Duurzame energie blijkt banenmotor

3 Connecties

Onderwerpen

Regeerakkoord

Personen

Mark Rutte

Werkvelden

Duurzame energie

Het kabinet-Rutte voert een achterhaalde energiepolitiek. Nederland raakt nog verder in de achterhoede op het gebied van duurzame energie. De lobby van grote ondernemingen en energieproducenten heeft succes gehad.

Het aanboren van alternatieve energiebronnen maakt de economie niet alleen minder afhankelijk van olieschurkenstaten, maar heeft in Duitsland ook honderdduizenden nieuwe banen gecreëerd. Er werken nu 340.000 mensen in de duurzame energiesector, 60.000 meer dan in 2007. En dat ondanks de recessie. In vijf jaar tijd is de werkgelegenheid in de sector verdubbeld. Dat is de conclusie van een studie van het onderzoeksbureau Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).
 
Dat aantal is veel hoger dan eerder werd geraamd door het Duitse ministerie van milieu. De omzet in de duurzame energiesector is 21 miljard euro en daarmee een belangrijke factor in de Duitse, en dus de Nederlandse, economie geworden, aldus het DIW.
 
Op de eerste plaats staat de windenergie-sector, met 100.000 arbeidsplaatsen. Zonne-energie is goed voor 65.000 arbeidsplaatsen. Voor het halen van de Kyoto-doelstellingen begint dat vruchten af te werpen. Gisteren werd bekend dat de vermindering van de CO2-uitsoot in Europa sneller gaat dan afgesproken.  Mede dankzij de recessie overigens. 
 
In tegenstelling tot landen als Duitsland, China en de VS, kiest het kabinet-Rutte echter niet voor een duurzame, decentrale energievoorziening, maar zet het zijn kaarten op kernenergie. In het regeerakkoord wordt gekozen voor centrale electriciteitsopwekking, onder meer in de vorm van een nieuwe kernenergieentrale in 2022. Hoe je het went of keert, en mooie voornemens op het gebied van investeren in R&D ten spijt, feit is dat investeringen in alternatieve energiebronnen de facto veelal worden geschrapt. 
 
Achterstand
Nederland loopt daardoor belangrijke economische impulsen mis, bekritiseerde de Algemene Energieraad de plannen van Rutte cs. Hiervan is vooral het MKB het slachtoffer. Citaat uit de reactie van de AER: 
 
"Juist nu is er een extra impuls nodig om de door de EU gestelde 2020 doelen voor Nederland te behalen. (...) De Duurzame Energie Koepel heeft dit jaar laten doorrekenen dat een stevige inzet op grootschalige toepassing van duurzame energie op alle hernieuwbare technologieën een sterk positief effect zal hebben op de economie. Door de vele kansen te benutten op een decentrale duurzame energie opwekking wordt naast een positief effect op de werkgelegenheid ook veel nieuwe additionele economische activiteit gegenereerd die veel, merendeels private, investeringen zal uitlokken tot meer dan 50 miljard tot 2020. Dat zijn investeringen die vooral neerslaan bij het MKB, de banenmotor van onze economie." 
 
Infrastructuur
En dat terwijl investeringen in duurzame energie in andere landen juist worden aangezwengeld. Dinsdag maakte Google bekend mee te investeren in een project van 5 miljard dollar voor de aanleg van kabels tussen windparken op zee.  De financiering van de aanleg van deze kabels en het beheer van het net is ook in Nederland onderwerp van discussie. Netwerk beheerder Tennet streeft ernaar om deze als enige partij te beheren, op zowel land als zee. Daartoe dient de Electriciteitswet te worden veranderd. Deze wet is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog worden bekrachtigd door de Eerste Kamer. 
 
Een van de prangende onopgeloste kwesties is bijvoorbeeld de congestie-kwestie: wie mag stroom leveren als er sprake is van een overschot? Het was de bedoeling dat producenten van groene stroom voorrang zouden krijgen, maar als laatste daad van haar mislukte ministerschap torpedeerde Maria van der Hoeven (EZ) de zogenaamde voorrangsregeling. 
 
Hoewel Europese richtlijnen voorschrijven dat stroomproducenten gelijk dienen worden te behandeld, zijn er uitzonderingen mogelijk voor producenten van duurzame energie. Van der Hoeven besloot desondanks het wetsvoorstel in te trekken. Dat betekent opnieuw een klap voor de duurzame energie-sector.
 
Door een stuitend gebrek aan overheidsregie van de kabinetten-Balkenende en gestuntel met tientallen susbisidieregelingen die aan en uit werden gezet, is de Nederlandse stroomvoorziening een speelbal geworden van internationaal opererende energie-bedrijven en schimmige grootindustriële belangen. Helaas duidt niets in het regeerakkoord erop dat premier Rutte een helder, toekomstbestendig beleid zal gaan voeren. 
 
 
Bronnen: 
Het rapport van de United Nations Environment Programme Global Trends in Green Energy 2009: New Power Capacity from Renewable Sources Tops Fossil Fuels. Daaruit blijkt dat wereldwijd in 2009 meer werd geïnvesteerd in duurzame energie dan in traditionele energiebronnen. Koploper is China. 
 
 
 
 
 
 
Arne van der Wal
Mede-oprichter van FTM. Is gek op digitale technologie, maar koestert analoge techniek. Beoefent wing chun kungfu.
Gevolgd door 1121 leden
Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren