Als de hemel naar beneden valt...

Op alle beurzen worden neerwaartse trends gesignaleerd, genoeg reden voor onrust dus. Belegger Jan Dwarshuis adviseert echter om twee keer na te denken voordat je conclusies trekt. Voor Follow the Money legt hij uit waarom.

Beleggers snakken naar adem nu volgens sommige ‘experts’ de bodem onder de aandelenmarkten is weggeslagen. We zouden aan de vooravond staan van nog veel meer ellende nu lijnentrekkers allerlei neerwaartse trends signaleren. Ook wordt gewezen op de daling van de Baltic Dry Index, die inmiddels circa 75 procent gedaald is. Valt de hemel daadwerkelijk naar beneden?

Bergafwaarts

De Baltic Dry Index (BDI) is een leidende indicator voor de tarieven van de bulkscheepvaart. Sinds augustus 2015 gaat het in een rap tempo bergafwaarts met de BDI. Dalende grondstofprijzen en de toegenomen bouw van vrachtschepen in China en Zuid-Korea zijn de voornaamste redenen van de daling. De gedachte achter een stijgende BDI is dat als de vraag naar goederen en grondstoffen toeneemt, er ook meer verscheept zal moeten worden, waardoor de kosten voor vervoer oplopen. Bij een daling van de BDI zien we uiteraard een omgekeerd beeld.

Graadmeter

De huidige onzekerheid is vooral sectorgedreven en in sommige gevallen sterk overdreven

De hamvraag is of de BDI vandaag de dag nog wel een goede graadmeter is voor de wereldhandel. Immers, ondanks al het aangekondigde onheil draaien verschillende economieën en bedrijven naar behoren. De huidige onzekerheid is vooral sectorgedreven en in sommige gevallen sterk overdreven. De BDI geeft de prijzen weer, maar niet het volume, waardoor deze index zeer waarschijnlijk geen zuiver beeld geeft van het daadwerkelijke wereldwijde vervoer. De afgelopen jaren zijn er steeds grotere schepen gebouwd, terwijl het beoogde efficiëntievoordeel door de gedaalde olieprijs continu onder druk staat. Daarnaast is de wereldwijde markt voor vervoer stabiel gebleven, wat heeft geresulteerd in extra prijsdruk.

Geen 2008

Een vergelijking met de daling van de BDI in 2008 is derhalve prematuur, omdat de condities verschillend zijn. Natuurlijk helpt globale groei en een aantrekkende olieprijs om extra vraag te genereren. Wellicht dat schippers gedwongen worden om eerder afscheid te nemen van hun oude schepen, hetgeen de markt meer in balans zal brengen; dit heeft tijd nodig. Dat echter de hemel naar beneden komt nu de BDI in een vrije val terecht is gekomen is nonsens en kenmerkt een hoog niveau van ‘first level thinking’.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.