En, rollen de Rotterdamse munten een beetje?

3 Connecties

Relaties

MKB Alternatieve valuta

Werkvelden

Economie
9 Bijdragen

Rotterdam was het afgelopen jaar de kraamkamer van twee nieuwe, lokale valuta. Hoe staat het er nu mee?

Het leven van een ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de laatste jaren geen pretje, met die opgedroogde financiering en het lage bestedingsniveau. Maar als pootvaste banken, krenterige grootbedrijven en bezuinigende politici het geld niet willen laten rollen, dan maken we toch zelf gewoon een lokale munt, dachten twee groepen Rotterdammers het afgelopen jaar. En voilà; voor mensen in noorden van de Maasstad was daar in augustus de Dam (staat voor: De alternatieve munt) en inwoners uit Rotterdam-zuid konden vanaf september met de Zuiderling betalen. Dam en Zuiderling zijn onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen. Inmiddels is het iets meer dan zes maanden verder en de twee munten bestaan beiden nog. Dat is een prestatie, want lokale valuta zijn in Nederland zijn vaak een kort leven beschoren - als het initiatief überhaupt al van de grond komt.

 Werk aan de winkel

De organisaties van Zuiderling en Dam hebben elk een jaarverslag gepubliceerd. Beiden vinden dat het aantal rekeninghouders omhoog moet. Ook dienen de munten nog veel meer te gaan rollen. De Zuiderling heeft 500 deelnemers (laatste stand november ) en de Dam heeft 210 rekeninghouders. Op een totaal inwonersaantal van ruim 600.000 Rotterdammers is dat niet veel, dus het groeipotentieel is nog groot. Onderzoek wijst uit, zo merkt het jaarverslag van de Zuiderling op, dat de eerste zes maanden altijd traag gaan bij lokale valuta. 'En inmiddels is er contact gelegd met enkele grote organisaties om de Zuiderling bij hun achterban collectief aan te bieden. Op basis hiervan is er het perspectief dat het aantal deelnemers begin 2014 rond de 6000 zal liggen.', aldus de organisatie.
inmiddels is contact gelegd met enkele grote organisaties

Subsidie in euro's

Paradoxaal genoeg had de Zuiderling wel euro's nodig gehad om zichzelf op te tuigen. In 2013 heeft de organisatie 161.000 euro besteed aan allerlei kosten, waaronder personeels- en organisatiekosten. Datzelfde bedrag heeft het initiatief ook aan inkomsten ontvangen. De grootste geldschieter was de gemeente Rotterdam met een subsidie van bijna 100.000 euro. Daarnaast heeft Rabobank 5.000 euro gedoneerd. De Organisatie van Dam heeft de meeste van zijn kosten betaald in de eigen geschapen valuta. Ook is er veel vrijwilligerswerk gedaan.  'Zo lang als initiatiefnemers en andere Dam’mers vrijwillig hun tijd en energie in de Dam steken, zien wij de toekomst rooskleurig tegemoet. Dit is momenteel onze kracht. Echter, deze afhankelijkheid is ook het grootste risico voor de Dam.', is een analyse in het jaarverslag. Dam staat meer op eigen benen, en heeft - voor zover niet bekend in het jaarverslag - geen subsidie ontvangen. De oprichters van de lokale valuta klinken een dik half jaar na de start in hun jaarverslag overwegend optimistisch. De opstartfase van Zuiderling en Dam is inmiddels voorbij. Het fundament van de munten ligt er. Nu is het aan Rotterdammers om de ruilmiddelen op te pakken. 2014 zal het jaar van de waarheid worden: gaan de munten echt rollen of vallen ze om?