Eindredactie NRC Handelsblad maakte volgens Koelewijn fout

3 Connecties

Onderwerpen

Koelewijn Friso

Organisaties

NRC

NRC-journaliste Koelewijn ontkent essentiële fouten te hebben gemaakt. “Ik heb nooit gezegd dat Thomé de behandelend arts was, dat heeft de eindredactie in de intro gezet.”

NRC Handelsblad-journaliste Jannetje Koelewijn houdt vol dat haar artikel over Prins Johan Friso klopt, ondanks een duidelijk aantoonbare fout. Dinsdagavond werd Koelewijns enige bron – de Oostenrijkse neurochirurg Claudius Thomé – door het actualiteitenprogramma Nieuwsuur geïnterviewd. Thomé ontkende ook maar iets over de toestand van Friso aan Koelewijn en haar echtenoot, neurochirurg Cees Tulleken, te hebben verteld. Daarnaast was hij – in tegenstelling tot wat Koelewijn in haar artikel schreef – geen behandelend arts. Thomé voelde zich bij nader inzien door de publicatie in NRC "völlig vor den Kopf gestoßen".


NRC Handelsblad volhardde in een reactie aan Nieuwsuur in de eerdere berichtgeving. "De ontmoeting tussen onze verslaggeefster, haar echtgenoot en de heer Thomé heeft exact zoplaatsgevonden als beschreven in de krant van 18 februari." Hoofdredacteur Peter Vandermeersch betreurt het 'dat de heer Thomé, tien dagen na dato, de feiten anders voorstelt.' De krant kondigde aan een externe deskundige in te schakelen die verder onderzoek zal doen naar 'de verschillende journalistieke afwegingen die op de krant gemaakt zijn'. De krant zal tot de uitkomst van het onderzoek geen mededelingen meer doen.

 

Gaatje boren
Onmiskenbaar is de essentiële feitelijke onjuistheid die de intro van Koelewijns verhaal bevat. Daarin staat dat Thomé 'behandelend arts' was. Koelewijn geeft toe dat die aanduiding niet correct is en laat Follow the Money weten dat zij niet verantwoordelijk was voor die fout: "Ik heb nooit gezegd dat Thomé de behandelend arts was, dat heeft de eindredactie in de intro gezet."

Koelewijn benadrukte voorts de juistheid van haar publicatie. “De essentiële informatie in mijn artikel van die zaterdag klopt helemaal, wat Claudius Thomé ook zegt," schrijft Koelewijn in een email. “En met de essentiële informatie bedoel ik: geen schedelbasisfractuur en een scan (Thomé gaf in Nieuwsuur aan geen scans te hebben getoond, ES) die er op dat moment nog goed uitzag. Dat het inderdaad zo was, bleek vorige week op de persconferentie. Dat de scan van een week later er niet goed uitzag, laat onverlet dat de eerste scan er wel goed uitzag. Verder zijn er natuurlijk dingen fout gegaan, maar ik weet [inderdaad] zeker dat ik mijn werk integer heb gedaan."


Welke dingen er precies fout zijn gegaan, zal het onderzoek nog moeten uitwijzen. Daarbij zal mogelijk ook de volgende passage in de tekst van Koelewijn een rol spelen. Daarin valt te lezen dat Thomé actief bij de behandeling van Friso was betrokken. "Mijn man begint zich zorgen te maken. Met tegenzin zegt hij dat Claudius Thomé degene zal zijn die een gaatje in het hoofd van de patiënt zal boren als de druk te hoog oploopt. Rechts frontaal, zo ontstaat er zo min mogelijk schade."

"Beroepsgeheim niet geschonden"
Afgelopen zondagmiddag liet Koelewijn FTM al weten dat ze ervan overtuigd is dat er geen medisch-ethische codes zijn overschreden. "Mijn man noch ik heb het beroepsgeheim geschonden. Claudius Thomé was geen behandelend arts. Hij onderhield geen vertrouwensrelatie met prins Friso en de informatie die hij met ons deelde was niet gevoelig."

De informatie die de Oostenrijkse neurochirurg met het echtpaar Tulleken Koewelijn zou hebben besproken, betrof met name de scans van het hoofd van Friso. In een latere email licht Koelewijn toe waarom de informatie van de scans niet onder het beroepsgeheim zou vallen: “Het is tegelijkertijd zulke non-specifieke informatie, gegeven door artsen die niet persoonlijk bij de prins betrokken zijn en dus geen vertrouwensrelatie met hem hebben, dat ik me niet kan voorstellen dat hier sprake zou kunnen zijn van het schenden van het beroepsgeheim.”

Deze voorstelling van zaken wijkt radicaal af van haar eerdere standpunt. In de uitzending van De Wereld Draait Door zijn Koelewijn en haar hoofdredacteur Peter Vandermeersch er nog overduidelijk van doordrongen dat het medisch beroepsgeheim willens en wetens door Tulleken was geschonden. Desondanks ging NRC over tot publicatie. Als argument voor de publicatie haalde hij onder andere het aloude motto van de New York Times aan: All the news that's fit to print.


Koelewijn zelf zei het volgende over het schenden van het beroepsgeheim: "Het is het probleem van mijn man natuurlijk, helemaal niet ons probleem."

Ook werd in de uitzending de fout van haar eindredactie niet duidelijk gecorrigeerd. Wel zei Koelewijn expliciet dat Thomé geen 'afdelingsarts was' en dat hij 'in consult was geroepen'.Koelewijn en Vandermeersch in De Wereld Draait Door


Koelewijn verwijst in haar email aan FTM ook naar de publicatie van Johan Legemaate, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, die zowel Tulleken als Koelewijn in een publicatie van Medisch Contact vrijpleitte: "Als het klopt dat de journalist de informatie rechtstreeks heeft gekregen, is er geen sprake van een beroepsgeheim dat Tulleken geschonden zou hebben. Wel is duidelijk dat de Oostenrijkse dokter tegenover het echtpaar zijn mond had moeten houden. Hij schond zijn beroepsgeheim wel." Leegemaat ging er in zijn analyse nog vanuit dat Thomé behandelend arts was.