spelen. Met name de rol van Van Gaal is opvallend. Haar columns in De Telegraaf, waar zij instanties en bestuurders stevig de maat neemt en waarin ze optreedt als moraalridder, lees ik met veel plezier. In die rol lijkt ze zelfs sprekend op de oude Peter Paul de Vries van de VEB. Maar helaas, ingrijpen als commissaris bij Value8 om minderheidsaandeelhouders te beschermen tegen het optreden van de nieuwe Peter Paul de Vries komt niet in haar op. Dat is best zorgelijk. Zou er ook een nieuwe Annemarie van Gaal in de maak zijn? Ik ben inmiddels erg nieuwsgierig naar haar eigen handel en wandel als ondernemer. Welke mores hanteert zij daarbij? Oud of nieuw?

Dat Abel Slippens, de voormalige ceo van Sligro, niet optreedt, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Slippens is al failliet gegaan als bestuurder/aandeelhouder bij Siebel Juweliers en bij Free Record Shop. Ook slaagt hij er als voorzitter van de raad van commissarissen nog niet in het tij te keren bij Blokker. Zonder zijn briljante secondant bij Sligro, de gewaardeerde cfo Huub van Rozendaal, is Slippens blijkbaar een zeer povere bestuurder en toezichthouder. Daar hoeven we dus niet veel van te verwachten.

Wie een vergadering van Value8 heeft bijgewoond, weet dat de overige bestuursleden slechts marionetten zijn

De nieuwbenoemde accountant van Mazars, Onno Opzitter, zou een hoop twijfel kunnen wegnemen als hij een impairment test zou doen op alle individuele bezittingen van Value8 en vervolgens zijn bevindingen in detail zou weergeven in het komende jaarverslag. Dat hij hiermee mogelijk zijn collega Joeri Galas in diskrediet zou brengen, mag deze noodzakelijke waarheidsvinding niet verhinderen. We wachten af, en zullen zien hoeveel ruggengraat Opzitter heeft.

Een vierhoofdige raad van bestuur bij het kleine Value8 suggereert dat de gevolgde strategie tot stand komt door intensief teamoverleg. Maar iedereen die een vergadering van Value8 heeft bijgewoond, weet dat bestuursleden Gerben Hettinga, Kee Koopmans en Remko Herschel slechts marionetten zijn in het ketelhuis van Peter Paul de Vries. Tegengas wordt niet gegeven. De raad van commissarissen zou daarom nadrukkelijk moeten zorgen voor meer balans in de raad van destuur.

Zoals al eerder geconstateerd, van de AFM heeft Peter Paul de Vries weinig te vrezen. De 600 medewerkers zijn helaas te druk met het lezen van kleine lettertjes in bijsluiters van verzekeringen uit 1980. Ook van grootaandeelhouders J.P ‘Koos’ Visser uit Hillegom, die inmiddels 16 procent van de stemrechten bezit, hoeft weinig te worden verwacht aangezien hij een zelfverklaard fan is van Peter Paul de Vries.

De andere grootaandeelhouder, Delta Lloyd, laat zich sinds 2013 niet meer zien en horen op aandeelhoudersvergaderingen van Value8, en laat haar belang langzaam verwateren door geen aandelen bij te kopen bij nieuwe emissies. Uiteraard zou Delta Lloyd er baat bij hebben als de Ondernemingskamer acting in concert (het samenspannen van meerdere aandeelhouders ten nadele van overige aandeelhouders) zou vaststellen bij Value8, net zoals de toezichthouder in België vorig jaar deed waardoor Value8 een vol bod moest doen op beursfonds Sucraf. Zou zoiets ook in Nederland gebeuren, dan zou Peter Paul de Vries een verplicht bod moeten uitbrengen op alle aandelen Value8. Delta Lloyd zou dan op een nette manier van zijn inmiddels ongewenste aandelen Value8 af kunnen, net als veel kleine aandeelhouders. De VEB en Delta Lloyd zouden bij de Ondernemingskamer een enquêteprocedure kunnen starten ter vaststelling van wanbeleid bij de vennootschap.

Beloften, beloften, beloften…

Bij de overname van HeadFirst, eind december, werd opnieuw met veel bombarie gemeld dat dat de nieuwe combinatie Value8 over 2017 een omzet zal realiseren van 450 miljoen euro. Ook zal een nettowinst worden behaald van ruim 4 miljoen euro. Maar heeft zo’n uitspraak van Value8 enig waarde? Niet veel, afgaand op het verleden.

