Duurste wahlkampf aller tijden

2 Connecties

Onderwerpen

Europa

Personen

Angela Merkel

Het is pappen en nathouden in Europa tot de Duitse verkiezingen. Een kostbare strategie constateert Pieter Lakeman.

Op 22 september aanstaande worden in Duitsland verkiezingen gehouden. Angela Merkel is kandidaat en zelfs de meest kansrijke. Zij heeft slechts één probleem: veel Duitsers hebben er genoeg van om nog langer miljarden euro’s te moeten betalen aan Zuid-Europese staten. Het Europese steunbeleid van Merkel heeft tot gevolg gehad dat Duitsland via de ECB vele tientallen miljarden euro’s schade heeft geleden. De speerpunt van haar verkiezingscampagne moet dus inhouden dat die schade grotendeels onzichtbaar blijft of wordt ontkend. De belangrijkste elementen van haar campagne zijn daarom: 

 
Net blijven doen alsof Griekenland c.s. hun schulden kunnen terugbetalen.
Voorkomen dat die landen vóór 22 september openlijk toegeven dat ze hun schulden niet meer kunnen betalen. 
 
Met betrekking tot het eerste punt was Merkel eerder deze week actief. Toen meldde zij dat Griekenland zeker in staat was om zijn schulden af te betalen. Dat is klinkklare nonsens, om het maar vriendelijk uit te drukken. De schuld van Griekenland is op weg naar 180% van het BNP en is al bijna drie keer zo groot als de door de EU erkende haalbaarheidsgrens van 60%. Dat deze schuld volkomen uit de hand gelopen is en niet meer afgelost kan worden blijkt uit het feit dat de schuld voortdurend verder groeit, ondanks dat het land al bijna drie jaar maatregelen neemt om de fiscale situatie te verbeteren. 
 
Wanneer Griekenland vlak voor de verkiezingsdatum zou erkennen dat ze definitief door haar financiële hoeven is gezakt, in plaats van dat een beschaafde drie à vier weken ná de verkiezingsdatum te erkennen, slinken de kansen van Mevr. Merkel aanzienlijk. Om haar verkiezingscampagne succesvol te voltooien moeten Griekenland c.s. tot 23 september in stand worden gehouden. Dat gaat ons wel wat kosten. Om dit te bereiken moet hetzij de ECB staatsobligaties voor krankzinnig hoge prijzen aankopen, hetzij samen met de EU en het IMF extra miljardenleningen verschaffen. Merkel staat met de rug tegen de muur. De doorgewinterde Griekse onderhandelaars zien dat ook wel en zullen vóór 22 september nog heel wat extra leningen weten binnen te halen. 
 
In de Verenigde Staten is het gebruik om bij elke presidentsverkiezing de kosten na te gaan die de kandidaten in totaal aan hun campagnes hebben gespendeerd. Bij de laatste presidentsverkiezingen van 2012 waren de kosten van de campagnes van de beide kandidaten bij elkaar $ 2 miljard. Wanneer Merkel het daarvoor zou doen zouden we een gat in de lucht mogen springen. 
 
De ECB heeft al voor honderden miljarden euro’s staatsobligaties gekocht. Alleen al de Griekse staatsobligaties – waarvan de ECB in maart 2012 voor 31 mrd had gekocht - zullen na de Duitse verkiezingen tot minder dan de helft afgestempeld worden: schade meer dan € 15 mrd. De “beleggingsportefeuille” van de ECB bestaat verder voornamelijk uit Italiaanse (€ 99 mrd) en Spaanse (€ 44 miljard) staatsobligaties die na de door de Amerikaanse FED geïnitieerde rentestijging ook zonder default sterk in waarde zullen dalen. Hoewel ECB president Draghi een groot communicator is heeft hij zichzelf overschat door te doen alsof de ECB in zijn eentje het renteniveau in Europa kan bepalen. 
 
De (vooruitgeschoven) schade door de verkiezingscampagne van Merkel bedraagt al vele tientallen miljarden en groeit met de dag. Die schade wordt niet alleen door de Duitsers gedragen maar door alle inwoners van de Eurozone. Slechts 27% van de schade komt voor rekening van de Duitsers. De Nederlanders dragen 6% aan de verkiezingscampagne van Merkel bij maar die hebben er dan wel gratis een campagne voor Mark Rutte en Diederik Samsom bij.
 

 

Pieter Lakeman
Pieter Lakeman
Introductie behoeft hij nauwelijks. Lakeman (1942) studeerde natuurkunde en econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Na...
Gevolgd door 52 leden