© Wikimedia Commons / Gage Skidmore

Elite onder druk

De ontknoping van de Amerikaanse verkiezingen staat voor de deur. De elite in Washington waande zich veilig, echter de afloop kent een grilliger verloop dan verwacht. Loyaliteit aan de partij, ervaring op regeringsniveau en zelfs expertise op verschillende vlakken wordt door kiezers vakkundig de grond in geboord. Elke stem op Trump is een stem tegen de gevestigde orde. En dan moeten beleggers even op hun tellen passen.

Het zal lang geleden zijn dat de Amerikaanse Democraten zich eenzaam gevoeld hebben. Donald Trump schopt al vele jaren tegen het establishment aan en lijkt daar meer succes mee te hebben dan verwacht. Het volk vertrouwt de politiek en de onderliggende instanties niet langer en daar maakt ‘The Donald’ handig gebruik van. Eerder deze week voerde Trump de polls aan, hetgeen nerveus gedrag op de beurzen teweegbracht. Een eventuele winst van Trump is op geen enkele manier ingeprijsd in de markten.

Onafhankelijk

Een interessante gedachtegang is hoe onafhankelijk Janet Yellen van de Fed geopereerd heeft het afgelopen jaar. Immers, de roep om een hogere rente vanuit de markt kan menig marktvorser zich nog wel herinneren. Yellen geeft echter geen krimp en houdt vast aan haar te losse geldpolitiek als cadeau aan de Democratische verkiezingscampagne. Deze vertraging wordt opgehoest door beleggers die al geruime tijd geen fatsoenlijk rendement op hun vermogen kunnen realiseren.

De kiezer is het ondertussen meer dan zat, hetgeen een wereldwijd fenomeen lijkt te zijn

De kiezer is het ondertussen meer dan zat, hetgeen een wereldwijd fenomeen lijkt te zijn. Een stem op Clinton betekent weer vier jaar doormodderen in een tijd die om meer dynamiek vraagt. Volgens het gedachtegoed van Kondratieff leven we sinds medio 2000 in een soort financiële ijstijd. Om dit te doorbreken is veel politieke moed nodig.

Het belooft een historische week te worden. Wint Clinton, dan wordt zij de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten. Vriend en vijand beamen dat zij haar taak statig en met verve zal vervullen. Wint Trump dan zal dit in eerste instantie met de nodige onzekerheid gepaard gaan, en daar houden beleggers niet van. In het algemeen gesteld is het onverstandig om te investeren op basis van politieke verschuivingen omdat ze volstrekt onvoorspelbaar zijn. Dit neemt niet weg dat terughoudendheid in het huidige tijdsgewricht aan te bevelen is.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

Over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen.

Lees verder Inklappen