Siciliaanse maffia content met Nederlandse Cariben

1 Connectie

Locaties

Curaçao
0 Bijdragen

Sinds dit weekend is het gissen wie echt de macht heeft op Curaçao. Maar niet voor Jacob Gelt Dekker: alle Nederlandse Cariben komen steeds meer in de greep van de Siciliaanse Maffia.

Sicilië exporteerde niet alleen Plato’s Spartaanse Republiek en wijn, maar ook misdaad en misdadigers. Iedereen in de wereld kent de Maffia, zij het door de rampzalige misdaad die ze overal aanrichten dan wel door de verfilming van de “Godfather “als Don Corleone. De Siciliaanse maffia werd in ongeveer honderd jaar één van de meest agressieve globaliserende ondernemingen in de wereld.

 

De Nederlands-Caribische eilanden, St. Maarten, Aruba, Bonaire en Curaçao, mooi gelegen tussen cocaïne producerende landen, Venezuela, Colombia en Bolivia en grootverbruikers USA en Europa, met ook nog een handig uitwijk paria-land, Cuba, bleken ideaal als vestigingsplaatsen voor de Sicilianen.

 

Gezocht door Interpol
Francesco Corallo, zoon van één van de meest befaamde Siciliaanse maffiabazen - en naar eigen zeggen tegenwoordig een Nederlands staatsburger - streek neer op St. Maarten. Hij zou gezocht worden door Interpol ( juni 2012) wegens georganiseerde grensoverschrijdende samenzwering tot misdaad en fraude.
 

Brave Francesco werd --- volgens hem geheel onterecht--- op 10 november 2011 ook door de Guardia di Finanza gezocht wegens een dubieuze lening van US $ 200 miljoen van Roman Banca Popolare aan zijn Atlantis/Betplus casino bedrijven op St. Maarten. 
 

Corallo probeerde in 2010 ook zijn mannetje, ene Rudolf Baeten, te laten benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van St. Maarten en Curaçao. Waarschijnlijk was dat als tegenprestatie voor zijn royale financiële steun aan de verkiezingscampagnes van hem gunstig gestemde politici op de eilanden.

 

Francesco Corrallo: 'The Sicilian' op St Maarten

 

In de handen van de maffia

Omstreeks 25 juni jl. liet Pro Pueblo, een lokale Antilliaanse publicatie, aan minister Spies van Koninkrijkszaken zelfs weten dat het eiland in de handen van de Maffia zou zijn gevallen. Voor de benoeming van Baeten werd op het laatste moment toch een stokje gestoken.
 

Corallo ontkende tegenover Officier van Justitie, Taco Stein, alle betrokkenheid bij enige illegale praktijken en claimde bovendien, middels zijn raadsman, dat samenzwering voor de wet van St. Maarten niet geacht wordt een misdaad te zijn. Daarnaast maakte hij aanspraak op diplomatieke onschendbaarheid als ambassadeur-permanente vertegenwoordiger voor de Gemenebest van Dominica bij de FAO, maar het FAO kantoor in Rome ontkende de man zelfs maar te kennen.

 

Warme band
Hoe dan ook, Francesco wordt nu gezien als de grote Padrone, de Godfather, van de regeringen van Curaçao en St. Maarten. Minister-President van Curaçao, de straatvechter, Gerrit Schotte zou een warme band met Francesco onderhouden, en middels een lokale pion, een loterijbaas, Robbie Dos Santos, werd ook zijn coalitiegenoot, Helmien Wiels van Pueblo Sobreno, royaal gesteund.

 

Deze zomer aarzelde Wilsoe, de PS minister van Justitie, dan ook niet om persoonlijk in te grijpen in de strafvervolging van Dos Santos door Hillary Clinton in de VS te gelasten bevroren tegoeden -  ongeveer $ 100 miljoen -  van Dos Santos terstond vrij te geven. De Curaçaose PG kreeg een gebod alle strafvervolging tegen Dos Santos te staken. En een halfbroertje van Dos Santos, ene Jamaloodin, met slechts twee jaar Mulo, werd ook nog eens tot Minister van Financiën gebombardeerd. Ach ja, voor wat hoort wat.

 

Minister van Financiën Jamaloodin van Curaçao niet vies van Maffia-mode

 

Geheel vrij spel

En nu de Corallo machthebbertjes stevig in het zadel zitten, laten ze zich niet makkelijk wippen, zelfs niet door een meerderheid in de Staten, het lokale parlement. Op het moment dat Schotte’s regering de steun van de meerderheid verloor, ongeveer 6 weken geleden, ontbond hij het parlement, schreef verkiezingen uit, bood vervolgens zijn ontslag aan, aan de gouverneur en werd demissionair. De voorzitter van de Staten weigerde vervolgens nog enige Staten vergaderingen te beleggen en de dames en heren ministers, die niet langer door parlementariërs gecontroleerd konden worden, kregen geheel vrij spel.

 

Patstelling
De naar huis gestuurde parlementaire meerderheid vergaderde desondanks en alle ministers kregen een motie van wantrouwen en er werd geëist dat ze direct zouden opstappen. De gouverneur benoemde een informateur om een interim kabinet te formeren, ook al was dat maar voor drie weken. Echter de zittende demissionaire dames en heren weigerden op te stappen en een patstelling ontstond.

 

Terwijl rechtsgeleerden van beide zijden met rode koontjes verwoed debatteerden over hoeveel staatsrechtelijke engeltjes er op het puntje van een naald konden dansen, vierden de Corallo jongens overal uitbundige verkiezingsfeesten. Op de eilanden worden al sinds jaar en dag, door rechts en links, verkiezingen gekocht met uitbundige eet- en drinkfeesten, gratis koelkasten of zelfs contante geldbetalingen per stem.

 

Globalisering maffia een daverend succes
Terwijl het staatskundig debat woedt, fascisten oproepen tot wraak voor slavernij en kolonialisering op alle Hollanders, racisten etnische zuivering eisen, spint de sluwe Schotte garen bij de onrust en stevent af op een royale verkiezingsoverwinning voor zijn baas. Het kraken van de Nederlandse koninkrijksregering, de Statenmeerderheid van Curaçao en de Staatsregeling bleken een zacht eitje te zijn.

 

De globalisering van de Siciliaanse maffia op de Nederlandse Cariben is buiten alle kijf een daverend succes.