Hoe duur is de publieke omroep? [GRAPHICS]

De Nederlandse publieke omroep is relatief goedkoop vergeleken met ons omringende landen.

'Bezuinig ons niet 1-2-3 weg,' zo luistert de bij herhaling afgespeelde reclamespot op de publieke omroepen. Kregen de omroepen in de vorige kabinetsperiode al een bezuiniging van 200 miljoen euro voor de kiezen, dit kabinet wil nog eens 100 miljoen euro extra bezuinigen. De druppel voor de omroepen, die een petitie zijn begonnen tegen de nieuwe besparingsronde. Zijn onze omroepen verwend vergeleken met het buitenland? Dat valt reuze mee. Nederland besteedt eigenlijk niet zoveel aan de publieke omroep. Zeker voor Noord-Europese begrippen. In Duitsland besteedt men per inwoner zo'n 108 euro per jaar aan de publieke omroep (nasynchroniseren is een prijzige aangelegenheid). In Nederland slechts 55 euro. Alleen in Zuid-Europa wordt er minder aan de publieke omroep uitgegeven.   De BBC lijkt, met haar verdacht mooie natuurfilms, misschien een logische kandidaat voor de eerste plek. Maar neen, ook in absolute zin is de Duitse omroep met een budget van 8,6 miljard euro de rijkste van Europa. Nederland komt binnen Europa op een achtste plek.       In de meeste landen wordt de publieke omroep, zoals de naam al doet vermoeden voornamelijk gefinancierd door de staat. Er zijn echter ook andere inkomstenbronnen. De BBC verdient bijvoorbeeld veel aan licentiegelden door haar programma's aan buitenlandse zenders. In landen als Ierland wordt echter een enorm deel van de publieke omroepinkomsten opgebracht door de commercie. De Nederlandse publieke omroep verdient niet aan haar eigen STER reclames. De reclame-inkomsten worden direct overgeboekt aan het ministerie van OCW. Hierdoor staan de Nederlandse commerciële inkomsten lager dan de reclame-inkomsten van de STER doen voorkomen.