Een verzameling prutsers

5 Connecties

Arme ABN Amro-bankiers. Hun democratisch goedgekeurde loonsverhoging komt eindelijk in zicht - en wordt afgeblazen. En daarmee de beursgang van hun bank. Gemeen! Wat hebben bankiers, commissarissen, de aandeelhouder nou fout gedaan? Alles, vindt Eric Smit. Lees mee: Dumb & dumber in de bocht.

De klucht rond staatsbank ABN Amro neemt steeds gênantere vormen aan. De schade die de bankiers, hun commissarissen en natuurlijk ook minister Jeroen Dijsselbloem hebben aangericht, maakt dat een beursgang de komende jaren geen waarschijnlijk scenario meer is, zelfs al zou je dat wenselijk achten. Mede om die reden is het de hoogste tijd dat de alternatieve scenario’s voor ABN Amro worden onderzocht. Een korte terugblik. Het gelazer begon enkele weken geleden. Bestuur en Raad van Commissarissen van de staatsbank vonden het nodig om vlak voor de beursgang de salarissen te verhogen. Dat besluit leidde tot de nodige maatschappelijke commotie. Je zou denken dat het dan tot het bestuur en de commissarissen van de bank doordringt dat ze misschien uit een ander vaatje moeten tappen.
De loonsverhogingen waren terecht, meende de bank. Per saldo gingen de bankiers er zelfs op achteruiT
Dat bleek allerminst het geval. De loonsverhogingen waren terecht, meende de bank. Per saldo gingen de bankiers er zelfs op achteruit.

 'W.T.F.!'

Die mededelingen hielpen niet echt om de opwinding tot bedaren te brengen. Minister Dijsselbloem besloot vervolgens afgelopen vrijdag tot uitstel van de geplande beursgang. Er was te veel onrust rond de bank ontstaan. Dit tot verbijstering van met name professionals uit de financiële sector die meenden dat de Nederlandse Staat beloofd had met zijn fikken van de bank af te blijven. ‘What the fuck!’, reageerde een Nederlandse zakenbankier in Londen tegenover Het Financieele Dagblad. Wie is er nou de baas bij de bank, het management of de ambtenaren van het ministerie van Financiën? De laatsten dus en dat is bepaald niet wat beleggers willen horen. En velen vielen ook over het gehuichel van Dijsselbloem die natuurlijk van te voren van de loonsverhogingen moest hebben geweten. 'Prutsers zijn het’, citeerde het FD een andere zakenbankier. ‘Natuurlijk is de beloning vooraf doorgenomen met Dijsselbloem. Als hij aangeeft het niet te zien zitten, zie je ervan af. Als hij toen heeft gezwegen, had hij nu pal moeten staan voor de club.' En net als vele anderen bekritiseerden de nodige City-boys het besluit van ABN Amro om zo vlak voor de beursgang de lonen te verhogen. Hadden ze echt niet door dat ze daarmee een open zenuw in de samenleving konden raken? Een voormalig internationaal bankier vertelt mij tijdens een lunch hetzelfde. ‘Alleen al het bestaan van die kans, had de bank moeten laten afzien van die loonsverhoging.’ Professor corporate finance en financiële markten Arnoud Boot zei het dinsdag in NRC Handelsblad zo: ‘Had niemand kunnen bedenken dat het uitlekken van de loonsverhoging (achteraf nota bene!) de bank meer dan ooit een speelbal zou kunnen maken van de politiek? En dus is precies het tegenovergestelde bereikt van wat de overhaaste beursgang beoogde’.

'Geblunder'

‘Geblunder op deze schaal, van zowel overheid als van bankiers en commissarissen, heb ik nog nooit eerder gezien,’ verzucht de bankier na het verorberen van een uitsmijter. ‘De vooruitzichten om deze bank nu nog naar de beurs te brengen, zijn nu niet goed meer te noemen. De schade die is toegebracht aan ABN Amro en de reputatie van het Nederlandse bedrijfsleven is enorm.’ De commissarissen die de loonsverhoging van de bankiers nodig achtten, hadden zich overduidelijk vergist in de opwinding die een dergelijk besluit teweeg kon brengen. Toch hielden ze voet bij stuk. Afgelopen zondag werd de loonsverhoging alsnog ingetrokken. Maar in het begeleidende persbericht kwam de bank met formeel-juridische argumentatie die inhoudt dat de loonsverhoging gegrond was. ‘De toekenning van de toeslag is gebaseerd op democratisch totstandgekomen wetgeving, voldoet aan letter en geest van de wet, is vastgelegd in een aandeelhoudersbesluit, is in overeenstemming met de minister van Financiën en is gemeld aan de Tweede Kamer. Wij waarderen de inspanningen van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur om op te treden als een goed werkgever die afspraken nakomt.
 ‘De morele kompassen van RvC en RvB moeten opnieuw worden afgesteld. En heel erg snel’
De commentaren onder het persbericht (positief punt: ABN Amro stelt zich daarvoor open) logen er niet om. ‘De morele kompassen van RvC en RvB moeten opnieuw worden afgesteld. En heel erg snel.’ En: ‘Zie (dus) voortaan niet onder externe druk af (=opportunisme), maar doe het uit innerlijke overtuiging. ;-)’.

Huilen achteraf

Daarmee was het nog niet met het geschutter gedaan. Dinsdag opende NRC Handelsblad de krant met de kop: ‘ABN: minister zou ons verdedigen’. Uit gelekte documenten waar de krant zijn hand op had weten te leggen, bleek dat Dijsselbloem al lang wist van de aanstaande loonsverhogingen en dat hij die zelfs zou verdedigen. In dezelfde krant – heel toevallig - een interview met Peter Wakkie, de ABN Amro-commissaris die als voorzitter van de remuneratiecommissie mede verantwoordelijk was voor de loonsverhogingen. Wakkie legde uit dat het besluit tot het verhogen van de salarissen al in 2012 was genomen. Daar was geen discussie over geweest, ook niet over de maatschappelijke gevoeligheid. Dat er enige opwinding zou ontstaan wisten de heren niettemin: ‘We wisten dat er commotie zou ontstaan. Maar op deze omvang hadden we niet gerekend’. En Wakkie kaatste de bal weer terug naar minister Dijsselbloem die goedkeuring gegeven aan het hogere salaris. En weer hield de commissaris vol dat de loonsverhoging op zijn plaats was. Een paar uur na het uitkomen van de krant werd de exit van Wakkie bekend gemaakt. Zalm, van wie je zou mogen verwachten dat die een politieke radar heeft, had erbij gezeten en overal mee ingestemd.
Het gepruts van de bankiers, de commissarissen en ook minister Dijsselbloem kent zijn weerga niet
Het gepruts van de bankiers, de commissarissen en ook minister Dijsselbloem kent zijn weerga niet. De reputaties van onze overheid en onze staatsbank liggen zodanig aan gort dat dé Bank de komende jaren niet naar de beurs gebracht kan worden tenzij er een nog groter verlies zal worden genomen. Dat maakt dat Gerrit Zalm in mijn ogen een kalkoen is die ruim voor deze kerst aan het spit zal worden geregen. Kortom: redenen te over om een ander scenario voor de staatsbank serieus te onderzoeken.