Een wereldwijde munt

De G-20 lijkt steeds meer op een zwevende wereldregering die geheime afspraakjes maakt over het instellen van een wereldwijde munteenheid.

De 20 financiële opperhoofden die deze week bij elkaar kwamen trekken zich weinig aan van de Chinese kritiek dat de Federal Reserve de wereld overspoelt met dollars. De Chinezen wijten dit aan “overkill” van aandacht voor de Europese bankencrisis en de ramp in Japan.

Slechts een dag kwamen de heren bij elkaar om het Internationale monetaire stelsel te bespreken, maar u leest er niet veel over in de media. Toch was de bijeenkomst van grotere betekenis dan gezellig keuvelen over de dominantie van de dollar die de wereld naar ons idee zal voeden met een sloot aan inflatie.

Ook mocht onze Nationale garantiekoning, Jan Kees de Jager, aanschuiven nu Nederland zich politiek gezien weer als een schoothondje van de VS en de Europese Unie gedraagt in militaire hoofdpijndossiers. Waarvan akte.

Maar veel belangrijker is dat er op de achtergrond wordt gesleuteld aan een globale oplossing voor alle valutaverschuivingen die met de week heftiger worden. In de wereld zijn we afhankelijk van elkaar en daarom lijken in mijn ogen de contouren van een wereldwijde munt langzaam maar zeker steeds duidelijker te worden.

In die zin lijkt de G-20 steeds meer op te treden als een soort zwevende wereldregering die geheime afspraakjes maakt overal ter wereld. De eventuele onderhandelingen over dit soort uiterst gevoelige financiële kwesties worden vervolgens besproken in de beroemde achterkamertjes. Daarna wordt er bitter weinig op papier gezet of uitgelegd aan alle gemiddelde konijnenkoppen op deze kwetsbare aardbol. Het is dus uiterst merkwaardig dat een doorgewinterde journalist hier niet wat verder in duikt.

Opvallend is dat bijvoorbeeld onze vrolijke Franse vriend, Nikolas Sarkozy, overal opduikt in de wereld, behalve in Frankrijk. Hij mag dan de baas zijn van een groot Europees land, maar het lijkt er op dat hij zo langzamerhand meer afspraken buiten de deur heeft dan de eerste de beste stofzuigerverkoper. Ook De Jager vertoont steeds meer van dit soort gedrag.

 

Schimmig spel
Kennelijk is er dus meer aan de hand, dan wij nu weten. Ook weten we dat er al eens eerder gesuggereerd is dat de SDR (Special Drawing Rights) als basis zou moeten dienen voor de nieuwe wereldmunt. Het is dus goed denkbaar dat er binnen dit mandje onderhandeld wordt hoe de nieuwe SDR er uit zou moeten zien. Sinds de invoering van de Euro weten we hoe belangrijk dat inmiddels is. Om over de papieren tijger die het verdrag van Maastricht heet nog maar te zwijgen.

Het wordt dus hoog tijd eens dieper in dit proces te duiken, of het op z’n minst nauwlettend te gaan volgen. Het lijkt er op dat er achter uw rug om door een stelletje machtswellustelingen uiteindelijk besloten gaat worden hoe uw financiële landschap er tot aan uw dood uit gaat zien. Raadzaam om dat maar eens te gaan monitoren.

Niemand weet hoe een wereldmunt gereageerd zou hebben op het gedonder in Japan. In die zin zijn er een stelletje financiële gifmengers aan het werk. Wat we wel kunnen doen is anticiperen op de mogelijke gevolgen van zo’n financiële samensmelting. Handig is dan om te weten welke kant de munt uit rolt. Er ligt dus het nodige huiswerk op uw bord, tenzij u uw financiële lot in handen laat liggen van een stel heren die tot op de dag van vandaag een schimmig spel spelen met een mandje van belangrijkste valuta’s ter wereld.


Jan Dwarshuis is columnist bij ©OLUMBEURS en Follow the Money: Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde fondsen.

Uw reactie is welkom via Dwarshuis@Columbeurs.nl