 • Toen Value8 in 2009 een belang nam in Ceradis,  werd gemeld dat de onderneming in 2012 winst zou maken bij een omzet van 30-50 miljoen euro. Over 2012 en alle jaren daarna leed Ceradis een stevig verlies en er is nog steeds geen sprake van enige substantiële omzet. Rabobank heeft zijn belang in 2016 bewust laten verwateren omdat de bank het niet meer zien zitten met Ceradis. Ook Peter Paul de Vries ziet het duidelijk niet meer zitten met het bedrijf, en laat het toezicht op Ceradis daarom over aan marionet Kee Koopmans.
 • Ongelooflijk optimistisch was de ceo ook bij de acquisitie van Ecostream, Sutureaid en DCA Apotheken. Alle drie deze bedrijven zijn over de kop gegaan. Met de kennis van nu is het lezen van de aankondigen bijna hilarisch.
 • Dan de acquisitie van Kersten in 2015. Ook deze werd met veel trompetgeschal aangekondigd terwijl de onderneming nauwelijks een jaar later van een faillissement moest worden gered. En volgens het FD zijn er nog altijd lijken die geborgen moeten worden. Dit Kerstenverhaal is nog niet klaar.
 • Op 3 juli 2014 kondigde Value8 aan een belang van 70 procent te nemen in kaasrasper Prika. Ondanks mooie beloftes is Prika verliesgevend tot vandaag de dag. Zonder financiële details werd het inmiddels tot 100% gestegen belang in Prika op 13 januari verkocht aan Royal A-ware.

De VEB en Delta Lloyd zouden een enquêteprocedure kunnen starten ter vaststelling van wanbeleid

Speculatiekaart

Peter Paul de Vries heeft ultimo 2015 maximaal 0,57 euro per aandeel betaald voor zijn 2,3 miljoen aandelen. De overige aandeelhouders hebben een gemiddelde uitgifteprijs van 6,60 euro betaald voor hun 5,8 miljoen aandelen. Bij de huidige koers van 6,00 euro hebben zij over de afgelopen jaren dus een verlies geleden van 10 procent. Dat staat in schril contrast met de belofte in het laatste jaarverslag: Value8 stelt zich tot doel de AEX-index op lange termijn te outperformen. Ook streeft het bedrijf naar een verdubbeling van de waarde in vier jaar tijd, hetgeen een totaalrendement per jaar van circa 15 procent impliceert. Blijkbaar geldt deze jaarlijkse rendementsbelofte alleen voor het belang van Peter Paul de Vries, dat ook bij verkoop op 6,00 euro nog rond de 35 procent ligt.

Bij bijna alle door Value8 geacquireerde deelnemingen is sprake van een povere winst/omzetontwikkeling, mogelijk met uitzondering van het groeiende maar met schulden volgehangen Eetgemak. Dit roept bij mij de hamvraag voor 2017 op: is Peter Paul een overoptimistische slechte belegger, is hij een flessentrekker met een ketelhuis of is hij iets daar tussenin? En stort Value8 komend jaar als een kaartenhuis in elkaar?

Bij bijna alle door Value8 geacquireerde deelnemingen is sprake van een povere winst/omzetontwikkeling

Ik verwacht dat Peter Paul de Vries binnenkort de speculatiekaart gaat spelen bij zijn fans door in een persbericht te melden dat een grote buitenlandse partij, die voorlopig nog anoniem wil blijven, overweegt een bod uit te brengen op Value8 of op een van zijn grotere onderdelen. De euforie die op zo’n bericht zou volgen zou de sluwe ceo/grootaandeelhouder diverse mogelijkheden bieden. Geheel in navolging van Joep van den Nieuwenhuizen. Die zou dan trots kunnen zijn op Peter Paul de Vries.

Goud en brons

Het jaar is nog maar net begonnen, maar Peter Paul de Vries heeft toch alweer gescoord. De eerste prijzen zijn binnen. Zijn beursgenoteerde minderheidsdeelneming R&S Retail Group was in een door het FD gepubliceerd overzicht de slechtste performer over 2016, met een koersdaling van ruim 42 procent, op de derde plaats gevolgd door Value8 met 36 procent daling van de beurskoers. Een gouden en een bronzen plak! Dit wapenfeit kan hij meenemen in zijn binnenkort te publiceren achtste nieuwjaarsboodschap, een jaarlijkse traditie sinds de oprichting van Value8 in 2008. In 2016 sprak Peter Paul de volgende woorden: ‘Elke jaarwisseling stel ik mezelf weer de simpele vraag: staan we er beter voor dan een jaar geleden? Ik ben blij die vraag ook dit jaar met een volmondig ja te kunnen beantwoorden, zelfs al heeft dat zich in 2015 niet in een goed rendement voor aandeelhouders vertaald.’

Ik ben benieuwd hoe hij deze vraag beantwoordt in zijn nieuwjaarsboodschap 2017.

Wordt vast nog vervolgd.