Een goed gesprek over de Europese Unie komt maar niet van de grond. Follow the Money wil daar verandering in brengen. Samen met jou. Wat willen we met Europa? Dit dossier is een eerste aanzet voor een gesprek over een andere Europese Unie. Lees meer

Iedereen heeft er een mening over, maar een echt gesprek over de Europese Unie wordt nauwelijks gevoerd. En dat is jammer, want het voortbestaan van de Unie is niet zo vanzelfsprekend als het ooit was. Niet alleen de eenheidsmunt euro wankelt, het hele Europese project zelf dreigt als een kaartenhuis ineen te zakken. Het uiteenvallen van de EU zou enorme gevolgen voor elke Nederlander – en elke Europese burger – hebben. Die angst lijkt politici en beleidsmakers te verlammen. Discussies over de EU worden doodgeslagen met  apocalyptische visioenen, van zowel voor- als tegenstanders. 

Tegelijk is het duidelijk dat dit niet het Europa is waarvan gedroomd werd. Europese samenwerking blijkt in de praktijk vaak een ondoorzichtig spel van lobby's en achterkamertjespolitiek. De parlementaire controle daarop is gebrekkig. 'Brussel' is bijna synoniem geworden met bureacratie, spilzucht, gesjoemel, bemoeizucht, zelfverrijking en zelfs corruptie. 

Bij veel burgers in alle lidstaten leeft het gevoel dat de voordelen van de Unie niet langer opwegen tegen de nadelen. Dat zij in wezen niet zoveel aan de EU hebben en dat het een moloch is die over hun identitieit heenwalst. Een Unie die de economische voordelen vooral sluist naar grote ondernemingen. 'Een verzorgingsstaat voor multinationals', zoals onze columnist Christiaan Vos dat noemde.

Is het mogelijk om de EU op zo'n manier te hervormen dat niet grote, multinationale ondernemingen het meest profiteren van de Europese samenwerking –  maar de Unie de belangen van de Europese burger dient? Zo ja, hoe dan? En zo nee, hoe gaan we dan wél verder? Daarover willen we op Follow the Money samen met jou een constructief gesprek voeren. We willen dat doen met behulp van ons panel Europa, wat nu? Op die plek zullen we je onder meer vragen stellen en kunnen we het gesprek met elkaar voeren.

54 artikelen

Willen we méér of mínder Europa? Kom donderdag naar ons gepeperd gesprek

De toekomst van de Europese Unie verdient een gepeperd gesprek. Dat gesprek wil echter maar niet goed van de grond komen. Follow the Money brengt hier verandering in. Kom naar VondelCS en doe met ons mee!

Het gesprek over de toekomst van de Europese Unie is het belangrijkste dat er op dit moment in ons deel van de wereld bestaat. En toch wil het maar niet van de grond komen.

Dat is vreemd.

De onvrede over de EU is immers groter dan ooit. Dat blijkt onder andere uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Het Europa van nu lijkt alleen nog maar over markt te gaan en schiet democratisch en bestuurlijk tekort.

Er moet iets gebeuren, maar wat? En willen we nu méér of mínder Europa?

De ideeën van onze politici zijn nogal schraal te noemen. Hoe luidt überhaupt de diagnose van de kwaal? Wat is er mis met het project dat na de Tweede Wereldoorlog met zoveel optimisme werd ingezet? 

Op donderdagavond 9 maart organiseert Follow the Money een gepeperd gesprek over de toekomst van Europa. Daarin zullen we met een viertal vooraanstaande sprekers ingaan op wat er aan de EU mankeert en ook wat er aan gedaan kan worden om één van de grootste vraagstukken van deze tijd op te lossen. Is er met andere woorden ook een ánder Europa denkbaar?

Deelnemers aan het debat zijn onder anderen Wim Boonstra, chef-econoom van Rabobank, journalist Hella Hueck, filosoof/fiscalist Christiaan Vos en Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66). Het gepeperde gesprek zal worden geleid door Eric Smit.

Save the date, of verzeker je nu van een ticket. 

Plaats en tijd

Het debat zal worden gehouden op donderdag 9 maart in de studio van VondelCS, Vondelpark 3 in Amsterdam. Klik hier om de locatie op Google Maps te zien.

We beginnen om 20:00 uur en stoppen om 22.00 uur. Vanaf 19:30 ben je welkom; kaartjes kun je onderaan deze pagina bestellen.

