Duitse exposure Griekse schulden

5 Connecties

Het ware verhaal van een Landesbank

FT's Alphaville laat aan de hand van een rapport "Navigating North" van Landesbank Nord LB zien hoe het daar is gesteld en dat is niet al te best. De bank stond op het punt om te zakken voor de stress tests vanwege haar omvangrijke posities in Griekse, Portugese, Ierse. Italiaanse en Spaanse schulden. De bank is er niet in geslaagd om zijn positie in Griekse schulden af te bouwen.
Het rapport toont eens te meer aan dat het Griekse schuldenprobleem vooral een probleem van Duitse Landesbanken is.