Einde stijgende lijn op de woningmarkt

2 Connecties

Organisaties

Kadaster

Werkvelden

Woningmarkt
1 Bijdrage

De laatste kadaster cijfers laten een trendbreuk zien met de groene waas van de afgelopen maanden.

In september 2013 registreerde het Kadaster 9.289 verkochte woningen. Dit is een stijging van 30,0% ten opzichte van september 2012 (7.143). Vergeleken met de voorgaande maand, augustus 2013, is er sprake van een lichte daling: -6,9%. Het Kadaster registreerde toen 9.977 verkochte woningen. Met deze maand op maand daling komt er een eind aan 'de stijgende lijn' op de woningmarkt die volgens sommigen sinds juni te zien was. Ik denk echter dat je beter nooit kunt vergelijken met voorgaande maand omdat seizoensinvloeden en fluctuaties dan te groot zijn. Beter kun je dus vergelijken met de cijfers van voorgaand jaar en dan blijft er nog steeds een keurige stijging van 30 procent over. Deze vergelijking gaat echter al enkele maanden niet op omdat 2012 buitengewoon turbulent was. In juni werd toen heel veel verkocht omdat mensen nog wilden profiteren van een tijdelijk lagere overdrachtsbelasting (die later permanent werd), waarna de verkoop van juli tot en met oktober buitengewoon slecht was, ook omdat velen waarschijnlijk de verkiezingsuitslag wilden afwachten. Om de cijfers in perspectief te zien kijk ik liever naar het totaal dat de afgelopen jaren tot en met september werd verkocht. Daar zie je dat er dit jaar zo'n 9% minder woningen zijn verkocht dan vorig jaar. Ten opzichte van 2011, wat een redelijk gemiddeld jaar was sinds de crisis begon, werd tot nu toe dit jaar zelfs ruim 16% minder verkocht.     De maandelijkse transactie aantallen lagen begin dit jaar erg laag ten opzichte van een gemiddeld crisis-jaar. De laatste paar maanden is dit iets dichter naar het gemiddelde toe gekropen, maar het gemiddelde wordt flink beïnvloed door de grote fluctuaties in 2012. Vorige maand was nog vrijwel gelijk aan augustus 2011, in september werden er toch weer ruim 10% minder woningen verkocht dan in 2011.     In totaal werden er van oktober 2012 tot en met september dit jaar 109.830 verkochte woningen geregistreerd door het kadaster. Dit jaartotaal loopt iets op sinds juli, omdat de bijzonder slechte maanden van vorig jaar uit de cijfers verdwijnen. Vorig jaar eindigde vrij sterk doordat mensen graag een hypotheek afsloten voordat het verplicht werd om deze 100% af te lossen. Ik verwacht dan ook niet dat het totaal in 2013 verkochte woningen hoger zal uitkomen dan deze 109.830, eerder lager. In 2012 werden er nog 117.261 verkochte woningen geregistreerd door het kadaster.   Het kadaster registreert woningen op het moment dat de notaris de transactie laat inschrijven. Dit moment kan dus iets afwijken van het moment waarop de NVM een verkoop registreert. Ook rapporteert het kadaster maandelijks en publiceert zij gelijk definitieve cijfers i.t.t. de voorlopige cijfers van de NVM die soms minimaal worden bijgesteld achteraf. De NVM berekent op basis van haar geschatte marktaandeel de cijfers voor de gehele markt, waar het kadaster alle woningen registreert. Om deze redenen lopen de gerapporteerde aantallen meestal iets uiteen: Zie voor meer cijfers het vastgoeddashboard van het kadaster. Komende maandag maakt het CBS de prijsontwikkeling bekend.