Een goed gesprek over de Europese Unie komt maar niet van de grond. Follow the Money wil daar verandering in brengen. Samen met jou. Wat willen we met Europa? Dit dossier is een eerste aanzet voor een gesprek over een andere Europese Unie. Lees meer

Iedereen heeft er een mening over, maar een echt gesprek over de Europese Unie wordt nauwelijks gevoerd. En dat is jammer, want het voortbestaan van de Unie is niet zo vanzelfsprekend als het ooit was. Niet alleen de eenheidsmunt euro wankelt, het hele Europese project zelf dreigt als een kaartenhuis ineen te zakken. Het uiteenvallen van de EU zou enorme gevolgen voor elke Nederlander – en elke Europese burger – hebben. Die angst lijkt politici en beleidsmakers te verlammen. Discussies over de EU worden doodgeslagen met  apocalyptische visioenen, van zowel voor- als tegenstanders. 

Tegelijk is het duidelijk dat dit niet het Europa is waarvan gedroomd werd. Europese samenwerking blijkt in de praktijk vaak een ondoorzichtig spel van lobby's en achterkamertjespolitiek. De parlementaire controle daarop is gebrekkig. 'Brussel' is bijna synoniem geworden met bureacratie, spilzucht, gesjoemel, bemoeizucht, zelfverrijking en zelfs corruptie. 

Bij veel burgers in alle lidstaten leeft het gevoel dat de voordelen van de Unie niet langer opwegen tegen de nadelen. Dat zij in wezen niet zoveel aan de EU hebben en dat het een moloch is die over hun identitieit heenwalst. Een Unie die de economische voordelen vooral sluist naar grote ondernemingen. 'Een verzorgingsstaat voor multinationals', zoals onze columnist Christiaan Vos dat noemde.

Is het mogelijk om de EU op zo'n manier te hervormen dat niet grote, multinationale ondernemingen het meest profiteren van de Europese samenwerking –  maar de Unie de belangen van de Europese burger dient? Zo ja, hoe dan? En zo nee, hoe gaan we dan wél verder? Daarover willen we op Follow the Money samen met jou een constructief gesprek voeren. We willen dat doen met behulp van ons panel Europa, wat nu? Op die plek zullen we je onder meer vragen stellen en kunnen we het gesprek met elkaar voeren.

54 artikelen

Een gepeperd gesprek over de EU: de video

De EU bevindt zich in de grootste crisis van zijn bestaan. FTM vond het daarom tijd voor een Gepeperd Gesprek over het grote Europese project. D66-Kamerlid Kees Verhoeven, journalist Hella Hueck, Rabobank-econoom Wim Boonstra en filosoof-fiscalist Christiaan Vos in debat over de centrale vraag: willen we meer of minder Europa? Wie er niet bij kon zijn kan hier het hele gesprek bekijken.

De Europese Unie bevindt zich in een existentiële crisis. 65 jaar geleden begonnen als een kolen- en staalgemeenschap van zes landen die de vrede moest bevorderen door het aan banden leggen van de wapenindustrie, groeide het Europese project via een economisch verbond (de EEG) uit tot een politiek project (EG, inmiddels EU) dat inmiddels 28 landen kent. Lange tijd stond de Europese Unie niet of nauwelijks ter discussie, maar sinds begin deze eeuw is het sentiment aan het omslaan en inmiddels wordt de Unie zelfs ernstig in haar voortbestaan bedreigd. De economische crisis, de eurocrisis, de toenemende machtsoverdracht aan Brussel, de ongebreidelde uitbreiding van de EU met steeds nieuwe landen, het gebrek aan democratische controle, de onmacht om een oplossing te vinden voor de vluchtelingencrisis — het zijn slechts enkele van een lange litanie aan klachten over de EU die in steeds bredere lagen van de Europese bevolking weerklank vindt.

Hoe moet het verder met de Europese Unie? Follow the Money stelde die vraag aan de orde in een Gepeperd Gesprek op donderdag 9 maart. Insteek was niet alleen het benoemen van wat er verkeerd gaat en hoe dat zo gekomen is, maar ook en vooral het zoeken naar constructieve oplossingen. Onder leiding van FTM-hoofdredacteur Eric Smit ging een panel bestaande uit D66-Kamerlid Kees Verhoeven, journalist Hella Hueck, Rabobank-econoom Wim Boonstra en filosoof-fiscalist Christiaan Vos in debat over de toekomst van de Europese Unie. Hieronder het volledige gesprek.