De sprekers

Wim Boonstra

 

‘Er staat veel op het spel, al wordt dit door sommigen glashard ontkend. Er zijn politici die stellen dat ons land zonder noemenswaardige economische consequenties de EU kan verlaten. Die stelling is nergens op gebaseerd'

 

Wim Boonstra is speciaal adviseur en econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets. Naast zijn functie bij de Rabobank is Wim Bijzonder Hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, waar hij onder meer het vak geld- en bankwezen doceert. Wim heeft in de loop der jaren tal van nevenfuncties vervuld. Hij is onder meer voorzitter van de Monetaire Commissie van de European League for Economic Cooperation (ELEC). Verder is hij lid van het Bestuur van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en lid van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds. Voorts is hij ruim zes jaar lid geweest van de Council van SUERF (The European Money and Finance Forum. Tot 2016 was Wim chef-econoom en hoofd van Kennis en Economisch Onderzoek (KEO), één van de afdeling waaruit RaboResearch is voortgekomen. Zijn columns over onder meer de Europese Unie vind je hier.

Hella Hueck

‘Óf een Nexit óf nog meer bevoegdheden overdragen aan Brussel. Dat zijn de twee smaken die we voorgeschoteld krijgen over de toekomst van Europa. Dat is chantage. Er zijn alternatieven’

Hella Hueck (1972) is financieel-economisch journalist. Zij werkte ruim tien jaar als verslaggever voor RTL Nieuws en presenteerde het innovatieprogramma Toekomstmakers op RTLZ. Momenteel maakt Hueck voor WNL het programma Stand van het Land (NPO2) - waarin ze in samenwerking met het CBS op zoek gaat naar de verhalen achter de economische cijfers. Hueck weet complexe onderwerpen op een heldere, humoristische en toegankelijke manier te brengen. Ze houdt zich vooral bezig met thema’s als globalisering, handel, technologie & innovatie en de toekomst van Europa, maar laat zich niet vastpinnen op één thema. Vorig jaar schreef Hueck samen met econoom Robert Went (lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR) op FTM een doorwrocht artikel over de noodzaak voor een plan B in Europa.

Christiaan Vos

‘Het streven naar de interne markt, met veel vrijheden voor personen en bedrijven, is niet langer slechts het middel voor een veiliger en solidair Europa, maar het is een doel op zich geworden.’

Christiaan Vos (1964) is fiscaal-econoom en filosoof. Hij is als gastdocent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn promotie onderzoek staat in het teken van internationale belastingconcurrentie tussen staten. Christiaan bekijkt deze problematiek met name vanuit een ethisch perspectief en met de nodige scepsis. Zijn ervaring als fiscalist komt hem daarbij goed van pas. Na bijna 25 jaar in de wereld van het fiscale advies vertoefd te hebben, kent hij de ins en outs van dat vak en kan hij de mist die door menig politicus, beleidsmaker of onderneming wordt opgetrokken op een frisse manier doorprikken. Christiaan houdt niet van gebaande paden en zal vooral al snuffelend daarnaast gevonden worden. Dat zie je ook in zijn arbeidzame leven, want naast zijn liefde voor het onderwijs en zijn intellectuele interesses stond hij aan de wieg van nachtclub Panama in Amsterdam en heeft hij lange tijd zijn brood verdiend als DJ.

'Europa moet de belangen van mensen weer voorop stellen', luidt de titel van het essay waarmee hij zijn gedachten over de EU in de aanloop van het Gepeperde Gesprek op een rij zet.

Kees Verhoeven

‘Als je echt van Europa houdt, stop dan met liegen over Europa’

Kees Verhoeven (D66) is sinds 2010 lid van de Tweede Kamer. Verhoeven buigt zich namens zijn partij over economische zaken en dus ook Europa. Hij is als oud regiodirecteur van MKB Nederland (regio Amsterdam) een man met een groot hart voor het wel en wee van het midden-en kleinbedrijf, ofwel de motor van iedere economie. D66 wenst een 'slagvaardige EU’ die meer 'daadkracht’ toont op grote thema’s, met een 'duidelijke taakverdeling en een sterk Europees Parlement met een 'kleine Commissie’. Verhoeven praat 'graag en stevig’ over Europa liet hij weten. Of zoals D66 lijsttrekker Alexander Pechthold het bij een toevallig bezoek aan Vondel CS verwoordde: ‘Kees is zeer goed in staat om dat gesprek over de EU aan te gaan.’ Hierbij de link naar de standpunten van D66 over Europa.