Duurzame energie is nu mainstream

Goed nieuws: duurzame energie is geen nieuwkomer meer op de energiemarkt, maar is nu mainstream. Van alle nieuw geïnstalleerde opwekcapaciteit in 2014, was 85 procent duurzaam. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) in de jaarlijkse World Energy Outlook.

Tussen 2000 en 2014 is er wereldwijd $2,5 biljoen geïnvesteerd in duurzame energie. Die investeringen hadden effect: duurzame energie is nu de op één na grootste bron van elektriciteit, na kolen.

Duurzame elektriciteit was in 2014 concurrerender dan dan de jaren daarvoor door de gedaalde productiekosten. Volgens het op 10 november verschenen rapport van de OECD 'World Energy Outlook 2015' kan nu driekwart van alle duurzame elektriciteit ter wereld geproduceerd en verkocht worden zonder de hulp van subsidies. Ondanks de verbeterde concurrentiepositie van duurzame elektriciteit verwacht de OECD dat de subsidie daarvoor nog gaat groeien: in 2014 was dat $112 miljard en in 2040 wordt dat waarschijnlijk $172 miljard. In de afgelopen tien jaar is het aantal landen dat duurzame elektriciteit subsidieert gegroeid van 16 naar 145. 

Daarnaast is er op het gebied van wetgeving in 2014 en 2015 ook veel veranderd: de Verenigde Staten hebben in augustus 2015 het Clean Power Plan aangekondigd, waarmee president Obama wil dat het land in 2030 32 procent minder CO2 ten opzichte van 2005 uitstoot. De Europese Unie heeft zichzelf als bindend doel gesteld om 27 procent duurzame energie te gebruiken in 2030 en in China moet in 2030 20 procent van alle energie uit niet-fossiele bronnen komen. 

Opmerkelijk is verder dat grootvervuiler Azië in de afgelopen jaren is uitgegroeid naar grote speler op de duurzame energiemarkt. 9 van de 10 zonnepanelen die in 2014 geproduceerd werden, kwamen uit Azië. Het overgrote deel daarvan werd geïmporteerd door de Verenigde Staten en Europa. In de EU is Duitsland de grootste importeur van zonnepanelen. De OECD verwacht dat Azië haar dominante positie behoudt, aangezien de lage productiekosten in de regio moeilijk te evenaren zijn. De productiekosten zijn zo laag omdat er leningen verstrekt zijn aan de sector met een lage rente en omdat er veel goedkoop land beschikbaar was. De productie van zonnepanelen levert in Azië ongeveer twee miljoen banen op. In Nederland was de sector in 2012 goed voor ongeveer 2500 banen, in 2020 wordt dit geschat op 7500 banen.

2040

Het rapport doet verder een aantal voorspellingen over de energiemarkt in 2040:
  • De vraag naar energie blijft de komende 25 jaar groeien, waarschijnlijk met 32 procent ten opzichte van 2013. Al die groei komt van landen die niet bij de OECD horen, de minder geïndustrialiseerde landen.
  • Elektriciteitsgebruik groeit wereldwijd met meer dan 70 procent voor 2040, maar er zijn in 2040 nog steeds 550 miljoen mensen zonder toegang tot het elektriciteitsnet.
  • Het totale aandeel duurzame energie ligt in 2040 op 19 procent. Ongeveer een derde van alle elektriciteit wordt dan duurzaam geproduceerd.
  • Het wereldwijde olieverbruik groeit met 12 procent ten opzichte van 2014.
  • De EU importeert in 2040 30 procent meer gas ten opzichte van 2014.
  • De energiegerelateerde CO2-uitstoot is in 2040 16 procent hoger dan in 2014.